Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 145/2015/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 22570 công văn

61

Công văn 2015/BGDĐT-KTKĐCLGD hướng dẫn tổ chức công tác tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

2015/BGDDT-KTKDCLGD,Công văn 2015 2015,Bộ Giáo dục và Đào tạo, công tác tuyển sinh Đại học cao đẳng 2014 ,Công tác tuyển sinh đại học,Quy chế tuyển sinh đại học,Quy chế tuyển sinh đại học cao đẳng,Tuyển sinh đại học,Tuyển sinh đại học hệ chính quy ,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 25/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2015

62

Công văn 109/HĐND-VP năm 2014 đính chính Nghị quyết 16/2013/NQ-HĐND8 về Bảng giá các loại đất năm 2014 do tỉnh Bình Dương ban hành

109/HDND-VP,Công văn 109,Tỉnh Bình Dương,Bất động sản,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 109/HĐND-VP V/v đính chính Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND8 ngày

Ban hành: 08/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2014

63

Công văn 105/HĐND-CTHĐND đính chính Nghị quyết 10/2010/NQ-HĐND do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

105/HDND-CTHDND,Công văn 105,Tỉnh Vĩnh Phúc,đính chính Nghị quyết 10/2010/NQ-HĐND,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 105/HĐND-CTHĐND V/v:

Ban hành: 31/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2013

64

Công văn 228/HĐND-VP năm 2019 về đính chính Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐND về việc sử dụng ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay phát triển kinh tế xã hội tại các xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 40% trở lên do tỉnh Lào Cai ban hành

228/HDND-VP,Công văn 228 2019,Tỉnh Lào Cai,Tiền tệ - Ngân hàng HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 228/HĐND-VP V/v đính chính Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày

Ban hành: 17/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2019

65

Công văn 2015/TCT-CS năm 2014 về chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành

2015/TCT-CS,Công văn 2015 2014,Tổng cục Thuế,thuế thu nhập chuyển nhượng bất động sản,Thuế chuyển nhượng bất động sản,Chuyển nhượng bất động sản,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 02/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2014

66

Công văn 2015/BTC-TCHQ năm 2014 về hoàn thuế tự vệ do Bộ Tài chính ban hành

2015/BTC-TCHQ,Công văn 2015 2014,Bộ Tài chính,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2015/BTC-TCHQ V/v hoàn thuế tự vệ Hà Nội, ngày

Ban hành: 17/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 23/06/2014

Cập nhật: 19/02/2014

67

Công văn 1580/TCHQ-GSQL vướng mắc phân loại mặt hàng Shellsol 60/145 do Tổng cục Hải quan ban hành

1580/TCHQ-GSQL,Công văn 1580 2010,Tổng cục Hải quan,Phân loại mặt hàng,Shellsol 60/145,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 1580/TCHQ-GSQL V/v

Ban hành: 25/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2010

68

Công văn 4619/VPCP-V.I năm 2015 thực hiện Nghị quyết 41/NQ-CP và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2015 do Văn phòng Chính phủ ban hành

4619/VPCP-V.I,Công văn 4619 2015,Văn phòng Chính phủ,Thực hiện Nghị quyết 41/NQ-CP,Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2015,Công tác 6 tháng đầu năm 2015,Thương mại,Xuất nhập khẩu VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2015

69

Công văn 3570/QLD-ĐK năm 2017 về công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký từ Đợt 145 đến Đợt 157 (công bố bổ sung) do Cục Quản lý Dược ban hành

3570/QLD-ĐK V/v công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp SĐK từ Đợt 145 đến Đợt 157 (công bố bổ sung). Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2017 Kính gửi: Các công ty đăng ký, sản xuất thuốc trong nước. Căn cứ Luật dược số

Ban hành: 27/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2017

70

Công văn 1242/BTP-KHTC năm 2015 thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2015 theo Nghị quyết 01/NQ-CP do Bộ Tư pháp ban hành

thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2015 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2015   Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị dự toán thuộc Bộ Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ

Ban hành: 16/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2015

71

Công văn 5366/TCHQ-GSQL về phân loại mặt hàng ký hiệu Shellsol 60/145 do Tổng cục Hải quan ban hành

60/145 Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2009 Kính gửi: - Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai; - Cục Điều tra chống buôn lậu. Trả lời công văn số 2157/HQĐNa-NV ngày 31/08/2009 của Cục Hải quan Đồng Nai về việc phân loại, áp mã số mặt hàng ký hiệu là Shellsol 60/145

