Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 14/UQ-LS "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 146563 văn bản

141

Quyết định 14/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quy định cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai kèm theo Quyết định 18/2019/QĐ-UBND

14/2021/QD-UBND,Quyết định 14 2021,Tỉnh Đồng Nai,Sửa đổi Quyết định 18/2019/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai,Cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai,Cưỡng chế thi hành giải quyết tranh chấp đất đai Đồng Nai,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 06/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2021

142

Nghị quyết 144/2021/QH14 về miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch nước Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021 do Quốc hội ban hành

144/2021/QH14,Nghị quyết 144 2021,Quốc hội,Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch nước,Miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016 2021,Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch nước Việt Nam 2021,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2021

143

Nghị quyết 145/2021/QH14 về miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV do Quốc hội ban hành

145/2021/QH14,Nghị quyết 145 2021,Quốc hội,Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội,Miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV,Miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội 2021,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 06/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2021

144

Nghị quyết 146/2021/QH14 về miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội khóa XIV do Quốc hội ban hành

146/2021/QH14,Nghị quyết 146 2021,Quốc hội,Miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội,Miễn nhiệm Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội,Miễn nhiệm Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội khóa XIV,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2021

145

Nghị quyết 147/2021/QH14 về miễn nhiệm chức vụ Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIV do Quốc hội ban hành

147/2021/QH14,Nghị quyết 147 2021,Quốc hội,Miễn nhiệm chức vụ Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIV,Miễn nhiệm Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIV,Miễn nhiệm chức vụ Tổng Thư ký Quốc hội 2021,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2021

146

Nghị quyết 148/2021/QH14 về miễn nhiệm chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 do Quốc hội ban hành

148/2021/QH14,Nghị quyết 148 2021,Quốc hội,Miễn nhiệm chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước,Miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước 2016 2021,Miễn nhiệm chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước 2021,Kế toán - Kiểm toán,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 06/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2021

147

Nghị quyết 149/2021/QH14 về Bầu Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021 do Quốc hội ban hành

149/2021/QH14,Nghị quyết 149 2021,Quốc hội,Bầu Phó Chủ tịch nước Việt Nam nhiệm kỳ 2016 2021,Bầu Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016 2021,Bầu Phó Chủ tịch nước Việt Nam 2021,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2021

148

Nghị quyết 150/2021/QH14 về bầu một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV do Quốc hội ban hành

150/2021/QH14,Nghị quyết 150 2021,Quốc hội,Bầu một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội,Bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV,Bầu một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội 2021,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2021

149

Quyết định 14/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng kèm theo Quyết định 21/2016/QĐ-UBND do tỉnh Nam Định ban hành

14/2021/QD-UBND,Quyết định 14 2021,Tỉnh Nam Định,Sửa đổi Quyết định 21/2016/QĐ-UBND tỉnh Nam Định,Sửa đổi chức năng nhiệm vụ của Sở Xây dựng Nam Định,Sửa đổi cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Nam Định,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 06/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2021

150

Nghị quyết 142/2021/QH14 về bầu Chủ tịch nước Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021 do Quốc hội ban hành

142/2021/QH14,Nghị quyết 142 2021,Quốc hội,Bầu Chủ tịch nước Việt Nam nhiệm kỳ 2016 2021,Bầu Chủ tịch nước Việt Nam 2021,Bầu Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016 2021,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2021

151

Nghị quyết 143/2021/QH14 về bầu Thủ tướng Chính phủ nước Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021 do Quốc hội ban hành

143/2021/QH14,Nghị quyết 143 2021,Quốc hội,Bầu Thủ tướng Chính phủ Việt Nam 2021,Bầu Thủ tướng Chính phủ ,Bầu Thủ tướng Chính phủ nước Việt Nam 2016 2021,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2021

152

Nghị quyết 140/2021/QH14 về miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ nước Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021 do Quốc hội ban hành

140/2021/QH14,Nghị quyết 140 2021,Quốc hội,Miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ Việt Nam,Miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ 2021,Miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016 2021,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 02/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2021

153

Nghị quyết 141/2021/QH14 về miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021 do Quốc hội ban hành

141/2021/QH14,Nghị quyết 141 2021,Quốc hội,Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước Việt Nam 2021,Miễn nhiệm Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016 2021,Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 02/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2021

154

Nghị quyết 139/2021/QH14 về bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV do Quốc hội ban hành

139/2021/QH14,Nghị quyết 139 2021,Quốc hội,Bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV,Bầu Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV,Bầu Phó Chủ tịch Quốc hội 2021,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 01/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2021

155

Quyết định 14/2021/QĐ-UBND quy định về chính sách hỗ trợ chi phí khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh An Giang

14/2021/QD-UBND,Quyết định 14 2021,Tỉnh An Giang,Chính sách hỗ trợ chi phí khuyến khích sử dụng hỏa táng,Hỗ trợ chi phí khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng,Hỗ trợ chi phí khuyến khích sử dụng hỏa táng An Giang,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG --------

Ban hành: 31/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2021

156

Nghị quyết 137/2021/QH14 về bầu Chủ tịch Quốc hội nước Việt Nam khóa XIV, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia do Quốc hội ban hành

137/2021/QH14,Nghị quyết 137 2021,Quốc hội,Bầu Chủ tịch Quốc hội nước Việt Nam khóa XIV,Bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia,Kết quả kiểm phiếu bầu Chủ tịch Quốc hội,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2021

157

Nghị quyết 138/2021/QH14 về miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV do Quốc hội ban hành

138/2021/QH14,Nghị quyết 138 2021,Quốc hội,Miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV,Miễn nhiệm Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV,Miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch Quốc hội 2021,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2021

158

Quyết định 14/2021/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 21/2020/NQ-HĐND quy định nội dung chi và mức chi đối với các Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh Long An

14/2021/QD-UBND,Quyết định 14 2021,Tỉnh Long An,Thực hiện Nghị quyết 21/2020/NQ-HĐND Long An,Nội dung chi với Hội thi sáng tạo kỹ thuật Long An,Mức chi với Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên Long An,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 30/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2021

159

Nghị quyết 136/2021/QH14 về miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội nước Việt Nam khóa XIV và chức vụ Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia do Quốc hội ban hành

136/2021/QH14,Nghị quyết 136 2021,Quốc hội,Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội nước Việt Nam,Miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội nước Việt Nam khóa XIV,Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 30/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2021

160

Luật Phòng, chống ma túy 2021

Luật 73 2021,Quốc hội,Luật Phòng chống ma túy,Đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn ma túy,Quản lý nhà nước về phòng chống ma túy,73/2021/QH14,Trách nhiệm hình sự,Văn hóa - Xã hội QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.157.140