Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 143/2013/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 5089 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 180.256 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 57.422 CÔNG VĂN
1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-143:2013/BNNPTNT về khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực của các thuốc kích thích sinh trưởng đối với cây lúa do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN 01- 143 : 2013/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHẢO NGHIỆM TRÊN ĐỒNG RUỘNG HIỆU LỰC CỦA CÁC THUỐC KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG ĐỐI VỚI CÂY LÚA National technical regulation on bio-efficacy field trials of plant growth regulator on rice Lời nói đầu QCVN 01 - 143 : 2013/BNNPTNT do Cục Bảo vệ

Ban hành: 14/06/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2013

2

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 143:2006 về quy trình kỹ thuật tỉa thưa rừng thông đuôi ngựa do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 143:2006 QUY TRÌNH KỸ THUẬT TỈA THƯA RỪNG THÔNG ĐUÔI NGỰA 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Mục tiêu, nội dung Quy trình này quy định những nguyên tắc, nội dung và kỹ thuật tỉa thưa rừng trồng thông đuôi ngựa trồng thuần loài, đều tuổi nhằm nâng cao năng suất và sản lượng rừng ở tuổi khai

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

3

Tiêu chuẩn ngành TCN 68– 143:2003 về thiết bị điện thoại không dây (loại kéo dài thuê bao) - yêu cầu kỹ thuật do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH TCN 68 – 143 : 2003 THIẾT BỊ ĐIỆN THOẠI KHÔNG DÂY (LOẠI KÉO DÀI THUÊ BAO) - YÊU CẦU KỸ THUẬT CORDLESS TELEPHONE EQUIPMENT (EXTENSIBLE SUBSCRIBER CATEGORIES) - TECHNICAL REQUIREMENTS MỤC LỤC Lời nói

Ban hành: 29/12/2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

4

Tiêu chuẩn ngành 68TCN 143:2000 về thiết bị điện thoại không dây ( loại kéo dài thuê bao) - Yêu cầu kỹ thuật do Tổng cục Bưu điện ban hành

TCN 68 - 143: 2000 THIẾT BỊ ĐIỆN THOẠI KHÔNG DÂY (LOẠI KÉO DÀI THUÊ BAO) YÊU CẦU KỸ THUẬT CORDLESS TELEPHONE EQUIPMENT (EXTENSIBLE SUBCRIBER CATEGORIES) TECHNICAL REQUIREMENT MỤC LỤC Lời nói đầu

Ban hành: 26/12/2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

5

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-143:1995 về thiết bị điện thoại không dây (loại kéo dài thuê bao) - Yêu cầu kỹ thuật do Tổng cục Bưu điện ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH TCN 68 - 143: 1995 THIẾT BỊ ĐIỆN THOẠI KHÔNG DÂY (LOẠI KÉO DÀI THUÊ BAO) YÊU CẦU KỸ THUẬT CORDLESS TELEPHONE EQUIPMENT TECHNICAL STANDARD MỤC LỤC Lời nói đầu 1. Phạm vi áp dụng 2. Định nghĩa, thuật ngữ, chữ viết tắt 3. Yêu cầu chung 3.1 Định nghĩa

Ban hành: 01/08/1995

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

6

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 143:1990 về Quy phạm khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực phòng trừ các loại rầy trên thân lúa của các thuốc trừ sâu

TIÊU CHUẨN NGÀNH 10 TCN 143:1990 QUY PHẠM KHẢO NGHIỆM TRÊN ĐỒNG RUỘNG HIỆU LỰC PHÒNG TRỪ CÁC LOẠI RẦY TRÊN THÂN LÚA CỦA CÁC THUỐC TRỪ SÂU 1. Quy định chung: 1.1. Quy phạm này quy định những nguyên tắc, nội dung và phương pháp chủ yếu để đánh giá hiệu lực của thuốc trừ sâu để phòng trừ rầy nâu Nila paryata

Ban hành: Năm 1990

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9454:2013 (ISO 1217:2009) về Máy nén thể tích - Thử nghiệm thu

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9454:2013 ISO 1217:2009 MÁY NÉN THỂ TÍCH - THỬ NGHIỆM THU Displacement compressors - Acceptance tests Lời nói đầu TCVN 9454:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 1217:2009. TCVN 9454:2013 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC 118 Máy nén khí biên soạn, Tổng cục Tiêu

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2014

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7455:2013 về Kính xây dựng - Kính phẳng tôi nhiệt

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7455:2013 KÍNH XÂY DỰNG – KÍNH PHẲNG TÔI NHIỆT Glass in building – Heat treated glass Lời nói đầu TCVN 7455:2013 thay thế TCVN 7455:2004. TCVN 7455:2013 do Viện Vật liệu xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7744:2013 về Gạch terazo

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7744 : 2013 GẠCH TERAZO Terrazzo tiles Lời nói đầu TCVN 7744 : 2013 được soát xét từ TCVN 7744 : 2007 và dựa trên cơ sở tiêu chuẩn BS EN 13748-1:2004 và BS EN 13748-2:2004 do Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6292:2013 (ISO 4706 : 2008) về Chai chứa khí - Chai chứa khí bằng thép hàn nạp lại được - Áp suất thử 60MPa và thấp hơn

