Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 14/UQ-LS "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 146563 văn bản

1

Hướng dẫn 6375/HD-LS năm 2014 điều chỉnh, phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới của xã; Biện pháp huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hà Nội

6375/HD-LS,Hướng dẫn 6375 2014,Thành phố Hà Nội,Xây dựng nông thôn mới ,Đề án xây dựng nông thôn mới ,Xây dựng - Đô thị UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI LIÊN SỞ: TÀI CHÍNH - NÔNG NGHIỆP & PTNT ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2014

2

Hướng dẫn 2365/LS-GDĐT-TC-LĐTBXH năm 2014 thực hiện quy định miễn, giảm học phí; hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do tỉnh Quảng Ninh quản lý

2365/LS-GDDT-TC-LDTBXH,Hướng dẫn 2365 2014,Tỉnh Quảng Ninh,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giáo dục UBND TỈNH QUẢNG NINH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - SỞ TÀI CHÍNH - SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 17/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2015

3

Hướng dẫn 106/LS-BDT-STC-SGDĐT năm 2014 thực hiện mức hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đang học hệ đại học, cao đẳng chính quy từ năm học 2012 -2013 đến năm học 2015 - 2016

106/LS-BDT-STC-SGDDT,Hướng dẫn 106 2014,Tỉnh Đồng Nai,Tài chính nhà nước,Giáo dục UBND TỈNH ĐỒNG NAI BAN DÂN TỘC - SỞ TÀI CHÍNH – SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 106/LS

Ban hành: 07/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2015

4

Hướng dẫn 5144/HD-LS về vấn đề trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Sở Xây dựng - Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh ban hành

5144/HD-LS,Hướng dẫn 5144 2010,Thành phố Hồ Chí Minh,Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,Quyền sở hữu nhà ở,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LIÊN SỞ XÂY DỰNG – TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do –

Ban hành: 30/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2010

5

Thông báo 03/2013/CBGVL-LS năm 2013 hướng dẫn đăng ký và công bố giá vật liệu xây dựng Liên Sở Xây dựng - Tài chính do Thành phố Hà Nội ban hành

--------------- Số: 03/2013/CBGVL-LS Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2013 THÔNG BÁO HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ VÀ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LIÊN SỞ Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí

Ban hành: 01/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2015

6

Hướng dẫn 911/LS-GDĐT-TC-LĐTBXH năm 2012 thực hiện quy định miễn, giảm học phí; hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do tỉnh Quảng Ninh quản lý

911/LS-GDDT-TC-LDTBXH,Hướng dẫn 911 2012,Tỉnh Quảng Ninh,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giáo dục UBND TỈNH QUẢNG NINH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - SỞ TÀI CHÍNH - SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2015

7

Quyết định 01/QĐ-LS năm 2008 về Mẫu tờ khai cấp, gia hạn, sửa đổi hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ ở trong nước và nước ngoài do Cục trưởng Cục Lãnh sự ban hành

01/QD-LS,Quyết định 01 2008,Cục Lãnh sự,Mẫu tờ khai,Cấp hộ chiếu ngoại giao,Cấp hộ chiếu công vụ,Quyền dân sự CỤC LÃNH SỰ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 01/QĐ-LS Hà Nội, ngày 25 tháng 06

Ban hành: 25/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2011

8

Văn bản số 01/CB-LS về công bố hệ số điều chỉnh chi phí nhân công trong xây dựng thực hiện từ ngày 01/01/2008 do Sở Xây dựng - Sở Tài chính tỉnh Kon Tum ban hành

01/CB-LS,Tỉnh Kon Tum,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH KON TUM LIÊN SỞ XD-TC ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 01/CB-LS Kon Tum, ngày 18 tháng 03 năm 2008 CÔNG BỐ

Ban hành: 18/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2009

9

Công bố 586/LS-XD-TC năm 2011 về giá cước vận chuyển vật liệu xây dựng trên tuyến đường khó khăn thuộc huyện miền núi cao tỉnh Nghệ An

586/LS-XD-TC,Tỉnh Nghệ An,Thương mại,Giao thông - Vận tải UBND TỈNH NGHỆ AN LIÊN SỞ XÂY DỰNG - TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 586/LS-XD-TC Nghệ An, ngày 12 tháng 5 năm 2011

Ban hành: 12/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2015

10

Công bố 150/CB-VLXD-LS về giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 02 năm 2011 (01/02/2011 - 28/02/2011) do Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tây Ninh ban hành

150/CB-VLXD-LS,Tỉnh Tây Ninh,Giá vật liệu xây dựng,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH TÂY NINH LIÊN SỞ XÂY DỰNG-TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 150/CB-VLXD-LS Tây Ninh, ngày 07 tháng

