Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 14/2010/TT-BKH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 77216 công văn

1

Công văn 187/BTP-KHTC thực hiện Thông tư 13/2010/TT-BKH quy định chi tiết về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư do Bộ Tư pháp ban hành

187/BTP-KHTC,Công văn 187 2010,Bộ Tư pháp,Mẫu báo cáo,Giám sát đầu tư,Đánh giá đầu tư,Đầu tư BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 187/BTP-KHTC V/v thực hiện Thông tư số 13/2010/TT-BKH ngày 02/6/2010 của

Ban hành: 30/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2010

2

Công văn 160/BTP-KHTC thực hiện Thông tư 11/2010/TT-BKH quy định chi tiết về chào hàng cạnh tranh do Bộ Tư pháp ban hành

160/BTP-KHTC,Công văn 160 2010,Bộ Tư pháp,Chào hàng cạnh tranh,Thương mại BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 160/BTP-KHTC V/v thực hiện Thông tư số 11/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ban hành: 10/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2010

3

Công văn 74/BXD-VLXD năm 2013 vướng mắc thực hiện Thông tư 14/2010/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

74/BXD-VLXD,Công văn 74 2013,Bộ Xây dựng,Vướng mắc thực hiện Thông tư 14/2010/TT-BXD ,Thực hiện Thông tư 14/2010/TT-BXD ,Thương mại,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 74/BXD-VLXD V/v

Ban hành: 07/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2013

4

Công văn 6404/TCHQ-GSQL thực hiện Thông tư 14/2010/TT-BXD do Tổng cục Hải quan ban hành

6404/TCHQ-GSQL,Công văn 6404 2012,Tổng cục Hải quan,Kiểm tra chất lượng,Hàng nhập khẩu,Đá Granit ,Thực hiện Thông tư 14/2010/TT-BXD ,Kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu,Xuất nhập khẩu,Xây dựng - Đô thị BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 15/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2012

5

Công văn 1949/BXD-VLXD vướng mắc thực hiện Thông tư 14/2010/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

1949/BXD-VLXD,Công văn 1949 2012,Bộ Xây dựng, Giải đáp vướng mắc ,Vướng mắc thực hiện Thông tư 14/2010/TT-BXD ,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1949/BXD-VLXD V/v Vướng mắc

Ban hành: 06/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2012

6

Công văn 5339/TCHQ-GSQL vướng mắc thực hiện Thông tư 14/2010/TT-BXD do Tổng cục Hải quan ban hành

5339/TCHQ-GSQL,Công văn 5339 2012,Tổng cục Hải quan,Vướng mắc thực hiện Thông tư 14/2010/TT-BXD ,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 5339/TCHQ-GSQL V/v vướng

Ban hành: 04/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2012

7

Công văn 2148/BXD-VLXD thực hiện Thông tư 14/2010/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Thông tư số 14/2010/TT-BXD Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2011 Kính gửi: Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh Bộ Xây dựng nhận được công văn số 958/BQLL-VP ngày 29/11/2011 của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc thực hiện Thông tư số 14/2010/TT-BXD. Sau khi xem xét Bộ Xây dựng có ý kiến như

Ban hành: 12/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2011

8

Công văn 605/BXD-KHCN hướng dẫn quy định tại Thông tư 14/2010/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

dung quy định tại Thông tư số 14/2010/TT-BXD Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2010   Kính gửi: - Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3; - Viện Vật liệu xây dựng.   Bộ Xây dựng nhận được công văn số 1455/KT3-TH ngày 16/9/2010

Ban hành: 14/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2010

9

Công văn 885/GSQL-GQ1 năm 2013 vướng mắc thực hiện Thông tư 14/2010/TT-BXD do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

885/GSQL-GQ1 V/v vướng mắc thực hiện Thông tư số 14/2010/TT-BXD Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2013 Kính gửi: Vụ Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng. Vừa qua, Cục Giám sát quản lý (Tổng cục Hải quan) nhận được công văn số 48/2013/CV-HT ngày 15/8/2013 của Công ty TNHH XD và TM Hải Thuận đề nghị hướng dẫn về việc

Ban hành: 10/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2013

10

Công văn 30/GSQL-GQ1 thực hiện Thông tư 14/2010/TT-BXD do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

30/GSQL-GQ1,Công văn 30 2013,Cục Giám sát quản lý về hải qu,Thực hiện Thông tư 14/2010/TT-BXD ,Chất lượng vật liệu xây dựng ,Kiểm tra chất lượng,Đá Granit ,Đá granit dạng tấm nhập khẩu,Đá granit nhập khẩu,Công ty Hùng Hưng,Xây dựng - Đô thị TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 15/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2013

