Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 145/2015/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 22570 công văn

201

Công văn 716/VPCP-QHĐP năm 2019 về giao Bộ Nội vụ xử lý kiến nghị các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành

lực của bộ máy chính quyền nói chung và lực lượng an ninh huyện Sa Pa nói riêng, hiện tại khó có thể đáp ứng được Lào Cai 2. Kiến nghị với UBTVQH về vướng mắc khi thực hiện cơ chế thí điểm sát nhập VP HĐND và Đoàn Đại biểu QH, VP UBND ở địa phương Quảng Ninh

Ban hành: 24/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2019

202

Công văn 8129/VPCP-ĐMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP Trong tháng 7 năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành

8129/VPCP-ĐMDN V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP Trong tháng 7 năm 2019 Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2019 Kính gửi: - Bộ Xây dựng; - Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng; - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Về báo cáo của Phòng

Ban hành: 10/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2019

203

Công văn 5531/TCHQ-PC năm 2019 báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

5531/TCHQ-PC V/v trả lời các kiến nghị của DN tại Công văn số 1625/PTM-VP Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2019 Kính gửi: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Về việc giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp tại báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong quý 2/2019, theo Công văn số 1625/PTM-VP

Ban hành: 29/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2019

204

Công văn 7421/VPCP-ĐMDN năm 2019 về đề cương báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 30/NQ-TW do Văn phòng Chính phủ ban hành

báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 30/NQ-TW của Bộ Chính trị Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2019 Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 5540/BNN-QLDN ngày 02 tháng 8 năm 2019) về Kế hoạch, chương trình tổ chức hội nghị

Ban hành: 20/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2019

205

Công văn 738/VPCP-KGVX năm 2017 triển khai Nghị quyết 08-NQ/TW do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số: 738/VPCP-KGVX V/v triển khai Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2017 Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Để triển khai Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn (sau

Ban hành: 25/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2017

206

Công văn 6835/VPCP-ĐMDN báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong quý II năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành

báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP trong quý II năm 2019 Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2019 Kính gửi: - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Về báo cáo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt

Ban hành: 01/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2019

207

Công văn 6075/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2018 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

huyện Hiệp Hòa tại Quyết định số 224/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang; có trong danh mục dự án thu hồi đất tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang; có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Hiệp Hòa được Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang phê duyệt tại Quyết

Ban hành: 02/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2018

208

Công văn 11933/TCHQ-GSQL năm 2016 thực hiện Nghị quyết 103/NQ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

Hạnh phúc --------------- Số: 11933/TCHQ-GSQL V/v Triển khai thực hiện Nghị quyết 103/NQ-CP của Chính phủ Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2016 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Thực hiện điểm 3 Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 05/12/2016 của Chính phủ về việc thống

Ban hành: 21/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2016

209

Công văn 10924/VPCP-ĐMDN năm 2018 thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cà Mau do Văn phòng Chính phủ ban hành

nghiệp công lập thành công ty cổ phần, giao Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất báo cáo Chính phủ theo hướng tạo điều kiện thuận lợi để các địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của

Ban hành: 12/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2018

210

Công văn 5335/BKHCN-TĐC năm 2016 hướng dẫn áp dụng TCVN 9001:2015, TCVN ISO 14001:2015 và tiêu chuẩn liên quan do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

--------------- Số: 5335/BKHCN-TĐC V/v Hướng dẫn áp dụng TCVN 9001:2015, TCVN ISO 14001:2015 và tiêu chuẩn liên quan Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2016 Kính gửi: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động áp dụng TCVN ISO 9001 và TCVN ISO 14001 Ngày 31/12/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 29/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2017

211

Công văn 3614/BYT-CNTT năm 2019 thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về đẩy mạnh thanh toán điện tử do Bộ Y tế ban hành

Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 1 năm 2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021, trong đó có yêu cầu 100% các bệnh viện phối hợp với các ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán để thu

Ban hành: 25/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2019

212

Công văn 208/BXD-QLN năm 2017 thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở do Bộ Xây dựng ban hành

chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở. Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2017 Kính gửi: Công ty cổ phần Sông Mã Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 145/CV-SM ngày 06/7/2017 của Công ty cổ phần Sông Mã (gọi tắt là Công ty Sông Mã) đề nghị hướng dẫn thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây

Ban hành: 25/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2017

213

Công văn 9176/BNN-TCLN năm 2015 về việc triển khai kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2016 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

ven biển, phòng hộ đầu nguồn các lưu vực sông lớn, khu vực xung yếu có nguy cơ cao về sạt lở đất, lũ quét; hỗ trợ khoán bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh rừng tại các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP và các xã có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn (khu vực II, III) theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP, rừng phòng hộ xung yếu có nguy cơ

Ban hành: 06/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2016

214

Công văn 4755/VPCP-ĐMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong Tháng 4 năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành

4755/VPCP-ĐMDN V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP trong Tháng 4 năm 2019 Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2019 Kính gửi: - Các Bộ: Tư pháp, Tài chính. - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Về báo cáo của Phòng Thương mại và Công nghiệp

Ban hành: 01/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2019

215

Công văn 648/VPCP-KGVX năm 2014 đánh giá tình hình một năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW và 46/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

648/VPCP-KGVX,Công văn 648 2014,Văn phòng Chính phủ,đánh giá tình hình NQ 20 46/NQ-CP,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 648/VPCP-KGVX

Ban hành: 25/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2014

216

Công văn 4424/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2018 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

2017; được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang thông qua danh mục dự án thu hồi đất tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017; có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Việt Yên được Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang phê duyệt tại Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2018; được quyết định mở rộng tại Quyết định số

Ban hành: 17/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2018

217

Công văn 5438/UBND-KT năm 2016 về rà soát phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội

1 Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi 05/2014/NQ-HĐND ngày 9/7/2014 39/2014/QĐ-UBND ngày 20/08/2014 - Sở Tài nguyên và Môi trường HN 10% -

Ban hành: 20/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2016

218

Công văn 3604/VPCP-ĐMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong quý I năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành

V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP trong quý I năm 2019 Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2019 Kính gửi: - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Về báo

Ban hành: 03/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2019

219

Công văn 2784/VPCP-ĐMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 1 và tháng 2 năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số: 2784/VPCP-ĐMDN V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP trong tháng 1 và tháng 2 năm 2019 Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2019 Kính gửi: - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Y tế; - Kiểm toán Nhà nước Việt Nam; - Ủy ban

Ban hành: 06/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2019

220

Công văn 2305/VPCP-KGVX năm 2019 về kiến nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thực hiện Nghị quyết 102/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

2305/VPCP-KGVX V/v kiến nghị của Bộ VHTTDL về việc thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2019 Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Báo cáo số 327/BC-BVHTTDL ngày 24 tháng 12 năm 2018,

Ban hành: 22/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.201.14