Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 143/2013/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 57047 công văn

1

Công văn 1064/LĐTBXH-BHXH năm 2019 giải đáp vướng mắc trong thực hiện Nghị định 143/2018/NĐ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1064/LĐTBXH-BHXH V/v giải đáp vướng mắc trong thực hiện Nghị định số 143/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 3

Ban hành: 18/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2019

2

Công văn 5251/BHXH-QLT năm 2018 hướng dẫn tạm thời tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo Nghị định 143/2018/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TP HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5251/BHXH-QLT V/v Hướng dẫn tạm thời tham gia BHXH bắt buộc theo Nghị định 143/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Ban hành: 03/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2018

3

Công văn 143/CP-KTTH của Chính phủ về việc áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu thông thường

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 143/CP-KTTH Hà Nội, ngày 11 tháng 2 năm 1999 CÔNG VĂN CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 143/CP/KTTH NGÀY 11 THÁNG 02 NĂM 1999 VỀ VIỆC

Ban hành: 11/02/1999

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

4

Công văn 47/ĐC-CP năm 2009 đính chính Nghị định 115/2008/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 143/2003/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thuỷ lợi do Chính phủ ban hành

BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU NGHỊ ĐỊNH SỐ 143/2003/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 11 NĂM 2003 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI Do sơ xuất trong khâu đánh máy thừa uỷ quyền Thủ tướng Chính phủ, xin đính chính một số sai sót trong Nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 sửa

Ban hành: 09/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2009

5

Công văn 510/TTr-TH năm 2016 hướng dẫn áp dụng Nghị định 180/2007/NĐ-CP và 121/2013/NĐ-CP do Thanh tra Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG THANH TRA BỘ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 510/TTr-TH V/v hướng dẫn áp dụng Nghị định số 180/2007/NĐ-CP và Nghị định số 121/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2016

Ban hành: 22/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2017

6

Công văn 143/TCT-CS năm 2017 về thuế giá trị gia tăng đối với khoản chi phí chia sẻ để sử dụng Công trình Cơ sở hạ tầng EVN do Tổng cục Thuế ban hành

và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT quy định đối tượng chịu thuế như sau: “Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) là hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở

Ban hành: 12/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2017

7

Công văn 143/TXNK-CST năm 2017 về thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Điều 30, Điều 31 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP. 2. Về Thuế GTGT Căn cứ Điều 2, Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì tấm bạt HDPE nhập khẩu thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Đề nghị Công ty cổ phần Trung Sơn căn cứ các quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc Công ty liên hệ với cơ

Ban hành: 11/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2017

8

Công văn 143/CT-TTHT năm 2017 về lập hóa đơn số tiền chiết khấu thương mại do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 143/CT-TTHT V/v: Lập hóa đơn Thành phố.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 01 năm 2017 Kính gửi: CN Tại TP

Ban hành: 05/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2017

9

Công văn 43/BXD-QLN năm 2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định 84/2013/NĐ-CP và 188/2013/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 43/BXD-QLN V/v hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 84/2013/NĐ-CP và Nghị định số 188/2013/NĐ-CP. Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2014

Ban hành: 07/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2014

10

Công văn 143/UBDT-CSDT năm 2016 báo cáo kết quả thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2011 - 2015 và đề xuất khung chính sách dân tộc giai đoạn 2016 - 2020 do Ủy ban Dân tộc ban hành

VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN I. Tổ chức xây dựng hệ thống chính sách. Thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Chính phủ hệ thống chính sách dân tộc giai đoạn 2011-2015 được xây dựng có tính chất toàn diện, bao phủ trên tất cả các lĩnh vực, các địa bàn vùng DTTS&MN. Theo Nghị định số 05/2001/NĐ-CP của Chính phủ, chính sách dân tộc được phân

Ban hành: 24/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/02/2016

11

Công văn 3302/TCHQ-GSQL năm 2014 về văn bản hướng dẫn Nghị định 202/2013/NĐ-CP và 187/2013/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3302/TCHQ-GSQL V/v văn bản hướng dẫn Nghị định số 202/2013/NĐ-CP và Nghị định số 187/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 31

Ban hành: 31/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2014

12

Công văn 143/TCHQ-TXNK năm 2016 gửi mẫu phân tích đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu và cập nhật MHS do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 143/TCHQ-TXNK V/v gửi mẫu phân tích đối với hàng hóa XK, NK và cập nhật MHS Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2016

Ban hành: 07/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 28/06/2018

Cập nhật: 20/05/2017

13

Công văn 143/CT-TTHT năm 2016 về sử dụng hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 143/CT-TTHT V/v: Sử dụng hóa đơn Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 01 năm 2016 Kính gửi:

Ban hành: 07/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2016

14

Công văn 143/BXD-VLXD năm 2015 hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 143/BXD-VLXD V/v: hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2015 Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu

Ban hành: 27/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2015

15

Công văn 143/LĐTBXH-LĐTL năm 2015 hướng dẫn chế độ đối với người lao động khi giải thể công ty TNHH 1 TV Dược - Vật tư y tế Quảng Ngãi do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

thời điểm chốt danh sách người lao động ngày 15/10/2013, người lao động đó có tên trong danh sách lao động thường xuyên của Công ty và thuộc đối tượng áp dụng của Nghị số 91/2010/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 38/2010/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì được giải quyết chính sách lao động dôi dư theo quy định của pháp luật về

Ban hành: 14/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2015

16

Công văn 12834/VPCP-KGVX năm 2017 về điều chỉnh thời gian trình dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 64/2013/NĐ-CP, 93/2014/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12834/VPCP-KGVX V/v điều chỉnh thời gian trình dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 64/2013/NĐ-CP, Nghị định số 93/2014/NĐ-CP

Ban hành: 30/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2017

17

Công văn 14091/BGTVT-PC năm 2013 triển khai Nghị định 187/2013/NĐ-CP do Bộ Giao thông vận tải ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14091/BGTVT-PC V/v triển khai Nghị định số 187/2013/NĐ-CP. Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2013

Ban hành: 25/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2014

18

Công văn 17753/BTC-TCDN năm 2013 thực hiện Nghị định 206/2013/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17753/BTC-TCDN V/v: Triển khai thực hiện Nghị định số 206/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2013

Ban hành: 23/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2013

19

Công văn 2105/BVTV-TTra năm 2013 thực hiện Nghị định 114/2013/NĐ-CP do Cục Bảo vệ thực vật ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2105/BVTV-TTra V/v Thực hiện Nghị định số 114/2013/NĐ-CP. Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm

Ban hành: 21/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2013

20

Công văn 143/VP-TH năm 2014 công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 do Văn phòng Tổng cục Hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN VĂN PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 143/VP-TH V/v công bố HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2014

Ban hành: 12/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.243.191