Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 14/2010/TT-BKH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 11099 tiêu chuẩn

1

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 4-14:2010/BYT về phụ gia thực phẩm - chất tạo phức kim loại do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

QCVN4-14:2010/BYT,Quy chuẩn QCVN4-14:2010,Bộ Y tế,Phụ gia thực phẩm,QCVN 4-14:2010/BYT,Chất tạo phức kim loại ,Bộ Y tế,Công nghệ- Thực phẩm QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 4-14:2010/BYT VỀ PHỤ GIA THỰC PHẨM - CHẤT TẠO PHỨC KIM LOẠI National technical regulation on Food Additive – Propellant

Ban hành: 22/12/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

2

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 14:2010/BTTTT về thiết bị trạm gốc thông tin di động CDMA 2000–1x do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

QCVN14:2010/BTTTT,Quy chuẩn QCVN14:2010,Bộ Thông tin và Truyền thông,Thiết bị trạm gốc thông tin di động,QCVN 14:2010/BTTTT,Bộ Thông tin và Truyền thông,Thông tin di động CDMA 2000–1x,Điện - điện tử QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ QCVN 14:2010/BTTTT THIẾT BỊ TRẠM GỐC THÔNG TIN DI ĐỘNG CDMA 2000–1X National

Ban hành: 30/07/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2013

3

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-14:2010/BNNPTNT về khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực của các thuốc trừ bệnh phòng trừ bệnh bạc lá (Xanthomonas oryzae Swings et al) hại lúa do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

QCVN01-14:2010/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-14:2010,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,QCVN 01-14:2010/BNNPTNT ,Khảo nghiệm trên đồng ruộng ,Hiệu lực của các thuốc trừ bệnh ,Phòng trừ bệnh bạc lá hại lúa ,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01-14:2010/BNNPTNT VỀ KHẢO NGHIỆM TRÊN ĐỒNG RUỘNG HIỆU

Ban hành: 27/04/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

4

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-14:2010/BNNPTNT về điều kiện trại chăn nuôi lợn an toàn sinh học do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

NỘI – 2010 Lời nói đầu: QCVN 01 - 14: 2010/BNNPTNT do Cục Chăn nuôi chủ trì biên soạn, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 04/2010/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn QCVN 01 - 14

Ban hành: 15/01/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7444-14:2010 (ISO 7176-14:2008) về Xe lăn - Phần 14: Hệ thống điện và hệ thống điều khiển của xe lăn điện và xe Scutơ - Yêu cầu và phương pháp thử

TCVN7444-14:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7444-14:2010,*** TCVN 7444-14:2010 ISO 7176-14:2008 XE LĂN - PHẦN 14: HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CỦA XE LĂN ĐIỆN VÀ XE SCUTƠ - YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Wheelchairs - Part 14: Power and control systems for electrically powered wheelchairs and scooters - Requirements

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7870-14:2010 (IEC 80000-14:2008) về Đại lượng và đơn vị - Phần 14: Viễn sinh trắc liên quan đến sinh lý người

TCVN7870-14:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7870-14:2010,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7870-14:2010 IEC 80000-14:2008 ĐẠI LƯỢNG VÀ ĐƠN VỊ - PHẦN 14: VIỄN SINH TRẮC LIÊN QUAN ĐẾN SINH LÝ NGƯỜI Quantities and units - Part 14: Telebiometrics related to human physiology Lời nói đầu TCVN 7870-14:2010 hoàn toàn

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2015

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11795-14:2017 (ISO/IEC 14496-14:2003 with amendment 1:2010) về Công nghệ thông tin - Mã hóa đối tượng hình ảnh âm thanh - Phần 14: Định dạng tệp MP4

TCVN11795-14:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11795-14:2017,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11795-14:2017 ISO/IEC 14496-14:2013 WITH AMENDMENT 1:2010 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - MÃ HÓA ĐỐI TƯỢNG HÌNH ẢNH, ÂM THANH - PHẦN 14: ĐỊNH DẠNG TỆP MP4 Information technology - Coding of audio-visual objects - Part 14