11

Công văn 915/GSQL-GQ1 thực hiện Thông tư 14/2010/TT-BXD do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

915/GSQL-GQ1,Công văn 915 2012,Cục Giám sát quản lý về hải qu,Kiểm tra nhà nước,Thực hiện Thông tư 14/2010/TT-BXD ,Kiểm tra nhà nước về chất lượng ,Chất lượng sản phẩm hàng hoá,Kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng ,Chất lượng vật liệu xây dựng ,Vật liệu xây dựng,Xuất nhập khẩu,Xây dựng - Đô thị TỔNG CỤC HẢI QUAN

Ban hành: 04/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2012

12

Công văn 1735/TCT-KK về chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện do Tổng cục Thuế ban hành

đầu tư HB về việc chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Căn cứ các quy định của pháp luật tại: Khoản 1 Điều 27 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp tại Nghị

Ban hành: 22/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2012

13

Công văn 6508/TCHQ-TXNK vướng mắc thực hiện Thông tư 04/2012/TT-BKH do Tổng cục Hải quan ban hành

6508/TCHQ-TXNK,Công văn 6508 2012,Tổng cục Hải quan,Vướng mắc Thông tư 04/2012/TT-BKH ,Phương tiện vận tải chuyên dùng,Danh mục máy móc thiết bị ,Đầu tư,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2012

14

Công văn 1561/TCHQ-TXNK năm 2021 thực hiện Thông tư 14/2021/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

1561/TCHQ-TXNK,Công văn 1561 2021,Tổng cục Hải quan,Thực hiện Thông tư 14/2021/TT-BTC,Thực hiện thu nộp phí hải quan và lệ phí hàng hóa,Sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 05/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2021

15

Công văn 3835/TCT-KK về cấp mã số thuế cho Văn phòng đại diện đặt tại tỉnh do Tổng cục Thuế ban hành

định tại khoản 4 Điều 10 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đối với các VPĐD chưa được cấp mã, thành lập trước khi Thông tư số 14/2010/TT-BKH có hiệu lực thì việc cấp mã được thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm 3.3(c) Phần I và điểm 2.1 Mục I Phần II Thông tư số 85/2007/TT-BTC nêu trên. Tổng cục Thuế thông

Ban hành: 25/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2011

16

Công văn 325/BXD-KHCN hướng dẫn Thông tư 14/2010/TT-BXD liên quan đến nội dung hồ sơ đăng ký và tiếp nhận công bố hợp quy do bộ Xây dựng ban hành

325/BXD-KHCN,Công văn 325 2011,Bộ Xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 325/BXD-KHCN V/v: Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 14/2010/TT-BXD liên quan đến nội dung hồ sơ

Ban hành: 26/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2011

17

Công văn 324/BXD-KHCN hướng dẫn Thông tư 14/2010/TT-BXD liên quan đến công bố hợp quy của doanh nghiệp trong nước do Bộ Xây dựng ban hành

324/BXD-KHCN,Công văn 324 2011,Bộ Xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 324/BXD-KHCN V/v: Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 14/2010/TT-BXD liên quan đến công bố hợp

Ban hành: 26/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2011

18

Công văn 525/SXD-QLVL hướng dẫn thực hiện Thông tư 14/2010/TT-BXD do Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa ban hành

525/SXD-QLVL,Công văn 525,Tỉnh Thanh Hóa,Xây dựng- Đô thị UBND TỈNH THANH HOÁ SỞ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 525/SXD-QLVL V/v: Hướng dẫn thực hiện thông tư số 14/2010/TT-BXD ngày 20/8/2010

Ban hành: 18/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2011

19

Công văn số 5886/BKH-KTCN về đính chính danh mục ban hành kèm theo Thông tư số 04/2009/TT-BKH do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

số 04/2009/TT-BKH Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2009 Kính gửi: - Văn phòng Chính phủ; - Viện Kiểm sát nhân dân; - Tòa án nhân dân tối cao; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; -

Ban hành: 06/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2009

20

Công văn 45/BXD-KHCN hướng dẫn Thông tư 14/2010/TT-BXD liên quan đến nhập khẩu đá ốp lát granit xây dựng cơ sở sản xuất do Bộ Xây dựng ban hành

45/BXD-KHCN,Công văn 45 2011,Bộ Xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 45/BXD-KHCN V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 14/2010/TT-BXD liên quan đến nhập khẩu đá ốp lát

Ban hành: 27/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.204
server251