Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 14/UQ-LS "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 146814 văn bản

41

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BXD năm 2020 hợp nhất Thông tư về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

14/VBHN-BXD,Văn bản hợp nhất 14 2020,Bộ Xây dựng,Hợp nhất Thông tư quản lý chi phí đầu tư xây dựng,Hợp nhất Thông tư xác định chi phí đầu tư xây dựng,Xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 06/10/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2020

42

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2020 về tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

14/CT-UBND,Chỉ thị 14 2020,Tỉnh Quảng Bình,Quản lý đất đai tỉnh Quảng Bình,Công tác quản lý đất đai Quảng Bình,Tăng cường công tác quản lý đất đai,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 18/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2020

43

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2020 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do thành phố Hà Nội ban hành

14/CT-UBND,Chỉ thị 14 2020,Thành phố Hà Nội,Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế Hà Nội,Xây dựng kế hoạch phát triển xã hội Hà Nội,Dự toán ngân sách nhà nước Hà Nội năm 2021,Thương mại,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 27/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2020

44

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2020 về quản lý động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Hải Dương

14/CT-UBND,Chỉ thị 14 2020,Tỉnh Hải Dương,Quản lý động vật hoang dã tỉnh Hải Dương,Triển khai quản lý động vật hoang dã,Bảo vệ động vật hoang dã Hải Dương,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2020

45

Thông báo 14/TB-BCĐ năm 2020 về kết luận của Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại Phiên họp 55)

14/TB-BCD,Thông báo 14 2020,Thành phố Hà Nội,Kết luận về công tác phòng chống COVID 19,Kết luận phòng chống COVID 19 Hà Nội Phiên họp 55,Công tác phòng chống COVID 19 Hà Nội,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19, THÀNH PHỐ HÀ NỘI --------

Ban hành: 19/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2020

46

Chỉ thị 14/CT-UBND về tăng cường thực hiện Đề án xây dựng, củng cố, phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 theo Quyết định 1747/QĐ-UBND do tỉnh Hòa Bình ban hành

14/CT-UBND,Chỉ thị 14 2020,Tỉnh Hòa Bình,Đề án xây dựng kinh tế hợp tác hợp tác xã tỉnh Hòa Bình,Đề án phát triển kinh tế hợp tác hợp tác xã tỉnh Hòa Bình,Đề án củng cố kinh tế hợp tác hợp tác xã tỉnh Hòa Bình,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 13/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2021

47

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2020 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

14/CT-UBND,Chỉ thị 14 2020,Tỉnh Phú Yên,Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Phú Yên,Dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Phú Yên,Đầu tư,Thương mại,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 07/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2020

48

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2020 về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân do tỉnh Bình Định ban hành

14/CT-UBND,Chỉ thị 14 2020,Tỉnh Bình Định,Tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ Bình Định,Gọi công dân nhập ngũ Bình Định,Nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân Bình Định,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2020

49

Nghị quyết 14/NQ-HĐND năm 2020 về thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021 do tỉnh Trà Vinh ban hành

14/NQ-HDND,Nghị quyết 14 2020,Tỉnh Trà Vinh,Thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công,Dự kiến kế hoạch đầu tư công tỉnh Trà Vinh,Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2020

50

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp do Văn phòng Quốc hội ban hành

14/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 14 2020,Văn phòng quốc hội,Hợp nhất luật thuế thu nhập doanh nghiệp,Quy định về Thuế thu nhập doanh nghiệp,Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/07/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2020

51

Nghị quyết 14/NQ-HĐND năm 2020 thông qua kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Bình Phước ban hành

14/NQ-HDND,Nghị quyết 14 2020,Tỉnh Bình Phước,Kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương,Kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách Bình Phước,Thông qua kế hoạch vốn đầu tư công 2021 2025,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 13/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2021

52

Nghị quyết 14/NQ-HĐND năm 2020 về đặt tên đường trên địa bàn các huyện Châu Phú, huyện Chợ Mới, huyện Tịnh Biên và huyện An Phú tỉnh An Giang

14/NQ-HDND,Nghị quyết 14 2020,Tỉnh An Giang,Đặt tên đường huyện Châu Phú tỉnh An Giang,Đặt tên đường huyện Chợ Mới tỉnh An Giang,Đặt tên đường huyện Tịnh Biên tỉnh An Giang,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2020

53

Nghị quyết 14/NQ-HĐND năm 2020 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang năm 2021

14/NQ-HDND,Nghị quyết 14 2020,Tỉnh Bắc Giang,Chương trình giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang,Chương trình giám sát tỉnh Bắc Giang 2021,Chương trình giám sát của Hội đồng tỉnh Bắc Giang,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 09/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2020

54

Nghị quyết 14/NQ-HĐND năm 2020 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Thái Nguyên ban hành

14/NQ-HDND,Nghị quyết 14 2020,Tỉnh Thái Nguyên,Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn Thái Nguyên,Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 2020,Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 09/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2020

55

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2020 về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

14/CT-UBND,Chỉ thị 14 2020,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Thừa Thiên Huế tăng cường tiết kiệm điện,Huế tăng cường tiết kiệm điện 2020 2025,Tiết kiệm điện giai đoạn 2020 2025,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 01/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2020

56

Chỉ thị 14/CT-CTUBND về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 tại tỉnh Hưng Yên

14/CT-CTUBND,Chỉ thị 14 2020,Tỉnh Hưng Yên,Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông,Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020,Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông Hưng Yên,Giáo dục UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 26/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2020

57

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2020 về tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

14/CT-UBND,Chỉ thị 14 2020,Tỉnh Quảng Nam,Tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc,Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc Quảng Nam,Tổ chức Ngày hội bảo vệ an ninh tổ quốc Quảng Nam,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 25/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2021

58

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2020 về tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ do tỉnh Thanh Hóa ban hành

14/CT-UBND,Chỉ thị 14 2020,Tỉnh Thanh Hóa,Tăng cường công tác quản lý vũ khí tỉnh Thanh Hóa,Tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ Thanh Hóa,Công tác quản lý vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 18/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2020

59

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2020 về triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 do tỉnh Ninh Thuận ban hành

14/CT-UBND,Chỉ thị 14 2020,Tỉnh Ninh Thuận,Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Ninh Thuận,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm,Thương mại,Xây dựng - Đô thị,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 11/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2020

60

Nghị quyết 14/NQ-HĐND về bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2020, tỉnh Tuyên Quang

14/NQ-HDND,Nghị quyết 14 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Kế hoạch đầu tư công trung hạn Tuyên Quang,Bổ sung Kế hoạch kế hoạch đầu tư Tuyên Quang,Kế hoạch kế hoạch đầu tư và xây dựng Tuyên Quang,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 29/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.187.155