Ban hành: 09/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2009

72

Chỉ thị 22/2015/CT-UBND về tổ chức thực hiện Nghị định 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn do tỉnh Nghệ An ban hành

22/2015/CT-UBND,Công văn 22,Tỉnh Nghệ An,Tiền tệ - Ngân hàng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 22/2015/CT-UBND Nghệ An, ngày 31 tháng 12 năm 2015

Ban hành: 31/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2016

73

Công văn 13/HĐND-CTHĐ năm 2012 đính chính chỉ tiêu tổng chi ngân sách trong Nghị quyết 18/2011/NQ-HĐND do tỉnh Quảng Trị ban hành

--------------- Số: 13/HĐND-CTHĐ Về việc đính chính chỉ tiêu tổng chi ngân sách trong Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Trị, ngày 13 tháng 02 năm 2012 Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Do sơ suất trong quá trình chuẩn bị ban hành các Nghị quyết của HĐND tỉnh nên số

Ban hành: 13/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2013

74

Công văn 224/HĐND năm 2011 về việc thay thế Phụ lục kèm theo Nghị quyết 04/2011/NQ-HĐND do tỉnh Bình Phước ban hành

ngân sách nhà nước giai đoạn 2011 - 2015, tỉnh Bình Phước, đã gửi đến các đại biểu HĐND tỉnh và UBND tỉnh để ban hành Quyết định triển khai thực hiện. Tuy nhiên, do sai sót trong khâu hoàn thiện, phát hành nên Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 04/2011/NQ-HĐND ngày 26/7/2011 có sai số so với bản Phụ lục được thông qua tại kỳ họp. Nay, Thường

Ban hành: 05/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2013

75

Công văn 19/HĐND năm 2017 về đính chính văn bản do tỉnh Bạc Liêu ban hành

đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; - Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố; - UBND các huyện, thị xã, thành phố; - Trung tâm Công báo - Tin học. Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 có ban hành Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND ngày 01 tháng 4 năm 2016 “Về việc quy định mức học phí đối

Ban hành: 10/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2019

76

Công văn 2015/LĐTBXH-PCTNXH triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011-2015 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

2015/LDTBXH-PCTNXH,Công văn 2015 2011,Bộ Lao động - Thương binh và X,Phòng chống mại dâm,Chương trình hành động ,Giai đoạn 2011-2015,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2013

77

Công văn 169/HĐND năm 2014 đính chính Nghị quyết 07/2014/NQ-HĐND quy định chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công, viên chức; xây dựng nguồn cán bộ quy hoạch dự bị dài hạn và thu hút nhân tài trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; - Các Ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể; - HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố. Tại kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa V đã ban hành Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2014 về việc quy định chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi

Ban hành: 19/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2014

78

Công văn 1244/HĐND năm 2014 đính chính Nghị quyết 71/2014/NQ-HĐND về số lượng, chức danh, mức phụ cấp và hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La

Đảng uỷ, HĐND, UBND xã, phường, thị trấn. Do sơ suất trong khâu đánh máy, in ấn, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh xin đính chính sai sót trong Nghị quyết số 71/2014/NQ-HĐND ngày 03 tháng 4 năm 2014 của HĐND tỉnh Sơn La về số lượng, chức danh, mức phụ cấp và hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị

Ban hành: 12/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2014

79

Công văn 1927/UBND-TH năm 2015 về tạm dừng thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Lai Châu theo Nghị quyết 72/NQ-CP

Căn cứ Nghị quyết số 72/NQ-CP ngày 07/10/2015 của Chính phủ Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2015, theo đó Chính phủ đã thống nhất tạm dừng thu phí sử dụng đường bộ trên đầu phương tiện đối với xe mô tô kể từ ngày 01/01/2016; Sau khi thống nhất ý kiến với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Văn bản số 316/HĐND-VP ngày

Ban hành: 18/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2016

80

Công văn 4446/TCT-QLN năm 2015 về xóa nợ tiền phạt chậm nộp theo Nghị Quyết 63/NQ-CP do Tổng cục Thuế ban hành

-------------------- Số: 4446/TCT-QLN V/v xóa nợ tiền phạt chậm nộp theo Nghị Quyết 63/NQ-CP ngày 25/8/2014 Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2015 Kính gửi: Công ty cổ phần tư vấn thương mại dịch vụ địa ốc Hoàng Quân (Địa chỉ: số 31-33-35 Hàm Nghi, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp Hồ Chí Minh)

Ban hành: 27/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.24.208