Ban hành: 07/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2011

11

Hướng dẫn 6207/LS-TC-GDĐT-NV-LĐTBXH thực hiện Thông tư liên tịch 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo do Liên Sở Tài chính - Sở Giáo dục và Đào tạo - Sở Nội vụ - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

6207/LS-TC-GDDT-NV-LDTBXH,Hướng dẫn 6207 2012,Thành phố Hồ Chí Minh,Phụ cấp thâm niên cho nhà giáo ,Tài chính nhà nước,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LIÊN SỞ TÀI CHÍNH - SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO - SỞ NỘI VỤ- SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH & XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 03/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2012

12

Hướng dẫn 12616/LS-TC-TĐKT năm 2008 về việc trích lập, quản lý, sử dụng quỹ thi đua khen thưởng do Sở Tài chính - Ban Thi đua khen thưởng thành phố Hồ Chí Minh ban hành

12616/LS-TC-TDKT,Hướng dẫn 12616 2007,Thành phố Hồ Chí Minh,Sử dụng Quỹ thi đua khen thưởng,Trích lập Quỹ thi đua khen thưởng,Quản lý Quỹ thi đua khen thưởng,Quỹ thi đua khen thưởng,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LIÊN SỞ TÀI CHÍNH – BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG -----

Ban hành: 04/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2008

13

Hướng dẫn 01/HD-LS-SLĐTBXH-STC-SYT năm 2012 về Chính sách hỗ trợ dinh dưỡng cho người nghèo tỉnh Lào Cai mắc bệnh phải điều trị nội trú và phụ nữ nghèo sinh con tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Sở Tài chính - Sở Y tế tỉnh Lào Cai ban hành

01/HD-LS-SLDTBXH-STC-SYT,Hướng dẫn 01 2012,Tỉnh Lào Cai,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội UBND TỈNH LÀO CAI SỞ LAO ĐỘNG - TB&XH - SỞ TÀI CHÍNH - SỞ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/HD-LS

Ban hành: 27/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2015

14

Chỉ thị 14/CT-UBND về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 do thành phố Hà Nội ban hành

14/CT-UBND,Chỉ thị 14 2021,Thành phố Hà Nội,Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI Hà Nội,Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh PCI Hà Nội,Nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh Hà Nội,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 02/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2021

15

Hướng dẫn số 6266/LS-LĐTBXH-TC về việc quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn do Liên sở Lao Động - Thương binh Xã hôi và Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

6266/LS-LDTBXH-TC,Thành phố Hồ Chí Minh,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 6266/LS-LĐTBXH-TC Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2006 HƯỚNG DẪN VỀ QUẢN

Ban hành: 30/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2006

16

Chỉ thị 14/CT-TTg năm 2021 về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

14/CT-TTg,Chỉ thị 14 2021,Thủ tướng Chính phủ,Đẩy mạnh công tác khuyến học xây dựng xã hội học tập,Đẩy mạnh công tác khuyến tài xây dựng xã hội học tập,Đẩy mạnh công tác xây dựng xã hội học tập 2021 2030,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 25/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2021

17

Hướng dẫn số 10738/2006/HD-LS về ghi nợ tiền sử dụng đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường - Cục thuế TP Hồ Chí Minh ban hành

10738/2006/HD-LS,Thành phố Hồ Chí Minh,Bất động sản,Dịch vụ pháp lý SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 10738/2006/HD-LS TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2006 HƯỚNG DẪN VỀ GHI NỢ TIỀN

Ban hành: 25/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2006

18

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2021 tăng cường các biện pháp công tác quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

14/CT-UBND,Chỉ thị 14 2021,Tỉnh Ninh Thuận,Quản lý về vũ khí vật liệu nổ tỉnh Ninh Thuận,Quản lý vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ Ninh Thuận,Quản lý nhà nước về vật liệu nổ và pháo Ninh Thuận,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 13/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2021

19

Nghị quyết 14/NQ-HĐND về phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2021, nguồn vốn ngân sách địa phương do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

14/NQ-HDND,Nghị quyết 14 2021,Tỉnh Quảng Ngãi,Phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công tỉnh Quảng Ngãi,Kế hoạch đầu tư công tỉnh Quảng Ngãi 2021,Nguồn vốn ngân sách địa phương tỉnh Quảng Ngãi,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 27/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2021

20

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2021 về thu hút các nguồn lực xã hội cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và nâng cao đời sống nhân dân do tỉnh Sơn La ban hành

14/CT-UBND,Chỉ thị 14 2021,Tỉnh Sơn La,Thu hút nguồn lực xã hội phát triển kinh tế vùng biên giới,Thu hút nguồn lực phát triển kinh tế xã hội vùng biên giới,Phát triển kinh tế xã hội khu vực biên giới Sơn La,Thương mại,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 29/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.171.146.141