Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 145/2015/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 3212 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 153.660 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 22.734 CÔNG VĂN
181

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10892:2015 (IEC 60986:2008) về Giới hạn nhiệt độ ngắn mạch của cáp điện có điện áp danh định từ 6kV (Um = 7,2kV) đến 30kV (Um = 36kV)

TCVN10892:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10892:2015,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10892:2015 IEC 60986:2008 GIỚI HẠN NHIỆT ĐỘ NGẮN MẠCH CỦA CÁP ĐIỆN CÓ ĐIỆN ÁP DANH ĐỊNH TỪ 6 KV (UM = 7,2 KV) ĐẾN 30 KV (UM = 36 KV) Short-circuit temperature limits of electric cables with rated voltages from 6 kV (Um =

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2016

182

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8781:2015 (IEC 62031:2014) về Môđun LED dùng cho chiếu sáng thông dụng - Quy định về an toàn

TCVN8781:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8781:2015,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8781:2015 IEC 62031:2014 MÔĐUN LED DÙNG CHO CHIẾU SÁNG THÔNG DỤNG - QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN LED modules for general lighting - Safety specifications Lời nói đầu TCVN 8781:2015 thay thế TCVN 8781:2011; TCVN

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2016

183

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8783:2015 (IEC 62612:2013) về Bóng đèn LED có balát lắp liền dùng cho chiếu sáng thông dụng làm việc ở điện áp lớn hơn 50 V - Yêu cầu về tính năng

TCVN8783:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8783:2015,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8783:2015 IEC 62612:2013 BÓNG ĐÈN LED CÓ BALÁT LẮP LIỀN DÙNG CHO CHIẾU SÁNG THÔNG DỤNG LÀM VIỆC Ở ĐIỆN ÁP LỚN HƠN 50 V - YÊU CẦU VỀ TÍNH NĂNG Self-ballasted LED lamps for general lighting services with supply voltages >

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2016

184

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10827:2015 (ISO 5209:1977) về Van công nghiệp công dụng chung - Ghi nhãn

TCVN10827:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10827:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10827:2015 ISO 5209:1977 VAN CÔNG NGHIỆP CÔNG DỤNG CHUNG - GHI NHÃN General purpose industrial valves - Marking Lời nói đầu TCVN 10827:2015 hoàn toàn tương đương với ISO 5209:1977. TCVN 10827:2015 do Viện

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2016

185

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10828:2015 (ISO 5752:1982) về Van kim loại dùng cho hệ thống lắp bích - Kích thước mặt lắp mặt và tâm đến mặt

TCVN10828:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10828:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10828:2015 ISO 5752:1982 VAN KIM LOẠI DÙNG CHO HỆ THỐNG ỐNG LẮP BÍCH - KÍCH THƯỚC MẶT ĐẾN MẶT VÀ TÂM ĐẾN MẶT Metal valves for use in flanged pipe systems - Face-to-face and centre-to-face dimensions Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2016

186

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10829:2015 (ISO 5210:1991) về Van công nghiệp - Bộ dẫn động quay nhiều mức cho van

TCVN10829:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10829:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10829:2015 ISO 5210:1991 VAN CÔNG NGHIỆP - BỘ DẪN ĐỘNG QUAY NHIỀU MỨC CHO VAN Industrial valves - Multi-turn valve actuator attachments Lời nói đầu TCVN 10829:2015 hoàn toàn tương đương với ISO 5210:1991.

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2016

187

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10830:2015 (ISO 10631:2013) về Van bướm kim loại công dụng chung

TCVN10830:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10830:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10830:2015 ISO 10631:2013 VAN BƯỚM KIM LOẠI CÔNG DỤNG CHUNG Metallic butterfly valves for general purposes Lời nói đầu TCVN 10830:2015 hoàn toàn tương đương với ISO 10631:2013. TCVN 10830:2015 do Viện

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2016

188

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10831:2015 (ISO 12149:1999) về Van cầu thép có nắp bắt bu lông công dung chung

TCVN10831:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10831:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10831:2015 ISO 12149:1999 VAN CẦU THÉP CÓ NẮP BẮT BU LÔNG CÔNG DỤNG CHUNG Bolted bonnet steel globe valves for general-purpose applications Lời nói đầu TCVN 10831:2015 hoàn toàn tương đương với ISO 12149:1999.

