Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 14/UQ-LS "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 146654 văn bản

201

Nghị quyết 1188/NQ-UBTVQH14 năm 2021 về thành lập thị trấn Cát Tiến thuộc huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1188/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1188 2021,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Thành lập thị trấn Cát Tiến huyện Phù Cát tỉnh Bình Định,Thành lập thị trấn Cát Tiến Phù Cát Bình Định,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2021

202

Nghị quyết 14/NQ-HĐND năm 2018 về phân bổ 10% dự phòng Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 vốn ngân sách trung ương và Kế hoạch vốn đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2019, tỉnh Tuyên Quang

14/NQ-HDND,Nghị quyết 14 2018,Tỉnh Tuyên Quang,Kế hoạch đầu tư trung hạn Tuyên Quang,Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 2020,Kế hoạch vốn đầu tư vốn ngân sách trung ương 2019,Đầu tư,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 06/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2020

203

Nghị quyết 1186/2021/UBTVQH14 hướng dẫn về việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1186/2021/UBTVQH14,Nghị quyết 1186 2021,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Hướng dẫn tổ chức hội nghị cử tri,Giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân,Hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 11/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2021

204

Nghị quyết 1187/NQ-UBTVQH14 năm 2021 hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1187/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1187 2021,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Dự kiến cơ cấu người ứng cử đại biểu Hội đồng,Phân bổ số lượng người được giới thiệu vào Hội đồng,Số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 11/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2021

205

Nghị quyết 1185/NQ-UBTVQH14 năm 2021 về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1185/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1185 2021,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Cơ cấu thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV,Số lượng thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV,Dự kiến số lượng cơ cấu thành phần đại biểu Quốc hội,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 11/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2021

206

Nghị quyết 14/NQ-HĐND năm 2018 về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2019

14/NQ-HDND,Nghị quyết 14 2018,Thành phố Hà Nội,Hành chính sự nghiệp,Biên chế hành chính sự nghiệp,Đơn vị hành chính sự nghiệp,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2018

207

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2018 về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

14/CT-UBND,Chỉ thị 14 2018,Tỉnh Quảng Nam,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/CT-UBND Quảng Nam, ngày 29 tháng 11 năm 2018

Ban hành: 29/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2019

208

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2018 về tăng cường thực hiện công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo do tỉnh Quảng Bình ban hành

14/CT-UBND,Chỉ thị 14 2018,Tỉnh Quảng Bình,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/CT-UBND Quảng Bình, ngày 28 tháng 11 năm 2018

Ban hành: 28/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2019

209

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BNNPTNT năm 2018 hợp nhất Nghị định về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

14/VBHN-BNNPTNT,Văn bản hợp nhất 14 2018,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Thức ăn chăn nuôi ,Quản lý thức ăn chăn nuôi,Chất lượng thức ăn chăn nuôi BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/11/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2018

210

Nghị quyết 1170/NQ-UBTVQH14 năm 2020 phê chuẩn kết quả bầu Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XIV tỉnh Điện Biên do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1170/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1170 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Kết quả bầu Phó Trưởng Đoàn đại biểu tỉnh Điện Biên,Bầu Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên,Kết quả bầu Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2021

211

Nghị quyết 1171/NQ-UBTVQH14 năm 2020 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1171/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1171 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân,Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu,Kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng tỉnh Lai Châu,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2021

212

Nghị quyết 1172/NQ-UBTVQH14 năm 2020 phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1172/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1172 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân,Bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu,Bầu Chủ tịch Hội đồng tỉnh Lai Châu khóa XIV,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2021

213

Nghị quyết 1173/NQ-UBTVQH14 năm 2020 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1173/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1173 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân,Miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Lai Châu,Kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Lai Châu,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2021

214

Nghị quyết 1174/NQ-UBTVQH14 năm 2020 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1174/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1174 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân,Miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Đắk Lắk,Kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Đắk Lắk,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2021

215

Nghị quyết 1175/NQ-UBTVQH14 năm 2020 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1175/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1175 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân,Miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Bình Dương,Kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Bình Dương,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2021

216

Nghị quyết 1176/NQ-UBTVQH14 năm 2020 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1176/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1176 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân,Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương,Kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng tỉnh Bình Dương,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2021

217

Thông tư 14/2020/TT-BKHĐT hướng dẫn việc xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay trực tiếp của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

14/2020/TT-BKHDT,Thông tư 14 2020,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Vay trực tiếp từ Quỹ phát triển doanh nghiệp,Xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay trực tiếp,Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2021

218

Nghị quyết 1177/NQ-UBTVQH14 năm 2020 quy định về tổ chức đoàn của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội viếng người từ trần do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1177/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1177 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Tổ chức đoàn của Quốc hội,Tổ chức đoàn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội,Tổ chức đoàn của Văn phòng Quốc hội,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2021

219

Nghị quyết 1169/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phân bổ kinh phí hoạt động của các Đoàn đại biểu Quốc hội năm 2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1169/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1169 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Phân bổ kinh phí hoạt động của các đoàn đại biểu,Kinh phí hoạt động của các Đoàn đại biểu Quốc hội,Hoạt động của đoàn đại biểu quốc hội năm 2021,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 29/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2021

220

Nghị quyết 1165/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1165/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1165 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Sóc Trăng khóa IX,Kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân,Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng tỉnh,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 25/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.117.38