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2017

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13263-14:2021 về Phân bón - Phần 14: Xác định hàm lượng nhôm di động bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

TCVN13263-14:2021,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13263-14:2021,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13263-14:2021 PHÂN BÓN - PHẦN 14: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NHÔM DI ĐỘNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NGỌN LỬA Fertilizers - Part 14: Determination of mobile aluminum content by flame atomic absorption

Ban hành: Năm 2021

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2021

9

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 14: 2020/BTC về Thóc tẻ dự trữ quốc gia

QCVN14:2020/BTC,Quy chuẩn QCVN14:2020,Bộ Tài chính,Công nghệ- Thực phẩm QCVN 14: 2020/BTC QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI THÓC TẺ DỰ TRỮ QUỐC GIA National technical regulation on paddy for national reserve Lời nói đầu QCVN 14: 2020/BTC thay thế QCVN 14: 2014/BTC; QCVN 14: 2020/BTC do Tổng cục Dự trữ Nhà

Ban hành: 30/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2020

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10566-14:2014 (ISO/TS 22745-14:2010) về Hệ thống tự động hóa công nghiệp và tích hợp - Từ điển kỹ thuật mở và ứng dụng cho dữ liệu cái - Phần 14: Giao diện truy vấn từ điển

TCVN10566-14:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10566-14:2014,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10566-14:2014 ISO/TS 22745-14:2010 HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG HÓA CÔNG NGHIỆP VÀ TÍCH HỢP - TỪ ĐIỂN KỸ THUẬT MỞ VÀ ỨNG DỤNG CHO DỮ LIỆU CÁI - PHẦN 14: GIAO DIỆN TRUY VẤN TRỪ ĐIỂN Industrial automation systems and integration -

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2015

11

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 14:2018/BKHCN về Dầu nhờn động cơ đốt trong

QCVN14:2018/BKHCN,Quy chuẩn QCVN14:2018,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghiệp QCVN 14:2018/BKHCN QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ DẦU NHỜN ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG National technical regulation on lubricating oils for Internal Combustion Engines LỜI NÓI ĐẦU QCVN 14:2018/BKHCN do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ

Ban hành: 15/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2018

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11268-14:2018 (ISO 603-14:1999) về Sản phẩm bằng vật liệu mài kết dính - Kích thước - Phần 14: Bánh mài để tẩy ba via và rìa xờm/ mấu lắp trên máy mài trục nghiêng cầm tay

TCVN11268-14:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11268-14:2018,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11268-14:2018 ISO 603-14:1999 SẢN PHẨM BẰNG VẬT LIỆU MÀI KẾT DÍNH - KÍCH THƯỚC - PHẦN 14: BÁNH MÀI ĐỂ TẨY BA VIA VÀ RÌA XỜM/ MẤU LẮP TRÊN MÁY MÀI TRỤC NGHIÊNG CẦM TAY Bonded abrasive products - Dimensions - Part 14

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2019

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6663-14:2018 (ISO 5667-14:2014) về Chất lượng nước - Lấy mẫu - Phần 14: Hướng dẫn về đảm bảo và kiểm soát chất lượng nước được lấy mẫu và xử lý

TCVN6663-14:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6663-14:2018,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6663-14:2018 ISO 5667-14:2014 CHẤT LƯỢNG NƯỚC - LẤY MẪU - PHẦN 14: HƯỚNG DẪN VỀ ĐẢM BẢO VÀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC ĐƯỢC LẤY MẪU VÀ XỬ LÝ Water quality - Sampling - Part 14: Guidance on quality assurance

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2018

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11244-14:2018 (ISO 15614-14:2013) về Đặc tính kỹ thuật và chấp nhận các quy trình hàn vật liệu kim loại - Thử quy trình hàn - Phần 14: Hàn lai ghép laze-hồ quang cho thép, niken và hợp kim niken

