Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 145/2015/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 22570 công văn

41

Công văn 02/HĐND-TT năm 2014 điều chỉnh Nghị quyết 16/2013/NQ-HĐND và 17/2013/NQ-HĐND do tỉnh An Giang ban hành

02/HDND-TT,Công văn 02 2014,Tỉnh An Giang,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------- Số: 02/HĐND-TT V/v điều chỉnh Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND và Nghị

Ban hành: 20/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2014

42

Công văn 118/HĐND-TT năm 2017 đính chính nội dung của Nghị quyết 09/2017/NQ-HĐND do tỉnh An Giang ban hành

09/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 An Giang, ngày 21 tháng 8 năm 2017 Kính gửi: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; - Ban Công tác đại biểu - UBTVQH; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chính phủ; - Bộ Tài chính; - Tổng Cục thuế;

Ban hành: 21/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2017

43

Công văn 06/HĐND năm 2014 đính chính Nghị quyết 21/2013/NQ-HĐND do tỉnh Thái Nguyên ban hành

của tỉnh; - Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã; - Các đại biểu HĐND tỉnh khóa XII, Do sơ xuất trong khâu rà soát, đánh máy, xin đính chính sai sót trong Nghị quyết số 21/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm

Ban hành: 08/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2014

44

Công văn 279/HĐND-CTHĐ năm 2013 đính chính Phụ lục Nghị quyết 21/2013/NQ-HĐND do tỉnh Quảng Trị ban hành

21/2013/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2013 Quảng Trị, ngày 30 tháng 12 năm 2013   Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Do sơ suất trong quá trình rà soát văn bản tại Phụ lục dự toán chi ngân sách xã, phường, thị trấn năm 2014. Tại trang 22, dòng thứ 2 dưới lên phần ghi chú chi khác của Mặt trận, đoàn thể đề nghị điều chỉnh

Ban hành: 30/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2014

45

Công văn 240/UBND-NC năm 2019 về đề nghị đính chính tên thôn mới sau khi sáp nhập theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND do tỉnh Bắc Giang ban hành

quyết số 19/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của HĐND tỉnh Bắc Giang, ngày 04 tháng 10 năm 2019 Kính gửi: Thường trực HĐND tỉnh Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của HĐND tỉnh về việc nhập và đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang,UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ngành liên quan và UBND

Ban hành: 04/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2019

46

Công văn 02/HĐND-TH đính chính Nghị quyết 17/2016/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

02/HDND-TH,Công văn 02,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Thương mại,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/HĐND-TH V/v đính chính Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày

Ban hành: 03/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2017

47

Công văn 199/HĐND-VP năm 2019 về đính chính hình thức số văn bản Nghị quyết 126/2019/NQ-HĐND tại kỳ họp thứ chín Hội đồng nhân dân quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh khóa II

số văn bản Nghị quyết 126/2019/NQ-HĐND tại kỳ họp thứ chín Hội đồng nhân dân quận khóa II Bình Tân, ngày 21 tháng 11 năm 2019 Kính gửi: - Tổ đại biểu Quốc hội số 3; - Tổ đại biểu HĐND Thành phố 15,16; - Thường trực UBND Thành phố; - Sở Tư pháp Thành phố; -

Ban hành: 21/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2019

48

Công văn 2980/UBND-VX năm 2019 về hướng dẫn chi trả thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số: 2980/UBND-VX V/v hướng dẫn chi trả thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 7 năm 2019 Kính gửi: - Thủ trưởng các sở - ngành thành phố; - Chủ tịch Ủy ban

Ban hành: 22/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 08/11/2019

Cập nhật: 05/12/2019

49

Công văn 147/HĐND-VP năm 2013 đính chính Nghị quyết 15/2013/NQ-HĐND do tỉnh Đắk Nông ban hành

15/2013/NQ-HĐND Đắk Nông, ngày 04 tháng 9 năm 2013 Tại Kỳ họp thứ 7 ngày 19/7/2013, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông đã thông qua và ban hành “Nghị quyết bảng giá rừng bình quân của từng loại rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông”. Tuy nhiên, do sơ suất trong khâu soạn thảo, in ấn bảng giá rừng Ban hành kèm theo Nghị quyết

Ban hành: 04/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2013

50

Công văn 155/HĐND-VP năm 2013 đính chính Nghị quyết 20/2013/NQ-HĐND do tỉnh Kiên Giang ban hành

20/2013/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2013 của HĐND tỉnh Kiên Giang, ngày 03 tháng 9 năm 2013 Kính gửi: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; Website Chính phủ; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Bộ Tài chính; Bộ Giáo dục và Đào tạo; - Cục Kiểm tra văn bản QPPL Bộ Tư pháp;

