Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 14/UQ-LS "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 146893 văn bản

121

Quyết định 14/2021/QĐ-UBND năm 2021 sửa đổi Quy định biện pháp thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và chi tiết một số điều của Nghị định 34/2016/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Bắc Giang kèm theo Quyết định 353/2016/QĐ-UBND

14/2021/QD-UBND,Quyết định 14 2021,Tỉnh Bắc Giang,Sửa đổi Quyết định 353/2016/QĐ-UBND tỉnh Bắc Giang,Biện pháp thi hành Nghị định 34/2016/NĐ-CP,Thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 30/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2021

122

Quyết định 14/2021/QĐ-UBND quy định về trình tự, thủ tục, cách thức thực hiện chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo Nghị quyết 15/2020/NQ-HĐND do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

14/2021/QD-UBND,Quyết định 14 2021,Tỉnh Vĩnh Phúc,Thủ tục hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp Vĩnh Phúc,Hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp Vĩnh Phúc 2021,Trình tự hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp Vĩnh Phúc,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 29/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2021

123

Quyết định 14/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk

14/2021/QD-UBND,Quyết định 14 2021,Tỉnh Đắk Lắk,Chức năng của Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk,Nhiệm vụ của Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk,Cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu công nghiệp Đắk Lắk,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 29/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2021

124

Nghị quyết 1260/NQ-UBTVQH14 năm 2021 về thành lập thị trấn Quý Lộc và thị trấn Yên Lâm thuộc huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1260/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1260 2021,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Thành lập thị trấn Quý Lộc thuộc huyện Yên Định,Thành lập thị trấn thuộc huyện Yên Định Thanh Hóa,Thành lập thị trấn Yên Lâm thuộc huyện Yên Định,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 27/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2021

125

Nghị quyết 1261/NQ-UBTVQH14 năm 2021 về thành lập thị trấn Long Giao thuộc huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1261/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1261 2021,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Thành lập thị trấn Long Giao tỉnh Đồng Nai,Thành lập thị trấn Long Giao thuộc huyện Cẩm Mỹ,Thành lập thị trấn thuộc huyện Cẩm Mỹ tỉnh Đồng Nai,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 27/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2021

126

Nghị quyết 1262/NQ-UBTVQH14 năm 2021 về điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thị trấn thuộc tỉnh Tuyên Quang do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1262/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1262 2021,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện Tuyên Quang,Điều chỉnh địa giới hành chính cấp xã Tuyên Quang,Thành lập thị trấn thuộc tỉnh Tuyên Quang 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 27/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2021

127

Nghị quyết 1263/NQ-UBTVQH14 năm 2021 về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa các quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm thuộc thành phố Hà Nội do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1263/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1263 2021,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa các quận Hà Nội,Điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính 2021,Địa giới hành chính giữa quận Cầu Giấy và Bắc Từ Liêm,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 27/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2021

128

Nghị quyết 1264/NQ-UBTVQH14 năm 2021 về điều chỉnh địa giới hành chính các đơn vị hành chính cấp huyện và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1264/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1264 2021,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện Huế,Sắp xếp các phường thuộc thành phố Huế,Thành lập các phường thuộc thành phố Huế,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 27/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2021

129

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

14/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 14 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Ngoại hối,Quản lý ngoại hối,Hoạt động ngoại hối,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 04/04/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2019

130

Quyết định 14/2021/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

14/2021/QD-UBND,Quyết định 14 2021,Tỉnh Ninh Thuận,Phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở,Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Ninh Thuận,Phát triển nhà ở tỉnh Ninh Thuận 2021 2025,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 09/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2021

131

Nghị quyết 161/2021/QH14 về công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Quốc hội, Chủ tịch nước, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kiểm toán Nhà nước do Quốc hội ban hành

161/2021/QH14,Nghị quyết 161 2021,Quốc hội,Công tác của Quốc hội Chủ tịch nước 2016 2021,Công tác của các cơ quan của Quốc hội 2016 2021,Công tác của Tòa án nhân dân tối cao 2016 2021,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2021

132

Nghị quyết 157/2021/QH14 phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 do Quốc hội ban hành

157/2021/QH14,Nghị quyết 157 2021,Quốc hội,Bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ 2016 2021,Bổ nhiệm một số Bộ trưởng nhiệm kỳ 2016 2021,Bổ nhiệm một số thành viên Chính phủ 2016 2021,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2021

133

Nghị quyết 158/2021/QH14 phê chuẩn một số Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia do Quốc hội ban hành

158/2021/QH14,Nghị quyết 158 2021,Quốc hội,Phê chuẩn một số Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia,Phê chuẩn một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia,Phê chuẩn Phó Chủ tịch Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 08/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2021

134

Nghị quyết 159/2021/QH14 phê chuẩn Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh do Quốc hội ban hành

159/2021/QH14,Nghị quyết 159 2021,Quốc hội,Phê chuẩn Phó Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh,Phê chuẩn một số Ủy viên Hội đồng quốc phòng,Phê chuẩn Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2021

135

Quyết định 14/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế quản lý tàu cá đăng ký tại tỉnh Bình Định hoạt động khai thác ngoài tỉnh kèm theo Quyết định 50/2019/QĐ-UBND

14/2021/QD-UBND,Quyết định 14 2021,Tỉnh Bình Định,Sửa đổi Quyết định 50/2019/QĐ-UBND,Sửa đổi Quy chế quản lý tàu cá đăng ký tại Bình Định,Quy chế quản lý tàu cá hoạt động khai thác ngoài tỉnh,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 08/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2021

136

Quyết định 14/2021/QĐ-UBND sửa đổi Bộ đơn giá bồi thường cây trồng, thuỷ sản và đào, đắp ao nuôi trồng thuỷ sản; đơn giá hỗ trợ tiền thuê nhà ở; đơn giá bồi thường di chuyển mộ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương

14/2021/QD-UBND,Quyết định 14 2021,Tỉnh Hải Dương,Sửa đổi Bộ đơn giá bồi thường cây trồng Hải Dương,Sửa đổi Bộ đơn giá hỗ trợ tiền thuê nhà Hải Dương,Sửa đổi bộ đơn giá bồi thường di chuyển mộ Hải Dương,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 08/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2021

137

Nghị quyết 160/2021/QH14 về thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội do Quốc hội ban hành

160/2021/QH14,Nghị quyết 160 2021,Quốc hội,Bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách Hà Nội,Thí điểm bố trí đại biểu hoạt động chuyên trách Hà Nội,Đại biểu chuyên trách của Hội đồng nhân dân Hà Nội,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 08/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2021

138

Nghị quyết 151/2021/QH14 về bầu Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội khóa XIV do Quốc hội ban hành

151/2021/QH14,Nghị quyết 151 2021,Quốc hội,Bầu Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội khóa XIV,Bầu Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội 2021,Nghị quyết về Bầu Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2021

139

Nghị quyết 152/2021/QH14 về bầu Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIV do Quốc hội ban hành

152/2021/QH14,Nghị quyết 152 2021,Quốc hội,Bầu Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIV,Bầu Tổng Thư ký Quốc hội 2021,Nghị quyết về Bầu Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIV,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2021

140

Nghị quyết 153/2021/QH14 về bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 do Quốc hội ban hành

153/2021/QH14,Nghị quyết 153 2021,Quốc hội,Bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2016 2021,Bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước 2021,Bầu Tổng Kiểm toán nhà nước,Kế toán - Kiểm toán,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.253.106