Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 145/2015/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 3212 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 153.570 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 22.734 CÔNG VĂN
1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01 - 145 : 2013/BNNPTNT về khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực của các thuốc trừ cỏ trên đất không trồng trọt do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-145:2013/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-145:2013,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QCVN 01 - 145 : 2013/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHẢO NGHIỆM TRÊN ĐỒNG RUỘNG HIỆU LỰC CỦA CÁC THUỐC TRỪ CỎ TRÊN ĐẤT KHÔNG TRỒNG TRỌT National technical regulation on bio-efficacy field trials of herbicides

Ban hành: 14/06/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2013

2

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 145:2006 về quy trình kỹ thuật trồng rừng tràm lá dài do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

04TCN145:2006,Tiêu chuẩn ngành 04TCN145:2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Rừng tràm lá dài ,Quy trình kỹ thuật, Kỹ thuật trồng rừng tràm lá dài ,04TCN 145:2006,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 145:2006 QUI TRÌNH KỸ THUẬT TRỒNG RỪNG TRÀM LÁ DÀI 1. QUI ĐỊNH CHUNG 1.1. Nội dung, mục tiêu Quy trình này

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

3

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 145:2005 về hướng dẫn lập đề cương khảo sát thiết kế công trình thủy lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

14TCN145:2005,Tiêu chuẩn ngành 14TCN145:2005,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,14TCN145:2005,Lập đề cương khảo sát thiết kế ,Thiết kế công trình thủy lợi,Xây dựng TIÊU CHUẨN NGÀNH 14TCN 145:2005 HƯỚNG DẪN LẬP ĐỀ CƯƠNG KHẢO SÁT THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI (Ban hành theo quyết định số 405/QĐ-BNN-KHCN ngày 28 tháng 2 năm

Ban hành: 28/02/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10781:2015 (ISO/TS 13136:2012) về Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi - Phương pháp phát hiện vi sinh vật gây bệnh trong thực phẩm bằng phản ứng chuỗi polymerase (PCR) thời gian thực - Phát hiện Escherichia coli sinh độc tố Shiga (STEC) và xác định các nhóm huyết thanh O157, O111, O26,O103 và O145

of O157, O111, O26, O103 and O145 serogroups Lời nói đầu TCVN 10781:2015 hoàn toàn tương đương với ISO/TS 13136:2012; TCVN 10781:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F13 Phương pháp phân tích và lấy mẫu biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Lời giới thiệu

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2015

5

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-145:1995 về thiết bị PCM-30 và PCM-120 - Yêu cầu kỹ thuật do Tổng cục Bưu điện ban hành

TCN68-145:1995,Tiêu chuẩn ngành TCN68-145:1995,Tổng cục Bưu điện,Thiết bị PCM-30,Yêu cầu kỹ thuật,Thiết bị PCM-120,TCN 68-145:1995,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN NGÀNH TCN 68-145:1995 THIẾT BỊ PCM-30 VÀ PCM-120 YÊU CẦU KỸ THUẬT PCM-30 AND PCM-120 EQUIPMENTS TECHNICAL STANDARD MỤC LỤC Lời nói đầu

Ban hành: 01/08/1995

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN IV:2015 về Bộ tiêu chuẩn quốc gia về thuốc

TCVNIV:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVNIV:2015,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN IV:2015 BỘ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VỀ THUỐC Set of national standards for medicines Mục lục Lời nói đầu Lời giới thiệu 1  Phạm vi áp dụng 2  Tài liệu viện dẫn 3  Ký hiệu và chữ viết tắt Phần 1: Phương pháp

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2018

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11046:2015 (EN 14332:2004) về Thực phẩm – Xác định các nguyên tố vết - Xác định asen trong thủy sản bằng đo phổ hấp thụ nguyên tử dung lò graphit (GFAAS) sau khi phân hủy bằng lò vi sóng

TCVN11046:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11046:2015,***,Nông nghiệp,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11046:2015 EN 14332:2004 THỰC PHẨM - XÁC ĐỊNH CÁC NGUYÊN TỐ VẾT - XÁC ĐỊNH ASEN TRONG THỦY SẢN BẰNG ĐO PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ DÙNG LÒ GRAPHIT (GFAAS) SAU KHI PHÂN HỦY BẰNG LÒ VI SÓNG Foodstuffs -

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2016

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11205:2015 (ISO 13609:2014) về Ván gỗ nhân tạo – Gỗ dán – Ván ghép từ thanh dày và ván ghép từ thanh trung bình

TCVN11205:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11205:2015,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11205:2015 ISO 13609:2014 VÁN GỖ NHÂN TẠO - GỖ DÁN - VÁN GHÉP TỪ THANH DÀY VÀ VÁN GHÉP TỪ THANH TRUNG BÌNH Wood-based panels - Plywood - Blockboards and battenboards Lời nói đầu TCVN 11205:2015 hoàn toàn tương

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2016

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11172:2015 về Phụ gia thực phẩm - Canxi ascorbat

