Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 14/CT-UB "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-15 trong 15 văn bản

1

Chỉ thị 14/CT-UB năm 1995 về phát động quần chúng tham gia phát hiện, vận động thu gom, giao nộp các loại hung khí do tỉnh Bến Tre ban hành

14/CT-UB,Chỉ thị 14,Tỉnh Bến Tre,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:14/CT-UB Bến Tre, ngày 22 tháng 5 năm 1995 CHỈ THỊ (VỀ VIỆC

Ban hành: 22/05/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2014

2

Chỉ thị 14/CT-UB năm 1993 về việc thực hiện giá cho thuê nhà ở và đưa tiền nhà ở vào lương, và chuyển việc quản lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước sang phương thức kinh doanh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

14/CT-UB,Chỉ thị 14 1993,Thành phố Hồ Chí Minh,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 14/CT-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 4 năm 1993

Ban hành: 08/04/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2008

3

Chỉ thị 14/CT-UB năm 1992 tổ chức, thực hiện Nghị định 66-HĐBT về thủ tục cấp giấy phép kinh doanh do tỉnh An Giang ban hành

14/CT-UB,Chỉ thị 14,Tỉnh An Giang,Cấp giấy phép kinh doanh,Thủ tục cấp giấy phép,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 14/CT-UB Long Xuyên, ngày

Ban hành: 19/06/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2014

4

Chỉ thị 14/CT-UB năm 1992 về việc xác nhận nợ đối với các đơn vị, tổ chức kinh tế vay quỹ đảo nợ thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

14/CT-UB, Chỉ thị 14, Thành phố Hồ Chí Minh, Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 14/CT-UB Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 1992

Ban hành: 13/04/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2009

5

Chỉ thị 14/CT-UB-NC năm 1997 về việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa X và bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, quận-huyện, phường-xã nhiệm kỳ 1994-1999 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

14/CT-UB-NC, Chỉ thị 14, Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 14/CT-UB-NC TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 1997

Ban hành: 08/05/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2009

6

Chỉ thị 14/CT-UB về việc tổ chức sinh hoạt hè cho học sinh năm 1991 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

14/CT-UB, Chỉ thị 14, Thành phố Hồ Chí Minh, Văn hóa- Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 14/CT-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 1991

Ban hành: 25/05/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2009

7

Chỉ thị 4/CT-UB-NC năm 1996 về tổ chức kê khai, đăng ký và thu tiền thuê đất trên địa bàn thành phố đối với các đơn vị và cá nhân sử dụng đất vào mục đích sản xuất kinh doanh ngoài nông nghiệp do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

14/CT-UB-NC,Chỉ thị 14 1996,Thành phố Hồ Chí Minh,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 14/CT-UB-NC TP. Hồ Chí Minh, ngày 29

Ban hành: 29/04/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2008

8

Chỉ thị 14/CT-UB năm 1990 xúc tiến thành lập tổ chức giám định tư pháp tại thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

14/CT-UB,Chỉ thị 14,Thành phố Hồ Chí Minh,Tổ chức giám định tư pháp,Xúc tiến thành lập ,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/CT-UB TP.

Ban hành: 30/03/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2012

9

Chỉ thị 14/CT-UB năm 1989 về việc huy động toàn xã hội chăm lo cho trẻ em do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

14/CT-UB,Chỉ thị 14 1989,Thành phố Hồ Chí Minh,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------- Số: 14/CT-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 1989

Ban hành: 29/05/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2009

10

Chỉ thị 14/CT-UB-NCVX năm 1995 về việc mở đại hội giáo dục - đào tạo các cấp do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

14/CT-UB-NCVX,Chỉ thị 14,Thành phố Hồ Chí Minh,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 14/CT-UB-NCVX TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03

Ban hành: 17/03/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2009

11

Chỉ thị 14/CT-UB năm 1986 về việc củng cố và kiện toàn tổ chức Ban cải tạo công thương nghiệp tư doanh các quận, huyện và các sở, các ngành sản xuất – kinh doanh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

14/CT-UB, Chỉ thị 14, Thành phố Hồ Chí Minh, Doanh nghiệp, Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 14/CT-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 6 năm 1986

Ban hành: 20/06/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2009

12

Chỉ thị 14/CT-UB năm 1985 về việc gởi tiền tiết kiệm, góp vốn thu mua lương thực do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

14/CT-UB, Chỉ thị 14, Thành phố Hồ Chí Minh, Thương mại, Tiền tệ - Ngân hàng ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 14/CT-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 2 năm

Ban hành: 12/02/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2009

13

Chỉ thị 14/CT-UB năm 1984 về việc nghiêm chỉnh chấp hành các ngyên tắc quy định thanh toán tiền sử dụng nước được cung cấp cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

14/CT-UB, Chỉ thị 14, Thành phố Hồ Chí Minh, Doanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 14/CT-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 5 năm

Ban hành: 11/05/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2009

14

Chỉ thị 14/CT-UB năm 1982 về thuế buôn chuyến do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

14/CT-UB, Chỉ thị 14, Thành phố Hồ Chí Minh, Thương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 14/CT-UB Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm

Ban hành: 17/04/1982

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2009

15

Chỉ thị 14/CT-UB năm 1977 hướng dẫn xử lý tạm thời tài sản của những người trốn đi nước ngoài bị bắt do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

14/CT-UB,Chỉ thị 14 1977,Thành phố Hồ Chí Minh,Trách nhiệm hình sự,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 14/CT-UB Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02

Ban hành: 02/04/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.255.49