Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 14/UQ-LS "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 146893 văn bản

61

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017

Luật 14 2017,Quốc hội,Công tác quản lý sử dụng vũ khí,Vũ khí vật liệu nổ,Quản lý vũ khí vật liệu nổ,Công cụ hỗ trợ,Quản lý công cụ hỗ trợ,14/2017/QH14,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật

Ban hành: 20/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2017

62

Nghị quyết 14/NQ-HĐND năm 2020 thông qua Kế hoạch “Chỉ tiêu kế hoạch giường cách ly, giường bệnh tại cơ sở y tế và bệnh viện dã chiến để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Kon Tum”

14/NQ-HDND,Nghị quyết 14 2020,Tỉnh Kon Tum,Chỉ tiêu kế hoạch giường cách ly tại cơ sở y tế,Chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh tại cơ sở y tế,Chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh tại bệnh viện dã chiến,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 17/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2020

63

Hướng dẫn 518/HD.LS-TC-NN&PTNT thực hiện Quyết định 19/2009/QĐ-UBND quy định chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2009 - 2010 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

518/HD.LS-TC-NN&PTNT,Hướng dẫn 518 2009,Tỉnh Nghệ An,Thực hiện quyết định 19/2009/QĐ-UBND Nghệ An,Đầu tư phát triển nông nghiệp nông thôn,Hỗ trợ đầu tư nông nghiệp nông thôn,Đầu tư UBND TỈNH NGHỆ AN LIÊN SỞ: NN & PTNT-TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 16/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2013

64

Chỉ thị 14/CT-UBND về tăng cường công tác phòng chống sinh vật gây hại bảo vệ sản xuất lúa vụ Xuân năm 2020 do thành phố Hải Phòng ban hành

14/CT-UBND,Chỉ thị 14 2020,Thành phố Hải Phòng,Phòng chống sinh vật bảo vệ sản xuất lúa,Công tác phòng chống sinh vật gây hại Hải Phòng,Bảo vệ sản xuất lúa vụ Xuân năm 2020 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2020

65

Chỉ thị 14/CT-TTg năm 2020 về chính sách hỗ trợ xã An toàn khu, vùng An toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

14/CT-TTg,Chỉ thị 14 2020,Thủ tướng Chính phủ,Chính sách hỗ trợ,Xã An toàn khu ,Vùng An toàn khu,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14

Ban hành: 24/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2020

66

Nghị quyết 14/NQ-CP năm 2020 về cơ chế tài chính trong nước đối với nguồn vốn vay nước ngoài của Dự án Đầu tư xây dựng 03 Đại học: Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Đà Nẵng, dự kiến sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB) do Chính phủ ban hành

14/NQ-CP,Nghị quyết 14 2020,Chính phủ,Cơ chế tài chính,Dự án đầu tư xây dựng,Nguồn vốn vay nước ngoài ,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị,Giáo dục CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14

Ban hành: 20/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2020

67

Kế hoạch 14/KH-UBND về phòng, chống tham nhũng năm 2020 do tỉnh Nam Định ban hành

14/KH-UBND,Tỉnh Nam Định,Phòng chống tham nhũng năm 2020,Phòng chống tham nhũng tỉnh Nam Định,Quy định phòng chống tham nhũng,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 11/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2020

68

Kế hoạch 14/KH-UBND về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, năm 2020

14/KH-UBND,Tỉnh Tuyên Quang,Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Tuyên Quang,Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới,Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2020,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 10/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2020

69

Kế hoạch 14/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị quyết 867/NQ-UBTVQH14 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ngãi

14/KH-UBND,Tỉnh Quảng Ngãi,Quảng Ngãi thực hiện Nghị quyết 867/NQ-UBTVQH14,Quảng Ngãi sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện,Sắp xếp đơn vị hành chính Quảng Ngãi,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2020

70

Kế hoạch 14/KH-UBND về kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2020 do tỉnh Lạng Sơn ban hành

14/KH-UBND,Tỉnh Lạng Sơn,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/KH-UBND Lạng Sơn, ngày 21 tháng 01 năm 2020 KẾ HOẠCH

Ban hành: 21/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2020

71

Quyết định 14/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

14/QD-UBND,Quyết định 14 2020,Tỉnh Bạc Liêu,Kế hoạch sử dụng đất huyện Vĩnh Lợi tỉnh Bạc Liêu,Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Bạc Liêu,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2020

72

Kế hoạch 14/KH-UBND về công tác văn thư, lưu trữ năm 2020 do tỉnh Lào Cai ban hành

14/KH-UBND,Tỉnh Lào Cai ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/KH-UBND Lào Cai, ngày 15 tháng 01 năm 2020 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC VĂN THƯ,

Ban hành: 15/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2020

73

Kế hoạch 14/KH-UBND về thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước năm 2020 do tỉnh Sơn La ban hành

14/KH-UBND,Tỉnh Sơn La,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/KH-UBND Sơn La, ngày 15 tháng 01 năm 2020 KẾ HOẠCH

Ban hành: 15/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2020

74

Quyết định 14/QĐ-UBDT về Kế hoạch công tác năm 2020 của Vụ Hợp tác Quốc tế do Ủy ban Dân tộc ban hành

14/QD-UBDT,Quyết định 14 2020,Uỷ ban Dân tộc,Vụ Hợp tác quốc tế,Công tác,Kế hoạch công tác,Bộ máy hành chính ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/QĐ-UBDT Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm

Ban hành: 10/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2020

75

Quyết định 14/QĐ-UBND năm 2020 công bố chính thức tổ chức không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận do thành phố Hà Nội ban hành

14/QD-UBND,Quyết định 14 2020,Thành phố Hà Nội,Công bố,Đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm,Vùng phụ cận,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14

Ban hành: 02/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2020

76

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý nuôi trồng thủy sản năm 2020 do tỉnh Bình Định ban hành

14/CT-UBND,Chỉ thị 14 2019,Tỉnh Bình Định ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/CT-UBND Bình Định, ngày 29 tháng 11 năm 2019 CHỈ THỊ

Ban hành: 29/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2020

77

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2019 về tăng cường phòng chống dịch bệnh mùa Đông - Xuân do tỉnh Quảng Trị ban hành

14/CT-UBND,Chỉ thị 14 2019,Tỉnh Quảng Trị,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/CT-UBND Quảng Trị, ngày 20 tháng 11 năm 2019

Ban hành: 20/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2019

78

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2019 về tổ chức ra quân làm thủy lợi và tăng cường giải pháp đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất và dân sinh năm 2020 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

14/CT-UBND,Chỉ thị 14 2019,Tỉnh Hà Tĩnh,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/CT-UBND Hà Tĩnh, ngày 19 tháng 11 năm 2019

Ban hành: 19/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2019

79

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2019 về tăng cường thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế và giảm nợ đọng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

14/CT-UBND,Chỉ thị 14 2019,Tỉnh Kiên Giang,Bảo hiểm ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/CT-UBND Kiên Giang, ngày 12 tháng 11 năm 2019

Ban hành: 12/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2020

80

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2019 về tăng cường thực hiện biện pháp phát triển chăn nuôi an toàn sinh học và kiểm soát tái đàn trong chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

14/CT-UBND,Chỉ thị 14 2019,Tỉnh Đắk Lắk ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/CT-UBND Đắk Lắk, ngày 11 tháng 11 năm 2019 CHỈ THỊ VỀ

Ban hành: 11/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.253.106