Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 142/2003/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 213889 văn bản

1

Nghị định 142/2003/NĐ-CP quy định việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng

142/2003/ND-CP,Nghị định 142 2003,Chính phủ,Đưa vào trường giáo dưỡng,Biện pháp xử lý hành chính,Trường giáo dưỡng,Vi phạm hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 142/2003/NĐ-CP

Ban hành: 24/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2012

2

Nghị định 66/2009/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 142/2003/NĐ-CP quy định việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng

66/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2009 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 142/2003/NĐ-CP NGÀY 24 THÁNG 11 NĂM 2003 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VIỆC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH ĐƯA VÀO TRƯỜNG GIÁO DƯỠNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25

Ban hành: 01/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2009

3

Nghị định 142/2020/NĐ-CP quy định về tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử

142/2020/ND-CP,Nghị định 142 2020,Chính phủ,Hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử ,Hoạt động dịch vụ ứng dụng năng lượng nguyên tử,Hoạt động hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2020

4

Nghị định 142/2018/NĐ-CP sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

142/2018/ND-CP,Nghị định 142 2018,Chính phủ,Điều kiện đầu tư kinh doanh ,Đầu tư kinh doanh,Hoạt động đầu tư kinh doanh ,Đầu tư,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 142/2018/NĐ-CP

Ban hành: 09/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2018

5

Nghị định 142/2017/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

142/2017/ND-CP,Nghị định 142 2017,Chính phủ,Xử phạt vi phạm hành chính,Vi phạm hành chính,Lĩnh vực hàng hải,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 142/2017/NĐ-CP

Ban hành: 11/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2017

6

Nghị định 142/2016/NĐ-CP về ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng

142/2016/ND-CP,Nghị định 142 2016,Chính phủ,Quản lý thông tin trên mạng internet ,Truyền thông tin trên mạng,Ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng,Công nghệ thông tin CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2016

7

Nghị định 142/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

142/2013/ND-CP,Nghị định 142 2013,Chính phủ,Vi phạm hành chính,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 142/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2013

Ban hành: 24/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2013

8

Nghị quyết 142/NQ-CP năm 2020 về trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh do Chính phủ ban hành

142/NQ-CP,Nghị quyết 142 2020,Chính phủ,Tổ chức chính quyền đô thị Hồ Chí Minh,Dự thảo Nghị quyết tổ chức chính quyền đô thị,Nghị quyết tổ chức chính quyền đô thị Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 03/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2020

9

Nghị định 142/2007/NĐ-CP ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Số: 142/2007/NĐ-CP Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2007 NGHỊ ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY MẸ - TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước năm 2003; Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;

Ban hành: 05/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2007

10

Nghị định 142/2006/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, huyện; thành lập xã thuộc các huyện Đắk R'Lấp, Đắk Song, Đắk Mil và thành lập huyện Tuy Đức thuộc tỉnh Đắk Nông

142/2006/ND-CP,Nghị định 142 2006,Chính phủ,Huyện Đắk R'Lấp,Huyện Đắk Song,Huyện Đắk Mil,Tỉnh Đắk Nông,Thành lập xã,Thành lập huyện,Điều chỉnh địa giới hành chính,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 22/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2006

11

Nghị định 142/2005/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

142/2005/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2005 NGHỊ ĐỊNH VỀ THU TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Pháp lệnh Giá ngày 26 tháng 4 năm 2002; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

Ban hành: 14/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

12

Nghị định 142/2004/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện

142/2004/ND-CP,Nghị định 142 2004,Chính phủ,Tần số vô tuyến điện,Bưu chính viễn thông,Vi phạm hành chính,Xử phạt vi phạm hành chính,Công nghệ thông tin CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 142/2004/NĐ-CP

Ban hành: 08/07/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

13

Nghị quyết 142/NQ-CP năm 2013 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12

142/NQ-CP,Nghị quyết 142 2013,Chính phủ,Phiên họp Chính phủ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 142/NQ-CP Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2013 NGHỊ

Ban hành: 31/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2014

14

Nghị định 142/1999/NĐ-CP về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh của tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 1999-2004

142/1999/ND-CP,Nghị định 142 1999,Chính phủ,Phê chuẩn số lượng đơn vị bầu cử,Danh sách đơn vị bầu cử,Số đại biểu được bầu,Bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân,Tỉnh Bình Định,Nhiệm kỳ 1999-2004,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 20/09/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

15

Nghị định 83/2021/NĐ-CP về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Việt Nam - Campuchia giai đoạn 2021-2022

83/2021/ND-CP,Nghị định 83 2021,Chính phủ,Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thúc đẩy thương mại Campuchia,Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thúc đẩy thương mại Việt Nam Campuchia,Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Việt Nam Campuchia,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 13/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2021

16

Nghị định 82/2021/NĐ-CP về kéo dài thời gian thực hiện và sửa đổi Nghị định 121/2016/NĐ-CP đã được sửa đổi tại Nghị định 74/2020/NĐ-CP về thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội

82/2021/ND-CP,Nghị định 82 2021,Chính phủ,Kéo dài thời gian thực hiện Nghị định 121/2016/NĐ-CP,Quản lý lao động đối với Tập đoàn Viễn thông Quân đội,Quản lý tiền lương đối với Tập đoàn Viễn thông Quân đội,Doanh nghiệp,Lao động - Tiền lương CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 06/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2021

17

Nghị định 81/2021/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo

81/2021/ND-CP,Nghị định 81 2021,Chính phủ,Quản lý học phí cơ sở giáo dục quốc dân,Cơ chế thu học phí cơ sở giáo dục quốc dân,Miễn giảm học phí hỗ trợ chi phí học tập,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giáo dục CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2021

18

Nghị định 80/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

80/2021/ND-CP,Nghị định 80 2021,Chính phủ,Hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ,Hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa,Hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa,Doanh nghiệp CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2021

19

Nghị định 79/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 97/2018/NĐ-CP về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ

79/2021/ND-CP,Nghị định 79 2021,Chính phủ,Sửa đổi Nghị định 97/2018/NĐ-CP,Sửa đổi Nghị định cho vay lại vốn vay ODA,Cho vay lại vốn vay ODA vay ưu đãi nước ngoài,Đầu tư,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2021

20

Nghị định 77/2021/NĐ-CP quy định về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo

77/2021/ND-CP,Nghị định 77 2021,Chính phủ,Thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo,Chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo 2021,Chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo ngành giáo dục,Giáo dục CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 01/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.177.24
server251