Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 145/2015/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 22570 công văn

161

Công văn 2512/UBND-KTTH năm 2015 về đính chính Quyết định 20/2015/QĐ-UBND do tỉnh Sơn La ban hành

20/2015/QĐ-UBND ngày 19/6/2015 của UBND tỉnh Sơn La, ngày 03 tháng 09 năm 2015 Kính gửi: - Sở Tài chính; - Sở Khoa học và Công nghệ; - Trường Đại học Tây Bắc. Ngày 19 tháng 6 năm 2015, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2015

Ban hành: 03/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2015

162

Công văn 1501/SXD-KT năm 2015 thực hiện Quyết định 21/2015/QĐ-UBND do Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk

1501/SXD-KT,Công văn 1501,Tỉnh Đắk Lắk,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH ĐẮK LẮK SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1501/SXD-KT V/v triển khai thực hiện Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của

Ban hành: 05/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2015

163

Công văn 1689/BXD-KTXD năm 2015 hướng dẫn áp dụng Thông tư 01/2015/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

1689/BXD-KTXD,Công văn 1689 2015,Bộ Xây dựng,Đơn giá nhân công,Xác định đơn giá nhân công,Đơn giá nhân công xây dựng,Đơn giá nhân công Quảng Bình,Lao động - Tiền lương,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2015

164

Công văn 6725/TCHQ-QSQL năm 2015 thực hiện Thông tư 08/2015/TT-BCT do Tổng cục Hải quan ban hành

6725/TCHQ-QSQL,Công văn 6725 2015,Tổng cục Hải quan,hạn ngạch nhập khẩu đường,hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường,Mức thuế suất thuế nhập khẩu đường ,Nhập khẩu đường ,Nhập khẩu đường hạn ngạch thuế quan,Thuế nhập khẩu đường trong hạn ngạch ,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------

Ban hành: 23/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2015

165

Công văn 2855/TCT-CC năm 2015 hướng dẫn công tác sáng kiến năm 2015 do Tổng cục Thuế ban hành

2855/TCT-CC,Công văn 2855 2015,Tổng cục Thuế,Tổng cục Thuế,Công tác sáng kiến,giải pháp mới ứng dụng mới ,quản lý tài chính khoa học ngành thuế,tiêu chuẩn đối với sáng kiến,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2015

166

Công văn 3665/UBND-TKCT năm 2015 triển khai Quyết định 09/2015/QĐ-TTg do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Quyết định số 1420/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của UBND tỉnh không phù hợp với Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ./. Nơi nhận: - Bộ Nội vụ; - TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; - CT, các PCT UBND tỉnh; - Như trên; - Lưu: VT, TKCT. CHỦ TỊCH

Ban hành: 30/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2015

167

Công văn 615/VP-NC năm 2015 đinh chính Quyết định 11/2015/QĐ-UBND do tỉnh Cà Mau ban hành

Số: 615/VP-NC V/v đính chính văn bản Cà Mau, ngày 26 tháng 6 năm 2015 Kính gửi: - Bộ Tư pháp; - Thường trực Tỉnh ủy; - Thường trực HĐND tỉnh; - Ủy ban MTTQ VN tỉnh; - Thủ trưởng sở, ban, ngành tỉnh; - Chủ tịch UBND huyện, thành phố Cà Mau; - Chủ tịch

Ban hành: 26/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2015

168

Công văn 1371/BXD-KTXD năm 2015 hướng dẫn thực hiện Thông tư 01/2015/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

1371/BXD-KTXD,Công văn 1371 2015,Bộ Xây dựng,Xác định đơn giá nhân công,Hướng dẫn Thông tư 01/2015/TT-BXD,Thông tư 01/2015/TT-BXD,Thực Thông tư 01/2015/TT-BXD,Quản lý chi phí đầu tư xây dựng,Chi phí đầu tư xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 24/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2015

169

Công văn 1361/BXD-KTXD năm 2015 hướng dẫn thực hiện Thông tư 01/2015/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

1361/BXD-KTXD,Công văn 1361 2015,Bộ Xây dựng,Hướng dẫn Thông tư 01/2015/TT-BXD,Thựcn hiện thông tư 01/2015/TT-BXD,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1361/BXD-KTXD V/v: Hướng

Ban hành: 23/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2015

170

Công văn 1133/VPUBND-KTTH năm 2015 về đính chính Quyết định 19/2015/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Bình ban hành