TCVN11244-14:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11244-14:2018,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11244-14:2018 ISO 15614-14:2013 ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT VÀ CHẤP NHẬN CÁC QUY TRÌNH HÀN VẬT LIỆU KIM LOẠI - THỬ QUY TRÌNH HÀN - PHẦN 14: HÀN LAI GHÉP LAZE – HỒ QUANG CHO THÉP, NIKEN VÀ HỢP KIM NIKEN Specification

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2019

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10176-8-14:2018 (ISO/IEC 29341-8-14:2008) về Công nghệ thông tin - Kiến trúc thiết bị UPnP - Phần 8-14: Giao thức điều khiển thiết bị Internet Gateway - Dịch vụ cấu hình liên kết cáp mạng diện rộng

TCVN10176-8-14:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10176-8-14:2018,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10176-8-14:2018 ISO/IEC 29341-8-14:2008 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - KIẾN TRÚC THIẾT BỊ UPnP - PHẦN 8-14: GIAO THỨC ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ INTERNET GATEWAY - DỊCH VỤ CẤU HÌNH LIÊN KẾT CÁP MẠNG DIỆN RỘNG Information

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2019

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8685-14:2017 về Quy trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 14: Vắc xin vô hoạt phòng bệnh viêm phổi thể kính ở lợn

TCVN8685-14:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8685-14:2017,***,Hóa chất,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8685-14:2017 QUY TRÌNH KIỂM NGHIỆM VẮC XIN - PHẦN 14: VẮC XIN VÔ HOẠT PHÒNG BỆNH VIÊM PHỔI THỂ KÍNH Ở LỢN Vaccine testing procedure - Part 14: Haemophillus parasuis vaccine, inactivated Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2017

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12142-14:2017 (ISO 683-14:2004) về Thép nhiệt luyện, thép hợp kim và thép dễ cắt - Phần 14: Thép cán nóng dùng cho lò xo tôi và ram

TCVN12142-14:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12142-14:2017,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12142-14:2017 ISO 683-14:2004 THÉP NHIỆT LUYỆN, THÉP HỢP KIM VÀ THÉP DỄ CẮT - PHẦN 14: THÉP CÁN NÓNG DÙNG CHO LÒ XO TÔI VÀ RAM Heat-treatable steels, alloy steels and free-cutting steels - Part 14: Hot-rolled steels

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2018

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11344-14:2017 (IEC 60749-14:2003) về Linh kiện bán dẫn - Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu - Phần 14: Độ bền chắc của chân linh kiện (tính nguyên vẹn của chân)

Gắn kín 8) TCVN 11344-9:2016 (IEC 60749-9:2002), Phần 9: Độ bền ghi nhãn 9) TCVN 11344-10:2017 (IEC 60749-10:2002), Phần 10: Xóc cơ học 10) TCVN 11344-14:2017 (IEC 60749-14:2003), Phần 14: Độ bền chắc của chân linh kiện (tính nguyên vẹn của chân) 11) TCVN 11344-15:2017 (IEC 60749-15:2010), Phần 15: Khả năng chịu nhiệt độ hàn

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11776-14:2017 về Dược liệu sau chế biến - Phần 14: Hoàng liên chế

TCVN11776-14:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11776-14:2017,***,Công nghệ- Thực phẩm,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11776-14:2017 DƯỢC LIỆU SAU CHẾ BIẾN - PHẦN 14: HOÀNG LIÊN CHẾ Herbal medicine processing - Part 14: Rhizoma Coptidis Preparata Lời nói đầu TCVN 11776-1:2017 do Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền -

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2020

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11823-14:2017 về Thiết kế cầu đường bộ - Phần 14: Khe co giãn và gối cầu

TCVN11823-14:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11823-14:2017,***,Giao thông,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11823-14:2017 THIẾT KẾ CẦU ĐƯỜNG BỘ - PHẦN 14: KHE CO GIÃN VÀ GÓI CẦU Highway bridge design specification - Part 14: Joints and bearings MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1  PHẠM VI ÁP DỤNG 2  TÀI LIỆU

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.177.171
server250