Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1405/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 141140 văn bản

1

Quyết định 1405/QĐ-TTg năm 2013 hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 2, 3 tại các tỉnh: Quảng Ninh, Nam Định, Thái Bình, Nghệ An, Phú Thọ, Thái Nguyên, Hà Giang, Điện Biên, thành phố Hải Phòng và lốc, sạt lở tại Cà Mau do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1405/QD-TTg,Quyết định 1405 2013,Thủ tướng Chính phủ,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1405/QĐ-TTg Hà Nội,

Ban hành: 14/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2013

2

Quyết định 1405/QĐ-TTg năm 2007 về điều kiện ấp trứng gia cầm và chăn nuôi thủy cầm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1405/QD-TTg,Quyết định 1405 2007,Thủ tướng Chính phủ,Ấp trứng gia cầm,Điều kiện ấp trứng gia cầm,Chăn nuôi thủy cầm,Điều kiện chăn nuôi thủy cầm THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ***** Số: 1405/QĐ-TTg

Ban hành: 16/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2007

3

Quyết định 1405/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực Đấu thầu thuộc phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng

1405/QD-UBND,Quyết định 1405 2019,Tỉnh Sóc Trăng,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1405/QĐ-UBND Sóc Trăng, ngày 21 tháng 5 năm

Ban hành: 21/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2019

4

Quyết định 1405/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch (năm 2016) của thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

1405/QD-UBND,Quyết định 1405 2018,Tỉnh Kon Tum,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1405/QĐ-UBND Kon Tum, ngày 17 tháng

Ban hành: 17/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2019

5

Quyết định 1405/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch truyền thông về giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2018-2020 do tỉnh Cao Bằng ban hành

1405/QD-UBND,Quyết định 1405 2018,Tỉnh Cao Bằng,Lao động - Tiền lương,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1405/QĐ-UBND Cao Bằng, ngày 10 tháng

Ban hành: 10/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2018

6

Quyết định 1405/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Bungari do Chủ tịch nước ban hành

1405/QD-CTN,Quyết định 1405 2018,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Quốc tịch việt Nam,Quốc tịch,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1405/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 14

Ban hành: 14/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2018

7

Quyết định 1405/QĐ-CTUBND năm 2018 về phê duyệt bản mô tả công việc, khung năng lực của từng vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên

1405/QD-CTUBND,Quyết định 1405 2018,Tỉnh Hưng Yên,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1405/QĐ-CTUBND Hưng Yên, ngày 20 tháng 6 năm 2018

Ban hành: 20/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2018

8

Quyết định 1405/QĐ-UBND năm 2018 về Tiêu chí xét duyệt Hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn thành phố Phan Thiết và thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận

1405/QD-UBND,Quyết định 1405 2018,Tỉnh Bình Thuận,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1405/QĐ-UBND Bình Thuận, ngày 05 tháng 6 năm 2018

Ban hành: 05/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2018

9

Quyết định 1405/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện; cấp xã thuộc thành phố Hà Nội

1405/QD-UBND,Quyết định 1405 2018,Thành phố Hà Nội,Danh mục thủ tục hành chính,Công bố danh mục,Lĩnh vực công thương,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2018

10

Quyết định 1405/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực Gia đình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau

1405/QD-UBND,Quyết định 1405 2017,Tỉnh Cà Mau,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1405/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 15 tháng 8 năm 2017 QUYẾT

Ban hành: 15/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2017

11

Quyết định 1405/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt danh mục các đề tài, dự án khoa học và công nghệ triển khai thực hiện năm 2018 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

1405/QD-UBND,Quyết định 1405 2017,Tỉnh Quảng Ngãi,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1405/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 31 tháng 7 năm 2017

Ban hành: 31/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2018

12

Quyết định 1405/QĐ-UBND năm 2016 giải quyết chế độ bảo hiểm y tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg do tỉnh Ninh Bình ban hành

Tống Quang Thìn DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM Y TẾ Theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Kèm theo Quyết định số 1405/QĐ-UBND ngày 10/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình) STT Họ và tên Năm sinh

Ban hành: 27/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2016

13

Quyết định 1405/QĐ-UBND năm 2016 về kiện toàn Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Hà Nam

1405/QD-UBND,Quyết định 1405,Tỉnh Hà Nam,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1405/QĐ-UBND Hà Nam, ngày 16 tháng 09 năm 2016

Ban hành: 16/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2016

14

Quyết định 1405/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Lao động tiền lương - Bảo hiểm xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

1405/QD-UBND,Quyết định 1405,Tỉnh Lạng Sơn,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1405/QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày 12 tháng 8 năm 2016

Ban hành: 12/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2016

15

Quyết định 1405/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

1405/QD-UBND,Quyết định 1405,Thành phố Hà Nội,Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết,Dự án khu nhà ở,Quy hoạch chi tiết khu nhà ở,Xã Nguyên Khê,Dự án khu nhà ở Nguyên Khê ,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2016

16

Quyết định 1405/QĐ-UBND năm 2015 về điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án sân vận động 20.000 chỗ (thuộc Khu Văn hóa Thể thao tỉnh Lâm Đồng)

1405/QD-UBND,Quyết định 1405 2015,Tỉnh Lâm Đồng,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1405/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 30 tháng 6 năm 2015

Ban hành: 30/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2018

17

Quyết định 1405/QĐ-UBND năm 2014 về Đề án thí điểm thi tuyển cạnh tranh vị trí quản lý trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của tỉnh Phú Yên

1405/QD-UBND,Quyết định 1405 2014,Tỉnh Phú Yên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1405/QĐ-UBND Phú Yên, ngày 29 tháng 8 năm 2014

Ban hành: 29/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2014

18

Quyết định 1405/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

1405/QD-UBND,Quyết định 1405 2012,Tỉnh Bạc Liêu,Công bố thủ tục hành chính,Ủy ban nhân dân cấp huyện ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1405/QĐ

Ban hành: 11/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2012

19

Quyết định 1405/QĐ-UBND năm 2011 công bố bãi bỏ, sửa đổi, mới thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành

1405/QD-UBND,Quyết định 1405 2011,Tỉnh Nam Định,Sửa đổi thủ tục hành chính,Sở Giao thông vận tải,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 18/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2011

20

Chỉ thị 1405/CT-TTg về việc tiếp tục thực hiện quản lý xe công nông, xe cơ giới ba bánh, xe thô sơ ba, bốn bánh theo Nghị quyết 32/2007/NQ-C và Nghị quyết 05/2008/NQ-CP do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1405/CT-TTg,Chỉ thị 1405 2008,Thủ tướng Chính phủ,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------- Số: 1405/CT-TTg Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2008 CHỈ THỊ

Ban hành: 30/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.240.35