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6292 : 2013 ISO 4706 : 2008 CHAI CHỨA KHÍ - CHAI CHỨA KHÍ BẰNG THÉP HÀN NẠP LẠI ĐƯỢC - ÁP SUẤT THỬ 6 MPa VÀ THẤP HƠN Gas cylinders - Refillable welded steel cylinders - Test pressure 6 MPa and below Lời nói đầu TCVN 6292:2013 thay thế TCVN 6292:1997 (ISO 4706:1989). TCVN

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9598:2013 về Hiệu chuẩn tuyến tính sử dụng mẫu chuẩn

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9598:2013 ISO 11095:1996 HIỆU CHUẨN TUYẾN TÍNH SỬ DỤNG MẪU CHUẨN Linear calibration using reference materials Lời nói đầu TCVN 9598:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 11095:1996; TCVN 9598:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 69 Ứng dụng các phương pháp thống

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9502:2013 về Kính xây dựng - Xác định hệ số truyền nhiệt (Giá trị U) - Phương pháp tính

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9502 : 2013 BS EN 673 : 1998 KÍNH XÂY DỰNG - XÁC ĐỊNH HỆ SỐ TRUYỀN NHIỆT (GIÁ TRỊ U) - PHƯƠNG PHÁP TÍNH Glass in building - Determination of thermal transmittance (U value) - Calculation method Lời nói đầu TCVN 9502:2013 hoàn toàn tương đương BS EN 673:1998 với các bổ sung sửa

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9596:2013 về Phương pháp thống kê dùng trong thử nghiệm thành thạo bằng so sánh liên phòng thí nghiệm

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9596 : 2013 ISO 13528 : 2003 PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ DÙNG TRONG THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO BẰNG SO SÁNH LIÊN PHÒNG THÍ NGHIỆM Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons Lời nói đầu TCVN 9596:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 13528:2005;

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5669:2013 (ISO 1513:2010) về Sơn và vecni – Kiểm tra và chuẩn bị mẫu thử

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5669:2013 ISO 1513:2010 SƠN VÀ VECNI - KIỂM TRA VÀ CHUẨN BỊ MẪU THỬ Paints and varnishes - Examination and preparation of test samples Lời nói đầu TCVN 5669:2013 thay thế TCVN 5669:2007. TCVN 5669:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 1513:2010. TCVN 5669:2013 do Ban kỹ

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2014

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9599:2013 về Phương pháp thống kê - Thống kê hiệu năng và năng lực quá trình đối với các đặc trưng chất lượng đo được

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9599:2013 ISO 21747:2006 PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ - THỐNG KÊ HIỆU NĂNG VÀ NĂNG LỰC QUÁ TRÌNH ĐỐI VỚI CÁC ĐẶC TRƯNG CHẤT LƯỢNG ĐO ĐƯỢC Statistical methods - Process performance and capability statistics for measured quality characteristics Lời nói đầu TCVN 9599:2013 hoàn toàn tương

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9685:2013 về Cọc ván thép cán nóng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9685:2013 CỌC VÁN THÉP CÁN NÓNG Hot rolled steel sheet piles Lời nói đầu TCVN 9685:2013 được biên soạn trên cơ sở JIS A 5528:2006 TCVN 9685:2013 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 22006:2013 về Hệ thống quản lý chất lượng – Hướng dẫn áp dụng TCVN ISO 9001:2008 trong ngành trồng trọt

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 22006:2013 ISO 22006:2009 HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG TCVN ISO 9001:2008 TRONG NGÀNH TRỒNG TRỌT Quality management systems - Guidelines for the application of ISO 9001:2008 to crop production Lời nói đầu TCVN ISO 22006:2013 hoàn toàn tương đương với ISO

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9686:2013 về Cọc ván thép cán nóng hàn được

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9686:2013 CỌC VÁN THÉP CÁN NÓNG HÀN ĐƯỢC Weldable hot rolled steel sheet piles Lời nói đầu TCVN 9686:2013 được biên soạn trên cơ sở JIS A 5523:2006 và EN 10248-1:1995. TCVN 9686:2013 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2099:2013 (ISO 1519:2011) về Sơn và vecni – Phép thử uốn (trục hình trụ)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 2099:2013 ISO 1519:2011 SƠN VÀ VECNI - PHÉP THỬ UỐN (TRỤC HÌNH TRỤ) Paints and varnishes - Bend test (cylindrical mandrel) Lời nói đầu TCVN 2099:2013 thay thế cho TCVN 2099:2007. TCVN 2099:2013 hoàn toàn tương đương ISO 1519:2011. TCVN 2099:2013 do Ban kỹ thuật tiêu

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2013

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9312:2013 (ISO 14245 : 2006) về Chai chứa khí - Đặc tính kỹ thuật và thử nghiệm van chai LPG - Van tự đóng kín

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9312 : 2013 ISO 14245 : 2006 CHAI CHỨA KHÍ - ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT VÀ THỬ NGHIỆM VAN CHAI LPG - VAN TỰ ĐÓNG KÍN Gas cylinders - Specifications and testing of LPG cylinder valves - Self closing Lời nói đầu TCVN 9312:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 14245:2006. TCVN 9312:2013

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.10.62