Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 140/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 149861 văn bản

1

Thông tư 140/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép làm việc trong kỳ nghỉ cho công dân Niu Di-lân và công dân Ô-xtơ-rây-lia-a do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

140/2016/TT-BTC,Thông tư 140 2016,Bộ Tài chính,Lệ phí cấp giấy phép,Nộp lệ phí cấp giấy phép,Thu lệ phí cấp giấy phép,Lệ phí cấp giấy phép làm việc ,Chương trình lao động kỳ nghỉ,Kỳ nghỉ cho công dân Niu Di-lân ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Lao động - Tiền lương BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 19/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2016

2

Thông tư 140/2015/TT-BTC sửa đổi Thông tư 124/2011/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

140/2015/TT-BTC,Thông tư 140 2015,Bộ Tài chính,Sửa đổi Thông tư 124/2011/TT-BTC ,Lệ phí trước bạ,Hướng dẫn lệ phí trước bạ ,Sửa đổi lệ phí trước bạ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2015

3

Thông tư 140/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 120/2012/TT-BTC hướng dẫn suất chi đào tạo học sinh Lào và Campuchia (diện Hiệp định) học tập tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

140/2014/TT-BTC,Thông tư 140 2014,Bộ Tài chính,Tài chính nhà nước,Giáo dục BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 140/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2014

Ban hành: 24/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2014

4

Thông tư 140/2013/TT-BTC sửa đối Thông tư 34/2013/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

140/2013/TT-BTC,Thông tư 140 2013,Bộ Tài chính,Lệ phí trước bạ,Lệ phí trước bạ 2013,Hướng dẫn lệ phí trước bạ ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 140/2013/TT-BTC

Ban hành: 14/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2013

5

Thông tư 140/2012/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 60/2012/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 29/2012/QH13 về chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

140/2012/TT-BTC,Thông tư 140 2012,Bộ Tài chính,Hướng dẫn Nghị định 60/2012/NĐ-CP ,Nghị quyết 29/2012/QH13 ,Chính sách thuế,Tháo gỡ khó khăn,Tổ chức và cá nhân ,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2012

6

Thông tư 140/2009/TT-BTC sửa đổi mã số và thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với tấm LCD quy định tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi kèm theo Quyết định 106/2007/QĐ-BTC do Bộ Tài chính ban hành

140/2009/TT-BTC,Thông tư 140 2009,Bộ Tài chính,Sửa đổi mã số thuế,Sửa đổi thuế suất,Thuế nhập khẩu ưu đãi,Tấm LCD,Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi,Hướng dẫn,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 08/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2009

7

Thông tư 140/2007/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng cho cơ sở ngoài công lập do Bộ Tài chính ban hành

140/2007/TT-BTC,Thông tư 140 2007,Bộ Tài chính,Kế toán,Cơ sở ngoài công lập,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 140 /2007/TT-BTC Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm

Ban hành: 30/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2007

8

Thông tư 140/2015/TT-BQP quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

140/2015/TT-BQP,Thông tư 140 2015,Bộ Quốc phòng,Bộ Quốc phòng,Miễn gọi nhập ngũ,Công tác tuyển quân,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 140/2015/TT

Ban hành: 16/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2016

9

Thông tư 140/1999/TT-BTC sửa đổi Thông tư 73-TC/TCT và Thông tư 17/1999/TT-BTC hướng dẫn chế độ hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá lưu thông trên thị trường do Bộ Tài chính ban hành

140/1999/TT-BTC,Thông tư 140 1999,Bộ Tài chính,Chế độ hóa đơn chứng từ,Hóa đơn chứng từ,Hàng hóa lưu thông trên thị trường,Bổ sung,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 02/12/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2013

10

Thông tư 140/1998/TT-BTC sửa đổi Thông tư 19-TC/TCT-1995 hướng dẫn thi hành Nghị định 193/CP-1994 quy định về lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính ban hành

140/1998/TT-BTC,Thông tư 140 1998,Bộ Tài chính,Lệ phí trước bạ,Sửa đổi,Hướng dẫn,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 140/1998/TT-BTC Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 1998

