Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 14/NQ-HĐLSTQ "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 187773 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 201/QĐ-HĐLSTQ năm 2019 về Bộ Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam do Hội đồng Luật sư toàn quốc ban hành

tại Quyết định số 1573/QĐ-BTP ngày 28 tháng 8 năm 2015; Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng Luật sư toàn quốc, Ban Thường vụ Liên đoàn, các cơ quan giúp việc và đơn vị trực thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam (ban hành kèm theo Quyết định số 27/QĐ-HĐLSTQ ngày 4/02/2016 của Hội đồng luật sư toàn quốc); Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐLSTQ

Ban hành: 13/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2019

2

Nghị quyết 14/NQ-HĐND năm 2022 thông qua danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

14/NQ-HDND,Nghị quyết 14 2022,Tỉnh Khánh Hòa,Danh mục dự án chuyển sử dụng đất trồng lúa,Danh mục dự án chuyển đất rừng phòng hộ,Dự án chuyển sử dụng đất trồng lúa Khánh Hòa,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 07/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2022

3

Nghị quyết 14/NQ-CP năm 2022 về mua vắc xin phòng COVID-19 của Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi do Chính phủ ban hành

14/NQ-CP,Nghị quyết 14 2022,Chính phủ,Mua vắc xin phòng COVID19 cho trẻ em,Mua vắc xin phòng COVID19 của Pfizer,Mua vắc xin phòng COVID19 trẻ từ 5 đến 12 tuổi,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2022

4

Nghị quyết 14/NQ-HĐND năm 2021 về Chương trình giám sát năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang

14/NQ-HDND,Nghị quyết 14 2021,Tỉnh Kiên Giang,Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022,Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang,Chương trình của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang 2022,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 06/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2021

5

Nghị quyết 14/NQ-HĐND năm 2021 thông qua Đề án đo đạc, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo

14/NQ-HDND,Nghị quyết 14 2021,Tỉnh Phú Thọ,Thông qua Đề án đo đạc tỉnh Phú Thọ,Lập hồ sơ địa chính tỉnh Phú Thọ,Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính tỉnh Phú Thọ,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2021

6

Nghị quyết 14/NQ-HĐND về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026

14/NQ-HDND,Nghị quyết 14 2021,Tỉnh Hải Dương,Kế hoạch tổ chức Kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân,Kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương,Tổ chức kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân Hải Dương,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 30/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2021

7

Nghị quyết 14/NQ-HĐND năm 2021 thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Phú Yên

14/NQ-HDND,Nghị quyết 14 2021,Tỉnh Phú Yên,Kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Phú Yên 2021 2025,Dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Phú Yên,Thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn Phú Yên,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 29/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2021

8

Nghị quyết 14/NQ-HĐND năm 2021 về số lượng Ủy viên của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

14/NQ-HDND,Nghị quyết 14 2021,Tỉnh Bến Tre,Số lượng Ủy viên các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre,Số lượng Ủy viên các Ban Hội đồng nhân dân Bến Tre khóa X,Ủy viên các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 2026,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 29/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2021

9

Nghị quyết 14/NQ-HĐND về phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2021, nguồn vốn ngân sách địa phương do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

14/NQ-HDND,Nghị quyết 14 2021,Tỉnh Quảng Ngãi,Phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công tỉnh Quảng Ngãi,Kế hoạch đầu tư công tỉnh Quảng Ngãi 2021,Nguồn vốn ngân sách địa phương tỉnh Quảng Ngãi,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 27/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2021

10

Nghị quyết 14/NQ-HĐND năm 2021 thông qua Đề án phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

14/NQ-HDND,Nghị quyết 14 2021,Tỉnh Thái Nguyên,Thông qua Đề án phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên,Đề án phát triển du lịch Thái Nguyên 2021 2025,Đề án phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên đến 2030,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 23/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2021

11

Nghị quyết 14/NQ-HĐND về bổ sung Danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021 tỉnh Cà Mau

14/NQ-HDND,Nghị quyết 14 2021,Tỉnh Cà Mau,Bổ sung Danh mục dự án thu hồi đấtt tỉnh Cà Mau,Bổ sung Danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất,Danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất Cà Mau,Đầu tư,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 19/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2021

12

Nghị quyết 14/NQ-HĐND năm 2021 về danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025

14/NQ-HDND,Nghị quyết 14 2021,Tỉnh Quảng Nam,Danh mục lĩnh vực đầu tư Quỹ Đầu tư phát triển,Danh mục lĩnh vực cho vay Quỹ Đầu tư phát triển,Lĩnh vực đầu tư cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 16/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2022

13

Nghị quyết 14/NQ-HĐND năm 2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội

14/NQ-HDND,Nghị quyết 14 2020,Thành phố Hà Nội,Chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công,Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án vốn đầu tư công,Chủ trương dự án sử dụng vốn đầu tư công Hà Nội,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 10/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2020

14

Nghị quyết 14/NQ-HĐND năm 2020 về thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021 do tỉnh Trà Vinh ban hành

14/NQ-HDND,Nghị quyết 14 2020,Tỉnh Trà Vinh,Thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công,Dự kiến kế hoạch đầu tư công tỉnh Trà Vinh,Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2020

15

Nghị quyết 14/NQ-HĐND năm 2020 thông qua kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Bình Phước ban hành

14/NQ-HDND,Nghị quyết 14 2020,Tỉnh Bình Phước,Kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương,Kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách Bình Phước,Thông qua kế hoạch vốn đầu tư công 2021 2025,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 13/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2021

16

Nghị quyết 14/NQ-HĐND năm 2020 về đặt tên đường trên địa bàn các huyện Châu Phú, huyện Chợ Mới, huyện Tịnh Biên và huyện An Phú tỉnh An Giang

14/NQ-HDND,Nghị quyết 14 2020,Tỉnh An Giang,Đặt tên đường huyện Châu Phú tỉnh An Giang,Đặt tên đường huyện Chợ Mới tỉnh An Giang,Đặt tên đường huyện Tịnh Biên tỉnh An Giang,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2020

17

Nghị quyết 14/NQ-HĐND năm 2020 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Thái Nguyên ban hành

14/NQ-HDND,Nghị quyết 14 2020,Tỉnh Thái Nguyên,Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn Thái Nguyên,Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 2020,Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 09/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2020

18

Nghị quyết 14/NQ-HĐND năm 2020 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang năm 2021

14/NQ-HDND,Nghị quyết 14 2020,Tỉnh Bắc Giang,Chương trình giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang,Chương trình giám sát tỉnh Bắc Giang 2021,Chương trình giám sát của Hội đồng tỉnh Bắc Giang,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 09/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2020

19

Nghị quyết 14/NQ-HĐND về bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2020, tỉnh Tuyên Quang

14/NQ-HDND,Nghị quyết 14 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Kế hoạch đầu tư công trung hạn Tuyên Quang,Bổ sung Kế hoạch kế hoạch đầu tư Tuyên Quang,Kế hoạch kế hoạch đầu tư và xây dựng Tuyên Quang,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 29/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2020

20

Nghị quyết 14/NQ-HĐND năm 2020 thông qua Kế hoạch “Chỉ tiêu kế hoạch giường cách ly, giường bệnh tại cơ sở y tế và bệnh viện dã chiến để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Kon Tum”

14/NQ-HDND,Nghị quyết 14 2020,Tỉnh Kon Tum,Chỉ tiêu kế hoạch giường cách ly tại cơ sở y tế,Chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh tại cơ sở y tế,Chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh tại bệnh viện dã chiến,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 17/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.74.241