Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 14/UQ-LS "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 146563 văn bản

161

Nghị quyết 1245/NQ-UBTVQH14 năm 2021 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1245/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1245 2021,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng tỉnh Tuyên Quang,Miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tuyên Quang,Miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng tỉnh Tuyên Quang 2016 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG

Ban hành: 29/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2021

162

Nghị quyết 1246/NQ-UBTVQH14 năm 2021 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1246/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1246 2021,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang,Kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng tỉnh Tuyên Quang,Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng tỉnh Tuyên Quang 2016 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 29/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2021

163

Quyết định 14/2021/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 53/2013/QĐ-TTg về tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

14/2021/QD-TTg,Quyết định 14 2021,Thủ tướng Chính phủ,Sửa đổi Quyết định 53/2013/QĐ-TTg,Chuyển nhượng xe ô tô được hưởng quyền ưu đãi,Chuyển nhượng xe hai bánh gắn máy hưởng quyền ưu đãi,Thương mại,Xuất nhập khẩu THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 26/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2021

164

Quyết định 14/2021/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2021 trên địa bàn huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

14/2021/QD-UBND,Quyết định 14 2021,Tỉnh Lâm Đồng,Bảng hệ số điều chỉnh giá đất Lâm Đồng,Bảng hệ số điều chỉnh giá đất huyện Di Linh,Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất huyện Di Linh,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 26/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2021

165

Nghị quyết 1241/NQ-UBTVQH14 năm 2021 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1241/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1241 2021,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương,Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng tỉnh Hải Dương,Miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng tỉnh Hải Dương 2016 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG

Ban hành: 26/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2021

166

Nghị quyết 1242/NQ-UBTVQH14 năm 2021 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1242/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1242 2021,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng tỉnh Hải Dương,Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương,Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng tỉnh Hải Dương 2016 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 26/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2021

167

Quyết định 14/2021/QĐ-UBND sửa đổi Điều 1 và Phụ lục 01, Phụ lục 02 kèm theo Quyết định 33/2017/QĐ-UBND quy định mức giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

14/2021/QD-UBND,Quyết định 14 2021,Tỉnh Hà Tĩnh,Sửa đổi Quyết định 33/2017/QĐ-UBND Hà Tĩnh,Sửa đổi mức giá tối đa với thu gom rác thải sinh Hà Tĩnh,Sửa đổi mức giá tối đa với xử lý rác thải sinh Hà Tĩnh,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 25/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2021

168

Nghị quyết 1239/NQ-UBTVQH14 năm 2021 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1239/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1239 2021,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định,Kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng tỉnh Nam Định,Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng tỉnh Nam Định 2016 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 24/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2021

169

Nghị quyết 1238/NQ-UBTVQH14 năm 2021 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1238/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1238 2021,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Bắc Kạn,Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân,Kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân khóa IX,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 19/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2021

170

Quyết định 14/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 24/2017/QĐ-UBND Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và Quyết định 03/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 24/2017/QĐ-UBND

14/2021/QD-UBND,Quyết định 14 2021,Tỉnh Thái Nguyên,Bãi bỏ Quyết định 24/2017/QĐ-UBND tỉnh Thái Nguyên,Bãi bỏ Quyết định 03/2018/QĐ-UBND tỉnh Thái Nguyên,Bãi bỏ Quy định về hoạt động sáng kiến tỉnh Thái Nguyên,Sở hữu trí tuệ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 15/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2021

171

Quyết định 14/2021/QĐ-UBND về phân cấp cho Sở Khoa học và Công nghệ cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn tại cơ sở X-quang chẩn đoán y tế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

14/2021/QD-UBND,Quyết định 14 2021,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Cấp lại giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế,Chứng chỉ nhân viên bức xạ tại cơ sở X-quang chẩn đoán y tế,Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ tại cơ sở X-quang,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 05/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2021

172

Kế hoạch 1449/KH-HĐDT14 năm 2021 về triển khai công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số do Hội đồng Dân tộc - Ủy ban Dân tộc ban hành

1449/KH-HDDT14,Uỷ ban Dân tộc,Hội đồng Dân tộc,Tuyên truyền bầu cử đại biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số,Bầu cử đại biểu Quốc hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số,Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG DÂN TỘC - ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 02/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2021

173

Nghị định 14/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi

14/2021/ND-CP,Nghị định 14 2021,Chính phủ,Xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi,Vi phạm hành chính lĩnh vực chăn nuôi,Hình thức xử phạt vi phạm về chăn nuôi,Vi phạm hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 01/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2021

174

Kế hoạch 14/KH-UBND về xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Kiên Giang năm 2019

14/KH-UBND,Tỉnh Kiên Giang,Thương mại,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/KH-UBND Kiên Giang, ngày 29 tháng 01 năm 2019

Ban hành: 29/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2019

175

Quyết định 14/2021/QĐ-UBND bãi bỏ 02 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành thuộc lĩnh vực y tế

14/2021/QD-UBND,Quyết định 14 2021,Tỉnh Lào Cai,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật,Bãi bỏ văn bản lĩnh vực y tế,Bãi bỏ văn bản pháp luật tỉnh Lào Cai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2021

176

Kế hoạch 14/KH-UBND về thực hiện công tác trách nhiệm bồi thường Nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

14/KH-UBND,Tỉnh Tuyên Quang,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/KH-UBND Tuyên Quang, ngày 26 tháng 01 năm 2019

Ban hành: 26/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2019

177

Kế hoạch 14/KH-UBND năm 2019 về phát triển thông tin trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2025, tầm nhìn 2030

14/KH-UBND,Tỉnh Ninh Bình,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/KH-UBND Ninh Bình, ngày 24 tháng 01 năm 2019

Ban hành: 24/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2019

178

Nghị quyết 1226/NQ-UBTVQH14 năm 2021 điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1226/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1226 2021,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Điều chỉnh cơ cấu được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội,Điều chỉnh thành phần được giới thiệu ứng cử đại biểu,Thành phần được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 22/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2021

179

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất do Bộ Tài chính ban hành

14/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 14 2019,Bộ Tài chính,Nhập khẩu phế liệu,Chế độ thu nộp phí,Bảo vệ môi trường,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 22/01/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2019

180

Thông tư 14/2021/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh do Bộ Tài chính ban hành

14/2021/TT-BTC,Thông tư 14 2021,Bộ Tài chính,Mức thu chế độ thu nộp quản lý phí hải quan,Mức thu chế độ thu nộp sử dụng phí hải quan,Lệ phí hàng hóa phương tiện vận tải quá cảnh,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.157.140