Ban hành: 24/10/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2009

11

Thông tư 140/2010/TT-BQP Quy định chế độ phụ cấp ngày đi biển trong quân đội do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

140/2010/TT-BQP,Thông tư 140 2010,Bộ Quốc phòng,Chế độ phụ cấp,Chế độ phụ cấp quân đội ,Chế độ phụ cấp ngày đi biển,Phụ cấp ngày đi biển trong quân đội,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ QUỐC PHÒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2015

12

Thông tư liên tịch 140/2011/TTLT-BTC-LĐTBXH hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015 do Bộ Tài chính - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành

140/2011/TTLT-BTC-LDTBXH,Thông tư liên tịch 140 2011,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Tài chính,Quản lý sử dụng kinh phí,Chương trình quốc gia,An toàn lao động,An toàn vệ sinh lao động,Vệ sinh lao động,Giai đoạn 2011 - 2015,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Ban hành: 14/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2011

13

Nghị quyết 140/NQ-CP năm 2020 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 55-NQ/TW về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Chính phủ ban hành

phương chủ động đề xuất gửi các bộ chủ trì các nhóm nhiệm vụ để tổng hợp, báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định./. PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC ĐỀ ÁN, NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG (Kèm theo Chương trình hành động tại Nghị quyết số 140/NQ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ) TT

Ban hành: 02/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2020

14

Quyết định 140/QĐ-VKSTC năm 2020 về ban hành quy định quản lý và sử dụng xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

140/QD-VKSTC,Quyết định 140 2020,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong ngành Kiểm sát,Quản lý xe ô tô chuyên dùng trong ngành Kiểm sát,Xe ô tô chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ trong Kiểm sát,Tài chính nhà nước VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 25/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2020

15

Kế hoạch 140/KH-UBND năm 2020 thực hiện Quyết định 630/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy do thành phố Hà Nội ban hành

140/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Thực hiện Quyết định 630/QĐ-TTg Hà Nội,Chính sách về phòng cháy và chữa cháy Hà Nội,Nâng cao chính sách phòng cháy và chữa cháy,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2020

16

Kế hoạch 140/KH-UBND về thực hiện Thông báo 53-TB/TW về tình hình thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW về "xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020" và Nghị quyết 105/NQ-CP do thành phố Hải Phòng ban hành

140/KH-UBND,Thành phố Hải Phòng,Hải Phòng thực hiện Thông báo 53-TB/TW,Xây dựng kết cấu hạ tầng Hải Phòng,Xây dựng nước ta trở thành nước công nghiệp hiện đại,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/09/2020

17

Quyết định 140/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt “Kế hoạch phòng, chống bệnh cúm gia cầm, giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”

140/QD-UBND,Quyết định 140 2020,Tỉnh Bắc Ninh,Kế hoạch phòng chống bệnh cúm gia cầm,Phòng chống bệnh cúm gia cầm tỉnh Bắc Ninh,Phòng chống bệnh cúm gia cầm 2020 2025,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2020

18

Thông báo 140/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc xuất khẩu gạo trong bối cảnh dịch bệnh và hạn hán, xâm nhập mặn do Văn phòng Chính phủ ban hành

140/TB-VPCP,Thông báo 140 2020,Văn phòng Chính phủ,Xuất khẩu gạo,Xâm nhập mặn ,Kết luận của thủ tướng,Xuất nhập khẩu VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 140/TB-VPCP Hà Nội, ngày 03

Ban hành: 03/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2020

19

Kế hoạch 140/KH-UBND năm 2020 về tổng kết thực hiện Chương trình cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2030

140/KH-UBND,Tỉnh Nghệ An,Chương trình cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Nghệ An,Xây dựng Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020,Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 13/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2020

20

Quyết định 140/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum

140/QD-UBND,Quyết định 140 2020,Tỉnh Kon Tum,Thủ tục hành chính Sở Khoa học tỉnh Kon Tum,Danh mục thủ tục hành chính Sở Khoa học Kon Tum,Phê duyệt thủ tục hành chính Sở Khoa học Kon Tum,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 09/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209