Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 14/UQ-LS "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 146854 văn bản

101

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2019 về tăng cường biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

14/CT-UBND,Chỉ thị 14 2019,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/CT-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 7

Ban hành: 04/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2019

102

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Kế toán do Văn phòng Quốc hội ban hành

14/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 14 2019,Văn phòng quốc hội,Luật kế toán mới nhất,Luật kế toán 2015,Tình hình thực hiện Luật Kế toán,Kế toán - Kiểm toán VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 04/07/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2019

103

Nghị quyết 14/NQ-HĐND năm 2019 về chương trình phát triển nhà ở tỉnh Yên Bái đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

14/NQ-HDND,Nghị quyết 14 2019,Tỉnh Yên Bái,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/NQ-HĐND Yên Bái, ngày 21 tháng 6 năm 2019

Ban hành: 21/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2019

104

Chỉ thị 14/CT-TTg năm 2019 về tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

14/CT-TTg,Chỉ thị 14 2019,Thủ tướng Chính phủ,Bảo đảm an toàn,An ninh mạng,Xếp hạng ,Công nghệ thông tin THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/CT-TTg Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm

Ban hành: 07/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2019

105

Quyết định 14/2021/QĐ-UBND về giá cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

14/2021/QD-UBND,Quyết định 14 2021,Tỉnh Vĩnh Long,Giá cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước tỉnh Vĩnh Long,Giá cho thuê nhà ở cũ sở hữu nhà nước chưa được cải tạo,Giá cho thuê nhà ở cũ sở hữu nhà nước chưa xây dựng lại,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 14/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2021

106

Quyết định 14/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị

14/2021/QD-UBND,Quyết định 14 2021,Tỉnh Quảng Trị,Chức năng của Sở Văn hóa tỉnh Quảng Trị,Nhiệm vụ quyền hạn của Sở Văn hóa tỉnh Quảng Trị,Cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa tỉnh Quảng Trị,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 07/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2021

107

Quyết định 14/2021/QĐ-UBND quy định về quy mô công trình, chiều cao tối đa và thời hạn tồn tại của công trình được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

14/2021/QD-UBND,Quyết định 14 2021,Tỉnh Lạng Sơn,Quy mô công trình được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn,Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn tỉnh Lạng Sơn,Chiều cao tối đa công trình được cấp giấy phép xây dựng,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 03/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2021

108

Hướng dẫn 883/HD-UBTVQH14 năm 2021 về tổ chức kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

883/HD-UBTVQH14,Hướng dẫn 883 2021,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân 2021 2026,Tổ chức kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân,Kỳ họp của Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 2026,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 02/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2021

109

Nghị quyết 14/NQ-HĐND năm 2019 về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

14/NQ-HDND,Nghị quyết 14 2019,Thành phố Hồ Chí Minh,Kế hoạch đầu tư công trung hạn ,Đầu tư công ,Thành phố Hồ Chí Minh,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14

Ban hành: 11/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2019

110

Quyết định 14/2021/QĐ-UBND quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý về an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

14/2021/QD-UBND,Quyết định 14 2021,Tỉnh Hòa Bình,Trách nhiệm quản lý an toàn đập chứa nước thủy lợi Hòa Bình,Quản lý an toàn hồ chứa nước thủy lợi Hòa Bình,An toàn đập hồ chứa nước thủy lợi tỉnh Hòa Bình,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 24/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2021

111

Thông tư 14/2021/TT-BGDĐT sửa đổi Thông tư 40/2013/TT-BGDĐT quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 25/2019/TT-BGDĐT

14/2021/TT-BGDDT,Thông tư 14 2021,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Sửa đổi Thông tư 40/2013/TT-BGDĐT,Công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo,Tiếp công dân giải quyết khiếu nại giải quyết tố cáo,Bộ máy hành chính BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 20/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2021

112

Quyết định 14/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Kon Tum

14/2021/QD-UBND,Quyết định 14 2021,Tỉnh Kon Tum,Quản lý mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II Kon Tum,Vận hành mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II Kon Tum,Sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II Kon Tum,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 19/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2021

113

Nghị quyết 1271/NQ-UBTVQH14 năm 2021 sử dụng nguồn tiết kiệm chi và kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm 2020 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1271/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1271 2021,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Sử dụng nguồn tiết kiệm chi của ngân sách trung ương,Sử dụng kinh phí còn lại của ngân sách trung ương,Kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm 2020,Tài chính nhà nước ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 18/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2021

114

Quyết định 14/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Phú Yên

14/2021/QD-UBND,Quyết định 14 2021,Tỉnh Phú Yên,Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp tỉnh Phú Yên,Quy chế quản lý tiền chất thuốc nổ tỉnh Phú Yên,Quản lý vật liệu nổ công nghiệp tiền chất thuốc nổ Phú Yên,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 14/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2021

115

Quyết định 14/2021/QĐ-UBND về Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bình Phước

14/2021/QD-UBND,Quyết định 14 2021,Tỉnh Bình Phước,Xây dựng Chương trình xúc tiến thương mại Bình Phước,Quản lý Chương trình xúc tiến thương mại Bình Phước,Thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại Bình Phước,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 13/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2021

116

Quyết định 14/2021/QĐ-UBND quy định về đào tạo, sát hạch để cấp Giấy phép lái xe mô tô hai bánh hạng A1 đối với đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

14/2021/QD-UBND,Quyết định 14 2021,Tỉnh Bình Thuận,Cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 cho dân tộc thiểu số,Đào tạo để cấp Giấy phép lái xe A1 với dân tộc thiểu số,Cấp Giấy phép lái xe A1 với dân tộc thiểu số Bình Thuận,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 11/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2021

117

Quyết định 14/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 01/2014/QĐ-UBND Quy định về quản lý và sử dụng nguồn kinh phí hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

14/2021/QD-UBND,Quyết định 14 2021,Tỉnh Bạc Liêu,Bãi bỏ Quyết định 01/2014/QĐ-UBND tỉnh Bạc Liêu,Bãi bỏ quản lý kinh phí hoạt động khuyến nông Bạc Liêu,Sử dụng nguồn kinh phí hoạt động khuyến nông Bạc Liêu,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 07/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2021

118

Quyết định 14/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi kèm theo Quyết định 51/2012/QĐ-UBND

14/2021/QD-UBND,Quyết định 14 2021,Tỉnh Quảng Ngãi,Sửa đổi Quyết định 51/2012/QĐ-UBND tỉnh Quảng Ngãi,Sửa đổi Quy định dạy thêm học thêm tỉnh Quảng Ngãi,Quy định dạy thêm học thêm tỉnh Quảng Ngãi 2021,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 07/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2021

119

Quyết định 14/2021/QĐ-UBND về Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bến Tre

14/2021/QD-UBND,Quyết định 14 2021,Tỉnh Bến Tre,Quy chế tuyển dụng công chức xã tỉnh Bến Tre,Quy chế tuyển dụng công chức phường tỉnh Bến Tre,Quy chế tuyển dụng công chức thị trấn tỉnh Bến Tre,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 05/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2021

120

Quyết định 14/2021/QĐ-UBND về ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện thông báo thu hồi đất; quyết định thu hồi đất; phê duyệt và thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với trường hợp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

14/2021/QD-UBND,Quyết định 14 2021,Tỉnh Lai Châu,Ủy quyền cho Ủy ban huyện thông báo thu hồi đất Lai Châu,Ủy quyền cho Ủy ban thành phố thông báo thu hồi đất,Ủy quyền cho Ủy ban thông báo quyết định thu hồi đất,Bất động sản,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 04/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.252.109