Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 1418/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 29251 công văn

1

Công văn 1418/TCT-CS năm 2017 về thuế giá trị gia tăng đối với hoa hồng đại lý bán vé xổ số do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1418/TCT-CS V/v thuế GTGT đối với hoa hồng đại lý bán vé xổ số. Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2017

Ban hành: 17/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2017

2

Công văn 1418/TCT-CS năm 2015 về thuế suất thuế Giá trị gia tăng mặt hàng tro trấu do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1418/TCT-CS V/v báo cáo rõ trường hợp vướng mắc. Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2015 Kính gửi: Cục Thuế

Ban hành: 15/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2015

3

Công văn 1418/TCT-CS sử dụng chứng từ thu phí tham quan do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1418/TCT-CS V/v sử dụng chứng từ thu phí tham quan Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2013 Kính gửi:

Ban hành: 04/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2013

4

Công văn 1418/BNV-CCHC năm 2013 hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh do do Bộ Nội Vụ ban hành

BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1418/BNV-CCHC V/v hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC cấp tỉnh Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2013

Ban hành: 23/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2014

5

Công văn 1418/BXD-KTXD về định mức dự toán công tác sơn cầu sắt do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1418/BXD-KTXD V/v: định mức dự toán công tác sơn cầu sắt. Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2012 Kính gửi: Sở Giao thông vận tải

Ban hành: 22/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2012

6

Công văn 1418/TCT-TNCN về miễn thuế thu nhập cá nhân đối với quà tặng là bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1418/TCT-TNCN V/v miễn thuế TNCN đối với quà tặng là bất động sản. Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2012

Ban hành: 25/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2012

7

Công văn 1418/GSQL-GQ2 năm 2014 về nhập khẩu thép làm khuôn mẫu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1418/GSQL-GQ2 V/v nhập khẩu thép làm khuôn mẫu Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2014 Kính gửi:

Ban hành: 27/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2014

8

Công văn 1418/TTg-QHQT về chủ trương tiếp nhận Dự án Nâng cấp đô thị miền núi phía Bắc, vay vốn của Ngân hàng Thế giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1418/TTg-QHQT V/v chủ trương tiếp nhận Dự án Nâng cấp đô thị miền núi phía Bắc, vay vốn của WB. Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2011

Ban hành: 17/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2012

9

Công văn 1418/QLCL-CL2 năm 2013 về kiểm tra và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất sản phẩm chè do Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1418/QLCL-CL2 V/v: kiểm tra và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP đối

Ban hành: 15/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2013

10

Công văn số 1418/TTg-QHQT về việc phê duyệt khoản vay hỗ trợ thực hiện giảm nghèo V- Tiểu chương trình 2, vay vốn ADB do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------ Số: 1418/TTg-QHQT V/v phê duyệt khoản vay hỗ trợ thực hiện giảm nghèo V- Tiểu chương trình 2, vay vốn ADB Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2009  

Ban hành: 19/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2009

11

Công văn số 1418/TCT-QLN về đề nghị xoá nợ thuế cho Công ty cổ phần đô thị phát triển Bình Minh do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1418/TCT-QLN V/v xử lý nợ thuế Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2008 Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí

Ban hành: 09/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2008

12

Công văn số 1418/QLLĐNN-TTLĐ về việc đưa lao động đi làm việc tại Malaysia cho các Cty outsourcing do Cục Quản lý lao động ngoài nước ban hành

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1418/QLLĐNN-TTLĐ V/v: đưa lao động đi làm việc tại Malaysia cho các Cty outsourcing Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2007 Kính gửi: Các doanh

Ban hành: 01/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2007

13

Công văn số 1418/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1418/TCT-PCCS V/v: Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2007 Kính gửi: Cục

Ban hành: 12/04/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2007

14

Công văn 1418/TCHQ-GSQL về thanh khoản hợp đồng gia công không khai nguyên phụ liệu tự cung ứng đúng quy định do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1418/TCHQ-GSQL V/v: Thanh khoản HĐGC không khai NPL tự cung ứng đúng qui định. Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2007

Ban hành: 09/03/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2013

15

Công văn số 1418/TM-XNK ngày 19/08/2002 của Bộ Thương mại về việc thực hiện dịch vụ trung chuyển container

BỘ THƯƠNG MẠI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1418/TM-XNK V/v thực hiện dịch vụ trung chuyển container Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2002 Kính gửi:- Bộ Quốc phòng Trả lời đề nghị tại công văn số 2556/BQP ngày 01/8/2002 của Quý Bộ về việc đề

Ban hành: 19/08/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2009

16

Công văn số 1418/TCT-NV5 ngày 22/04/2003 của Tổng cục Thuế-Bộ Tài chính về việc kê khai nộp thuế TTĐB

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1418/TCT-NV5 V/v kê khai nộp thuế TTĐB Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2003 Kính gửi: Công ty TNHH điện tử

Ban hành: 22/04/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2009

17

Công văn 1418-TC/NSNN của Bộ Tài chính về việc chỉ tiêu hướng dẫn vốn sự nghiệp năm 1997

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1418-TC/NSNN Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 1997 CÔNG VĂN CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 1418 TC/NSNN NGÀY 5 THÁNG 5 NĂM 1997

Ban hành: 05/05/1997

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

18

Công văn 120/BXD-VLXD năm 2014 hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn do Bộ Xây dựng ban hành

hiện dự án nạo vét, nên đến ngày 31/12/2013 chưa thể thực hiện xuất khẩu cát nhiễm mặn với khối lượng 690.000 m3 (Sáu trăm chín mươi nghìn mét khối) đã thống nhất tại văn bản số 1418/BXD-VLXD ngày 11/7/2013. Trên cơ sở kết quả báo cáo và kiến nghị tiếp tục được thực hiện xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án nạo vét của UBND tỉnh Quảng

Ban hành: 20/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/02/2014

19

Công văn 119/BXD-VLXD năm 2014 về hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn do Bộ Xây Dựng ban hành

dự án nạo vét, nên đến ngày 31/12/2013 chưa thể thực hiện xuất khẩu cát nhiễm mặn với khối lượng 690.000 m3 (Sáu trăm chín mươi nghìn mét khối) đã thống nhất tại văn bản số 1418/BXD-VLXD ngày 11/7/2013. Trên cơ sở kết quả báo cáo và kiến nghị tiếp tục được thực hiện xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án nạo vét của UBND tỉnh Quảng Bình

Ban hành: 20/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2014

20

Công văn 121/BXD-VLXD năm 2014 hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn do Bộ Xây dựng ban hành

ngày 31/12/2013 chưa thể thực hiện xuất khẩu cát nhiễm mặn với khối lượng 690.000 m3 (Sáu trăm chín mươi nghìn mét khối) đã thống nhất tại văn bản số 1418/BXD-VLXD ngày 11/7/2013. Trên cơ sở kết quả báo cáo và kiến nghị tiếp tục được thực hiện xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án nạo vét của UBND tỉnh Quảng Bình và Công ty cổ phần Đầu tư

Ban hành: 20/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/02/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status