Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1443/BHXH-CĐBHXH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 4363 văn bản

1

Công điện 4291/CĐ-BHXH năm 2018 về thu, nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

4291/CĐ-BHXH Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2018 CÔNG ĐIỆN KHẨN VỀ VIỆC THU, NỘP BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ĐIỆN: Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Hiện nay, việc trích, nộp bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo

Ban hành: 25/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2018

2

Công điện 334/CĐ-BHXH năm 2017 khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay sau những ngày nghỉ Tết do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số: 334/CĐ-BHXH Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2017 CÔNG ĐIỆN TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM điện: - Các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; - Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thực hiện Công điện hỏa tốc số 156/CĐ-TTg ngày 02/02/2017 của Thủ tướng

Ban hành: 07/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2017

3

Quyết định 1443/QĐ-BHXH năm 2014 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học Bảo hiểm xã hội Việt Nam

1443/QD-BHXH,Quyết định 1443 2014,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Quy chế tổ chức,Quy chế tổ chức và hoạt động,Hội đồng khoa học,Hội đồng Khoa học Bảo hiểm xã hội,Bảo hiểm BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2015

4

Quyết định 1443/QĐ-BCT năm 2021 về phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ Công thương

1443/QD-BCT,Quyết định 1443 2021,Bộ Công thương,Nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ Công thương,Phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ Công thương,Phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ 2021,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2021

5

Quyết định 1443/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên

1443/QD-UBND,Quyết định 1443 2020,Tỉnh Điện Biên,Thủ tục hành chính lĩnh vực Thủy sản ,Công bố thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Điện Biên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2021

6

Quyết định 1443/QĐ-BTTTT năm 2020 sửa đổi Quyết định 1458/QĐ-BTTTT quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn thông do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

1443/QD-BTTTT,Quyết định 1443 2020,Bộ Thông tin và Truyền thông,Sửa đổi Quyết định 1458/QĐ-BTTTT,Sửa đổi Quyết định cơ cấu tổ chức của Cục Viễn thông,Sửa đổi Quyết định chức năng của Cục Viễn thông,Bộ máy hành chính BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 21/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2020

7

Quyết định 1443/QĐ-UBND năm 2020 về quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

1443/QD-UBND,Quyết định 1443 2020,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Giải quyết thủ tục hành chính Ủy ban cấp huyện,Giải quyết thủ tục hành chính Thừa Thiên Huế,Thủ tục hành chính Bảo vệ môi trường,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 18/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2020

8

Quyết định 1443/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

1443/QD-UBND,Quyết định 1443 2020,Thành phố Hải Phòng,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Hải Phòng,Kế hoạch sử dụng đất quận Hồng Bàng Hải Phòng,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 04/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2020

9

Quyết định 1443/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Nguyễn Lộc Kim Ngân do Chủ tịch nước ban hành

1443/QD-CTN,Quyết định 1443 2019,Chủ tịch nước,Quốc tịch,Cho thôi quốc tịch,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1443/QĐ-CTN Hà Nội, ngày

Ban hành: 27/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2019

10

Quyết định 1443/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của Hợp tác xã (Liên hiệp Hợp tác xã) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế

1443/QD-UBND,Quyết định 1443 2019,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1443/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 14

Ban hành: 14/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2019

11

Quyết định 1443/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1443/QD-TTg,Quyết định 1443 2018,Thủ tướng Chính phủ,Điều chỉnh quy hoạch,Phát triển kinh tế xã hội,Tổng thể phát triển kinh tế xã hội,Thương mại,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2018

12

Kế hoạch 1443/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW về "một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" do tỉnh Điện Biên ban hành

1443/KH-UBND,Tỉnh Điện Biên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1443/KH-UBND Điện Biên, ngày 07 tháng 09 năm 2018 KẾ

Ban hành: 07/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2018

13

Quyết định 1443/QĐ-UBND năm 2018 Kế hoạch thực hiện Quyết định 308/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

1443/QD-UBND,Quyết định 1443 2018,Tỉnh Bắc Kạn,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1443/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 27 tháng 08 năm 2018

Ban hành: 27/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2018

14

Quyết định 1443/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 27 công dân hiện đang cư trú tại Hàn Quốc do Chủ tịch nước ban hành

1443/QD-CTN,Quyết định 1443 2018,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Quốc tịch Việt Nam ,Cho thôi quốc tịch,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1443/QĐ-CTN Hà Nội,

Ban hành: 16/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2018

15

Quyết định 1443/QĐ-UBND năm 2018 công bố đơn giá duy trì hệ thống cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

1443/QD-UBND,Quyết định 1443 2018,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1443/QĐ-UBND Bà

Ban hành: 04/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2018

16

Quyết định 1443/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Đề án thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

1443/QD-UBND,Quyết định 1443 2017,Tỉnh Bắc Kạn,Thương mại,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1443/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 19 tháng 9 năm

Ban hành: 19/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2017

17

Quyết định 1443/QĐ-BTTTT năm 2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

1443/QD-BTTTT,Quyết định 1443 2017,Bộ Thông tin và Truyền thông,Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính,Chức năng nhiệm vụ,Cơ cấu tổ chức,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2017

18

Quyết định 1443/QĐ-UBND năm 2016 Quy định tạm thời về tiếp nhận và xử lý thông tin qua đường dây nóng và hộp thư điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn

1443/QD-UBND,Quyết định 1443 2016,Tỉnh Bắc Kạn,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1443/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 7 tháng 9 năm 2016

Ban hành: 07/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2016

19

Quyết định 1443/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Kế hoạch cấp nước cho hộ dân đang thiếu nước sinh hoạt do hạn hán từ nguồn hỗ trợ tài chính của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam do tỉnh Lâm Đồng ban hành

1443/QD-UBND,Quyết định 1443 2016,Tỉnh Lâm Đồng,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1443/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 04

Ban hành: 04/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2016

20

Quyết định 1443/QĐ-UBND năm 2015 ban hành Chương trình hành động “Cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI)” tỉnh Yên Bái giai đoạn 2015 - 2020

1443/QD-UBND,Quyết định 1443 2015,Tỉnh Yên Bái,Doanh nghiệp,Đầu tư UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1443/QĐ-UBND Yên Bái, ngày 10 tháng 8 năm 2015

Ban hành: 10/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.170.171