Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 145/2015/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 22570 công văn

181

Công văn 4949/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2018 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Bắc Giang thông qua danh mục dự án thu hồi đất tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017; có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Hiệp Hòa được phê duyệt tại Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang; được phê duyệt kết quả lựa chọn chủ đầu dự án tại Quyết định số 1775/QĐ-UBND

Ban hành: 13/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2018

182

Công văn 7165/BYT-TB-CT năm 2017 về thực hiện nội dung Nghị quyết 131/NQ-CP do Bộ Y tế ban hành

dung Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/12/2017 của Chính phủ. Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2017 Kính gửi: Văn phòng đại diện các hãng, các công ty nhập khẩu, kinh doanh trang thiết bị y tế (sau đây gọi tắt là đơn vị) Ngày 15/5/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 36/2017/NĐ-CP về quản lý trang

Ban hành: 14/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2017

183

Công văn 1228/QLD-KD năm 2015 đảm bảo cung ứng thuốc dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 do Cục Quản lý Dược ban hành

1228/QLD-KD,Công văn 1228,Cục Quản lý dược,Cung ứng,Cung ứng thuốc,đảm bảo cung ứng thuốc,Tết Nguyên đán,Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015,Cung ứng thuốc dịp Tết ,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2015

184

Công văn 4254/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2018 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017; được Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang chấp thuận đầu tư và điều chỉnh chấp thuận đầu tư tại Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2016 và Quyết định số 389/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2017; được Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và điều chỉnh cục

Ban hành: 09/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2018

185

Công văn 14084/BTC-CST năm 2017 về thực hiện Nghị quyết 75/NQ-CP do Bộ Tài chính ban hành

75/NQ-CP Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2017 Kính gửi: - Các Bộ; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Ngày 09/8/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 75/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2017. Tại điểm 9 Nghị quyết số 75/NQ

Ban hành: 19/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2017

186

Công văn 1978/BXD-QLN năm 2017 về thực hiện Nghị quyết 63/NQ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2017 Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ngày 25/7/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 63/NQ-CP về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo

Ban hành: 25/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2017

187

Công văn 9235/BGTVT-KHĐT năm 2017 về thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP do Bộ Giao thông vận tải ban hành

V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2017 Kính gửi: - Các Cục, Tổng cục Đường bộ Việt Nam; - Các Vụ, Thanh tra Bộ; - Các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án. Ngày 03/8/2017, Chính phủ

Ban hành: 16/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2017

188

Công văn 11296/VPCP-ĐMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 10 năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành

tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP trong tháng 10 năm 2019 Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2019 Kính gửi: - Bộ Tài chính; - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Về báo cáo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại công văn số 2716/PTM-VP

Ban hành: 12/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2019

189

Công văn 9774/BTC-TCHQ năm 2015 về xuất khẩu than

Số: 9774/BTC-TCHQ V/v xuất khẩu than Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2015 Kính gửi: Công ty PT. Vietmindo Energitama. (Đ/c: Uông Thượng, Uông Bí, Quảng Ninh) Trả lời công văn số 218/LO/VE/MOF/A2-VII/2015 ngày 09/7/2015 của Công ty PT. Vietmindo Energitama việc xuất khẩu mặt hàng than, Bộ Tài chính

Ban hành: 17/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2015

190

Công văn 322/UBTVQH14-CTĐB năm 2018 về tài liệu tham khảo thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Số: /2018/NQ-HĐND Tình huống 1 NGHỊ QUYẾT XÁC NHẬN KẾT QUẢ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM ĐỐI VỚI NGƯỜI GIỮ CHỨC VỤ DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN BẦU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN …..(1)…. Kỳ họp thứ ….., nhiệm kỳ 2016-2021 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13; Căn cứ Luật Hoạt động

Ban hành: 02/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2018

191

Công văn 5447/VPCP-KTTH năm 2017 về tăng cường thực hiện Nghị quyết 27/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

cường thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP của Chính phủ Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2017 Kính gửi: - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Nội vụ, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh

Ban hành: 26/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2017

192

Công văn 10294/VPCP-ĐMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong quý III năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành

10294/VPCP-ĐMDN V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP trong quý III năm 2019 Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2019 Kính gửi: - Các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Công Thương; - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Về báo cáo

Ban hành: 11/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2019

193

Công văn 1966/TCT-CS năm 2017 thực hiện Nghị Quyết 19-2017/NQ-CP do Tổng cục Thuế ban hành

--------------- Số: 1966/TCT-CS V/v thực hiện Nghị Quyết số 19-2017/NQ-CP. Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2017 Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương Thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 6/2/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ

Ban hành: 15/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2017

194

Công văn 1157/VPCP-KTTH triển khai Nghị quyết 11/NQ-CP, 02/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

1157/VPCP-KTTH,Công văn 1157 2011,Văn phòng Chính phủ,Văn hóa - Xã hội VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1157/VPCP-KTTH V/v triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011, Nghị quyết

Ban hành: 27/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2011

195

Công văn 4127/VPCP-KTTH năm 2017 triển khai Nghị quyết 35/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

khai Nghị quyết số 35/NQ-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2017. Kính gửi: - Bộ Tài chính; - Bộ Tư pháp. Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 4608/BTC-CST ngày 07 tháng 4 năm 2017 và số 4902/BTC-CST ngày 14 tháng 4 năm 2017 về việc triển

Ban hành: 24/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2017

196

Công văn 1902/BYT-QLD năm 2017 hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 30/NQ-CP do Bộ Y tế ban hành

30/NQ-CP của Chính phủ Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2017 Kính gửi: - Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Cơ sở kinh doanh dược. Ngày 07 tháng 3 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Nghị quyết số 30/NQ-CP phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng

Ban hành: 13/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2017

197

Công văn 9142/VPCP-NN năm 2019 về chuẩn bị tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW do Văn phòng Chính phủ ban hành

chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18 tháng 3 năm 2002. Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2019 Kính gửi: - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; - Bộ Nội vụ; - Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; -

Ban hành: 08/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2019

198

Công văn 5760/VPCP-KGVX năm 2014 thực hiện Nghị quyết 40/NQ-CP và 44/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

5760/VPCP-KGVX,Công văn 5760,Văn phòng Chính phủ,Thực hiện Nghị quyết,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 5760/VPCP-KGVX V/v thực hiện Nghị quyết số 40/NQ-CP và Nghị quyết số

Ban hành: 30/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2014

199

Công văn 284/UBDT-CSDT năm 2017 về triển khai Nghị quyết 52/NQ-CP do Ủy ban Dân tộc ban hành

V/v triển khai Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2017 Kính gửi: - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Lao động - Thương binh và Xã hội; Thông tin và Truyền thông; Quốc phòng; Công thương; Nội vụ;

Ban hành: 30/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2017

200

Công văn 8631/VPCP-ĐMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 8 năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành

tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP trong tháng 8 năm 2019 Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2019 Kính gửi: - Bộ Tài chính; - Bộ Giao thông vận tải; - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; - Bộ Công Thương; - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Ban hành: 25/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.24.208