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2016

189

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10837:2015 (ISO 4309: 2010) về Cần trục - Dây cáp - Bảo dưỡng, bảo trì, kiểm tra và loại bỏ

TCVN10837:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10837:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10837:2015 ISO 4309:2010 CẦN TRỤC - DÂY CÁP - BẢO DƯỠNG, BẢO TRÌ, KIỂM TRA VÀ LOẠI BỎ Cranes - Wire ropes - Care and maintenance, inspection and discard Lời nói đầu TCVN 10837:2015 hoàn toàn tương đương với ISO

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2016

190

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10886:2015 (IES LM 79-08) về Phép đo điện và quang cho sản phẩm chiếu sáng rắn

TCVN10886:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10886:2015,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10886:2015 IES LM-79-08 PHÉP ĐO ĐIỆN VÀ QUANG CHO CÁC SẢN PHẨM CHIẾU SÁNG RẮN Electrical and photometric measurements of solid lighting products Lời nói đầu TCVN 10886:2015 hoàn toàn tương đương với IES

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2016

191

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10887:2015 (IES LM 80-08) về Phương pháp đo độ duy trì quang thông của các nguồn sáng LED

TCVN10887:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10887:2015,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10887:2015 IES LM-80-08 PHƯƠNG PHÁP ĐO ĐỘ DUY TRÌ QUANG THÔNG CỦA CÁC NGUỒN SÁNG LED Method for measuring lumen maintenance of LED light sources Lời nói đầu TCVN 10887:2015 hoàn toàn tương đương với IES

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2016

192

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10891:2015 (IEC 60724:2008) về Giới hạn nhiệt độ ngắn mạch của cáp điện có điện áp danh định bằng 1kV (Um = 1,2kV) và 3kV (Um = 3,6kV)

TCVN10891:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10891:2015,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10891:2015 IEC 60724:2008 GIỚI HẠN NHIỆT ĐỘ NGẮN MẠCH CỦA CÁP ĐIỆN CÓ ĐIỆN ÁP DANH ĐỊNH BẰNG 1 KV (UM = 1,2 KV) ĐẾN 3 KV (UM = 3,6 KV) Short-circuit temperature limits of electric cables with rated voltages of 1 kV (Um =

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2016

193

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10305:2015 về Cảng thủy nội địa - Phân cấp kỹ thuật

TCVN10305:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10305:2015,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10305 : 2015 CẢNG THỦY NỘI ĐỊA - PHÂN CẤP KỸ THUẬT Inland waterway ports - Technical classification Lời nói đầu Tiêu chuẩn TCVN 10305:2015 Cảng thủy nội địa - Phân cấp kỹ thuật do Cục Đường thủy nội địa Việt Nam biên

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2016

194

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10626:2015 về Phụ gia thực phẩm - Axit benzoic

TCVN10626:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10626:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10626:2015 PHỤ GIA THỰC PHẨM - AXIT BENZOIC Food additives - Benzoic acid Lời nói đầu TCVN 10626:2015 được xây dựng dựa trên cơ sở JECFA (2004), Benzoic acid; TCVN 10626:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2015

195

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10627:2015 về Phụ gia thực phẩm - Natri benzoat

TCVN10627:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10627:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10627:2015 PHỤ GIA THỰC PHẨM - NATRI BENZOAT Food additives - Sodium benzoate Lời nói đầu TCVN 10627:2015 được xây dựng dựa trên cơ sở JECFA (2004), Sodium benzoate; TCVN 10627:2015 do Ban kỹ thuật tiêu

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2015

196

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10628:2015 về Phụ gia thực phẩm - Kali benzoat

TCVN10628:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10628:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10628:2015 PHỤ GIA THỰC PHẨM - KALI BENZOAT Food additives - Potassium benzoate Lời nói đầu TCVN 10628:2015 được xây dựng dựa trên cơ sở JECFA (2004), Potassium benzoate; TCVN 10628:2015 do Ban kỹ thuật

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2015

197

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10629:2015 về Phụ gia thực phẩm - Canxi benzoat

TCVN10629:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10629:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10629:2015 PHỤ GIA THỰC PHẨM - CANXI BENZOAT Food additives - Calcium benzoate Lời nói đầu TCVN 10629:2015 được xây dựng dựa trên cơ sở JECFA (2004), Calcium benzoate; TCVN 10629:2015 do Ban kỹ thuật tiêu

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2015

198

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10630:2015 về Phụ gia thực phẩm - Axit sorbic

TCVN10630:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10630:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10630:2015 PHỤ GIA THỰC PHẨM - AXIT SORBIC Food additives - Sorbic acid Lời nói đầu TCVN 10630:2015 được xây dựng dựa trên cơ sở JECFA (2004), Sorbic acid; TCVN 10630:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2015

199

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10631:2015 về Phụ gia thực phẩm - Kali nitrit

TCVN10631:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10631:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10631:2015 PHỤ GIA THỰC PHẨM - KALI NITRIT Food additives - Potassium nitrite Lời nói đầu TCVN 10631:2015 được xây dựng dựa trên cơ sở JECFA (2004), Potassium nitrite; TCVN 10631:2015 do Ban kỹ thuật tiêu

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2015

200

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10632:2015 về Phụ gia thực phẩm - Kali nitrat

TCVN10632:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10632:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10632:2015 PHỤ GIA THỰC PHẨM - KALI NITRAT Food additives - Potassium nitrate Lời nói đầu TCVN 10632:2015 được xây dựng dựa trên cơ sở JECFA (2004), Potassium nitrate; TCVN 10632:2015 do Ban kỹ thuật tiêu

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.12.79