1133/VPUBND-KTTH,Công văn 1133,Tỉnh Quảng Bình,Đầu tư,Bộ máy hành chính UBND TỈNH QUẢNG BÌNH VĂN PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1133/VPUBND-KTTH V/v đính chính Quyết định số 19/2015

Ban hành: 22/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2015

171

Công văn 1250/BXD-KTXD năm 2015 áp dụng Thông tư 01/2015/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

1250/BXD-KTXD,Công văn 1250 2015,Bộ Xây dựng,Đơn giá nhân công,Xác định đơn giá nhân công,Áp dụng đơn giá nhân công ,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1250/BXD-KTXD V/v Áp

Ban hành: 09/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2015

172

Công văn 2622/BGDĐT-GDTH năm 2015 hướng dẫn tổng kết năm học 2014-2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

2622/BGDDT-GDTH,Công văn 2622 2015,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Hướng dẫn,Tổng kết năm học,Năm học 2014-2015,Hướng dẫn tổng kết năm học,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 29/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2015

173

Công văn 276/KL-ĐTXL năm 2015 hướng dẫn áp dụng Nghị định 40/2015/NĐ-CP do Cục Kiểm lâm ban hành

276/KL-DTXL,Công văn 276 2015,Cục Kiểm lâm,Nghị định 40/2015/NĐ-CP,Hướng dẫn Nghị định 40/2015/NĐ-CP,Phạt vi phạm hành chính quản lý rừng,Phát triển rừng,Bảo vệ và phát triển rừng,Vi phạm hành chính,Tài nguyên - Môi trường TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP CỤC KIỂM LÂM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 28/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 20/05/2017

Cập nhật: 06/07/2015

174

Công văn 9163/BNN-TCCB năm 2018 về đổi mới, sắp xếp cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện theo Nghị quyết 18-NQ/TW, 19-NQ/TW do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

--------------- Số: 9163/BNN-TCCB V/v đổi mới, sắp xếp cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và PTNT thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện theo Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2018 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ban hành: 27/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2018

175

Công văn 4741/BTC-TCHQ năm 2015 vướng mắc thực hiện Thông tư 38/2015/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

4741/BTC-TCHQ,Công văn 4741 2015,Bộ Tài chính,Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu,thủ tục hải quan hàng hóa nhập khẩu 2013,Thủ tục hải quan hàng hóa nhập khẩu,Thuế hàng hóa nhập khẩu,Thuế suất hàng hóa nhập khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG

Ban hành: 13/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2015

176

Công văn 4237/BTC-CST năm 2015 thực hiện Nghị quyết 888a/2015/UBTVQH13 do Bộ Tài chính ban hành

4237/BTC-CST,Công văn 4237 2015,Bộ Tài chính,Thực hiện Nghị quyết,Nghị quyết 888a/2015/UBTVQH13 ,Biểu thuế bảo vệ môi trường ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 02/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2015

177

Công văn 2938/BCT-QLTT năm 2015 hướng dẫn áp dụng Thông tư 19/2015/TT-BCT do Bộ Công thương ban hành

2938/BCT-QLTT,Công văn 2938 2015,Bộ Công thương,Chống buôn lậu thuốc lá,Quỹ hỗ trợ chống buôn lậu thuốc lá,Chống sản xuất buôn bán thuốc lá giả,Thương mại,Tài chính nhà nước BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2015

178

Công văn 114/VPCP-NN năm 2018 về triển khai Nghị quyết 459/NQ-UBTVQH14 do Văn phòng Chính phủ ban hành

V/v triển khai Nghị quyết số 459/NQ-UBTVQH14 Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2018 Kính gửi: - Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển Ngày 12/12/2017, UBTVQH đã ban

Ban hành: 04/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2018

179

Công văn 353/TXNK-PL năm 2015 thực hiện Thông tư 14/2015/TT-BTC do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

353/TXNK-PL,Công văn 353 2015,Cục thuế xuất nhập khẩu,Thực hiện Thông tư,Thông tư 14/2015/TT-BTC ,Kiểm tra chất lượng,Kiểm tra chất lượng hàng hóa,Kiểm tra an toàn thực phẩm,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 11/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2015

180

Công văn 7370/BYT-TB-CT năm 2017 về thực hiện nội dung Nghị quyết 131/NQ-CP do Bộ Y tế ban hành

quyết số 131/NQ-CP ngày 06/12/2017 của Chính phủ. Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2017 Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ngày 15/5/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 36/2017/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế (sau đây gọi tắt là Nghị định số 36/2016/NĐ-CP). Thực hiện

Ban hành: 25/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.24.208