Ban hành: 03/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2013

51

Công văn 2637/LĐTBXH-HTQT năm 2017 đôn đốc triển khai Chiến lược hội nhập quốc tế theo Quyết định 145/QĐ-TTg do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

--------------- Số: 2637/LĐTBXH-HTQT V/v đôn đốc triển khai Chiến lược hội nhập quốc tế theo Quyết định số 145/QĐ-TTg ngày 20/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2017 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ngày 20/01/2016, Thủ tướng

Ban hành: 28/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2017

52

Công văn 880/HĐND-CTHĐND đính chính Nghị quyết 19/2012/NQ-HĐND do tỉnh Bến Tre ban hành

880/HDND-CTHDND,Công văn 880,Tỉnh Bến Tre,đính chính Nghị quyết 19/2012/NQ-HĐND Bến Tre,vốn đầu tư phát triển Bến Tre,Kế hoạch vốn đầu tư phát triển ,Đầu tư,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2013

53

Công văn 174/HĐND-VP đính chính Nghị quyết 15/2012/NQ-HĐND của tỉnh Đắk Nông

174/HDND-VP,Công văn 174,Tỉnh Đắk Nông,Đính chính Nghị quyết 15/2012/NQ-HĐND ,Nghị quyết 15/2012/NQ-HĐND Đắk Nông,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 174/HĐND

Ban hành: 01/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2012

54

Công văn 542/HĐND năm 2010 đính chính Nghị quyết 17/2010/NQ-HĐND và 18/2010/NQ-HĐND do tỉnh Bến Tre ban hành

542/HDND,Công văn 542,Tỉnh Bến Tre,đính chính Nghị quyết 17/2010/NQ-HĐND,đính chính Nghị quyết 18/2010/NQ-HĐND,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 542/HĐND Về

Ban hành: 30/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2013

55

Công văn 123/HĐND-VP đính chính Nghị quyết 09/2012/NQ-HĐND do tỉnh Đắk Nông ban hành

09/2012/NQ-HĐND “V/v điều chỉnh bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020”. Tuy nhiên, do sơ suất trong khâu biên tập, Thường trực HĐND tỉnh đính chính sai sót tại Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND ngày 31/5/2012 như sau: Tại Danh mục điều chỉnh, bổ sung các

Ban hành: 28/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2013

56

Công văn 344/HĐND-TT đính chính nội dung tại Phụ lục II, Nghị quyết số 15/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của HĐND thành phố Cần Thơ

344/HDND-TT,Công văn 344,Thành phố Cần Thơ,đính chính nội dung,đính chính nội dung tại Phụ lục,đính chính Nghị quyết số 15/2012/NQ-HĐND,Chế độ dinh dưỡng đặc thù,Vận động viên,tổ chức các giải thể thao,Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ --------

Ban hành: 21/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2013

57

Công văn 2015/TTg-KTTH năm 2015 về bảo lãnh bộ hợp đồng thuê mua 02 máy bay A321 nhãn hiệu nhà sản xuất 6810 và 6880 của Công ty cổ phần Vietnam Airlines do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2015/TTg-KTTH,Công văn 2015 2015,Thủ tướng Chính phủ,Bảo lãnh hợp đồng thuê mua ,Thuê mua 02 máy bay A321 ,Huy động vốn đầu tư,Tiền tệ - Ngân hàng,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2015

58

Công văn 298/HĐND năm 2011 thông báo đính chính Nghị quyết 02/2011/NQ-HĐND do tỉnh Bến Tre ban hành

298/HDND,Công văn 298,Tỉnh Bến Tre,Phí lệ phí,đính chính Nghị quyết 02/2011/NQ-HĐND Bến Tre ,phí lệ phí Bến Tre ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2013

59

Công văn 122/HĐND-TT năm 2009 điều chỉnh Nghị quyết 204/2009/NQ-HĐND và 205/2009/NQ-HĐND do tỉnh Tiền Giang ban hành

122/HDND-TT,Công văn 122,Tỉnh Tiền Giang,điều chỉnh Nghị quyết 204/2009/NQ-HĐND Tiền Giang ,điều chỉnh Nghị quyết 205/2009/NQ-HĐND Tiền Giang ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 21/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2013

60

Công văn 32/HĐND-VP đính chính Nghị quyết 31/2010/NQ-HĐND do tỉnh Đắk Nông ban hành

32/HDND-VP,Công văn 32,Tỉnh Đắk Nông,Đính chính,đính chính Nghị quyết ,đính chính Nghị quyết 31/2010/NQ-HĐND ,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 32/HĐND-VP V/v đính

Ban hành: 10/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.201.14