TCVN11172:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11172:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11172 : 2015 PHỤ GIA THỰC PHẨM - CANXI ASCORBATE Food additive - Calcium ascorbate Lời nói đầu TCVN 11172:2015 được xây dựng trên cơ sở tham khảo JECFA (2003) Calcium ascorbate; TCVN 11172:2015 do Ban kỹ

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2016

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11173:2015 về Phụ gia thực phẩm - Butyl hydroxyanisol

TCVN11173:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11173:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11173 : 2015 PHỤ GIA THỰC PHẨM - BUTYL HYDROXYANISOL Food additive - Butylated hydroxyanisole Lời nói đầu TCVN 11173:2015 được xây dựng trên cơ sở tham khảo JECFA (2003) Butylated hydroxyanisole; TCVN

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2016

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11174:2015 về Phụ gia thực phẩm - Butyl hydroxytoluen

TCVN11174:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11174:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11174 : 2015 PHỤ GIA THỰC PHẨM - BUTYL HYSROXYTOLUEN Food additive - Butylated hydroxytoluene Lời nói đầu TCVN 11174:2015 được xây dựng trên cơ sở tham khảo JECFA (2003) Butylated hydroxytoluene; TCVN

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2016

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11175:2015 về Phụ gia thực phẩm - Lecithin

TCVN11175:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11175:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11175:2015 PHỤ GIA THỰC PHẨM - LECITHIN Food additive - Lecithin Lời nói đầu TCVN 11175:2015 được xây dựng trên cơ sở tham khảo JECFA (2003) Lecithin; TCVN 11175:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2016

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11176:2015 về Phụ gia thực phẩm - Kali metabisulfit

TCVN11176:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11176:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11176:2015 PHỤ GIA THỰC PHẨM - KALI METABISULFIT Food additives - Potassium metabisulfite Lời nói đầu TCVN 11176:2015 được xây dựng trên cơ sở tham khảo JECFA (1999) Potassium metabisulfite; TCVN

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2016

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11177:2015 về Phụ gia thực phẩm - Kali sulfit

TCVN11177:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11177:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11177 : 2015 PHỤ GIA THỰC PHẨM - KALI SULFIT Food additive - Potassium sulfite Lời nói đầu TCVN 11177:2015 được xây dựng trên cơ sở tham khảo JECFA (1999) Potassium sulfite; TCVN 11177:2015 do Ban kỹ thuật

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2016

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11178:2015 về Phụ gia thực phẩm - Natri hydro sulfit

TCVN11178:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11178:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11178 : 2015 PHỤ GIA THỰC PHẨM - NATRI HYDRO SULFIT Food additive - Sodium hydrogen sulfite Lời nói đầu TCVN 11178:2015 được xây dựng trên cơ sở tham khảo JECFA (1999) Sodium hydrogen sulfite; TCVN

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2016

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11179:2015 về Phụ gia thực phẩm - Natri metabisulfit

TCVN11179:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11179:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11179 : 2015 PHỤ GIA THỰC PHẨM - NATRI METABISULFIT Food additive - Sodium metabisulfite Lời nói đầu TCVN 11179:2015 được xây dựng trên cơ sở tham khảo JECFA (1999) Sodium metabisulfite; TCVN 11179:2015

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2016

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11180:2015 về Phụ gia thực phẩm - Natri sulfit

TCVN11180:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11180:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11180 : 2015 PHỤ GIA THỰC PHẨM - NATRI SULFIT Food additive - Sodium sulfite Lời nói đầu TCVN 11180 : 2015 được xây dựng trên cơ sở tham khảo JECFA (1999) Sodium sulfite; TCVN 11180 : 2015 do Ban kỹ thuật

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2016

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11181:2015 về Phụ gia thực phẩm - Natri thiosulfat

TCVN11181:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11181:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11181 : 2015 PHỤ GIA THỰC PHẨM - NATRI THIOSULFAT Food additives - Sodium thiosulfate Lời nói đầu TCVN 11181:2015 được xây dựng trên cơ sở tham khảo JECFA (1999) Sodium thiosulfate; TCVN 11181:2015 do

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2016

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10933:2015 về Thông tin duyên hải - Dịch vụ thông tin nhận dạng và truy theo tầm xa tàu thuyền (LRIT)

TCVN10933:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10933:2015,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10933:2015 THÔNG TIN DUYÊN HẢI - DỊCH VỤ THÔNG TIN NHẬN DẠNG VÀ TRUY THEO TẦM XA TÀU THUYỀN (LRIT) Maritime distress and safety communication - Long range Identification and tracking of ships service Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2016

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10989:2015 về Sản phẩm nông sản thực phẩm - Thiết kế tiêu chuẩn lấy mẫu từ lô hàng

TCVN10989:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10989:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10989 : 2015 SẢN PHẨM NÔNG SẢN THỰC PHẨM - THIẾT KẾ PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỂ LẤY MẪU TỪ LÔ HÀNG Agricultural food products - Layout for a standar method of sampling from a lot Lời nói đầu TCVN 10989:2015 tương

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.24.208