Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 14/CT-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 190663 văn bản

21

Kế hoạch 6120/KH-UBND năm 2015 thực hiện Chỉ thị 14/CT-TTg về tăng cường liệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 14/CT-TTG NGÀY 02/7/2015 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG HIỆU LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, TẬP TRUNG KHẮC PHỤC YẾU KÉM, THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH Căn cứ Chỉ thị số: 14/CT-TTg ngày 02/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tập

Ban hành: 21/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/09/2015

22

Quyết định 2297/QĐ-BVHTTDL năm 2015 về Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị 14/CT-TTg tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch do Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành

Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2297/QĐ-BVHTTDL Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 14/CT-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGÀY 02/7/2015 VỀ TĂNG CƯỜNG HIỆU LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, TẬP TRUNG KHẮC PHỤC YẾU KÉM, THÚC

Ban hành: 03/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2015

23

Thông báo 370/TB-VPCP năm 2013 kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 14/CT-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

tháng 10 năm 2013 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO PHỨC TẠP, TỒN ĐỌNG, KÉO DÀI THEO CHỈ ĐẠO CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẠI CHỈ THỊ SỐ 14/CT-TTG NGÀY 18 THÁNG 5 NĂM 2012 Ngày 2 tháng 10 năm 2013, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Ban hành: 09/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2013

24

Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2013 tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ theo Chỉ thị 14/CT-TTg do tỉnh Thái Bình ban hành

năm 2013 CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XỬ LÝ NỢ ĐỌNG XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ THEO CHỈ THỊ SỐ 14/CT-TTG NGÀY 28 THÁNG 6 NĂM 2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ

Ban hành: 25/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2013

25

Kế hoạch 3002/KH-TTCP tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Chỉ thị 14/CT-TTg, Kế hoạch 1130/KH-TTCP triển khai Nghị quyết của kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII do Thanh tra Chính phủ ban hành

--------------- Số: 3002/KH-TTCP Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2012 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 14/CT-TTG NGÀY 18/5/2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, KẾ HOẠCH 1130/KH-TTCP NGÀY 10/5/2012 CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ, TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT CỦA KỲ HỌP THỨ 4,

Ban hành: 13/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2012

26

Quyết định 3154/QĐ-UBND năm 2015 Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 92/NQ-CP về giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch trong thời kỳ đổi mới, Chỉ thị 14/CT-TTg về tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch và Chỉ thị 33-CT/TU về đẩy mạnh phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 -

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 92/NQ-CP NGÀY 08/12/2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN DU LỊCH TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI; CHỈ THỊ SỐ 14/CT-TTG NGÀY 02/07/2015 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG HIỆU LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, TẬP TRUNG KHẮC PHỤC YẾU KÉM, THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN DU LỊCH VÀ CHỈ THỊ SỐ

Ban hành: 04/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2015

27

Kế hoạch 103/KH-UBND tổ chức thực hiện Chỉ thị 14/CT-TTg chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc về công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

phúc --------------- Số: 103/KH-UBND Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2012 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 14/CT-TTG NGÀY 18/5/2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CHẤN CHỈNH, NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KNTC VÀ KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẠI HỘI

Ban hành: 01/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2012

28

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2020 về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do tỉnh Vĩnh Long ban hành

-------------------- Số: 14/CT-UBND Vĩnh Long, ngày 29 tháng 12 năm 2020 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021 Căn cứ Quyết định số 1950/QĐ-TTg ngày 28/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Căn cứ Quyết

Ban hành: 29/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2021

29

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2020 về phối hợp thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 do tỉnh Bình Dương ban hành

14/CT-UBND,Chỉ thị 14 2020,Tỉnh Bình Dương,Đảm bảo trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần XIII,Đảm bảo an ninh Đại hội Đảng toàn quốc lần XIII,Đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021,Trách nhiệm hình sự,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 22/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2021

30

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2020 về tăng cường công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, khu ở đô thị để bán đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai

14/CT-UBND,Chỉ thị 14 2020,Tỉnh Gia Lai,Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật,Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Gia Lai,Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu ở đô thị tỉnh Gia Lai,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 24/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2020

31

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2020 về tăng cường phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2020-2025

14/CT-UBND,Chỉ thị 14 2020,Tỉnh Sơn La,Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao,Tăng cường phát triển nông nghiệp tỉnh Sơn La,Tăng cường ứng dụng công nghệ cao tỉnh Sơn La ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2020

32

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2020 về tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

14/CT-UBND,Chỉ thị 14 2020,Tỉnh Quảng Bình,Quản lý đất đai tỉnh Quảng Bình,Công tác quản lý đất đai Quảng Bình,Tăng cường công tác quản lý đất đai,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 18/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2020

33

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2020 về quản lý động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Hải Dương

14/CT-UBND,Chỉ thị 14 2020,Tỉnh Hải Dương,Quản lý động vật hoang dã tỉnh Hải Dương,Triển khai quản lý động vật hoang dã,Bảo vệ động vật hoang dã Hải Dương,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2020

34

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2020 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do thành phố Hà Nội ban hành

14/CT-UBND,Chỉ thị 14 2020,Thành phố Hà Nội,Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế Hà Nội,Xây dựng kế hoạch phát triển xã hội Hà Nội,Dự toán ngân sách nhà nước Hà Nội năm 2021,Thương mại,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 27/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2020

35

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2020 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

14/CT-UBND,Chỉ thị 14 2020,Tỉnh Phú Yên,Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Phú Yên,Dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Phú Yên,Đầu tư,Thương mại,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 07/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2020

36

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2020 về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân do tỉnh Bình Định ban hành

14/CT-UBND,Chỉ thị 14 2020,Tỉnh Bình Định,Tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ Bình Định,Gọi công dân nhập ngũ Bình Định,Nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân Bình Định,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2020

37

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2020 về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Hạnh phúc --------------- Số: 14/CT-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 01 tháng 7 năm 2020 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG TIẾT KIỆM ĐIỆN GIAI ĐOẠN 2020 - 2025 Thời gian qua, triển khai thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện

Ban hành: 01/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2020

38

Chỉ thị 14/CT-CTUBND về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 tại tỉnh Hưng Yên

phúc --------------- Số: 14/CT-CTUBND Hưng Yên, ngày 26 tháng 6 năm 2020 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TỔ CHỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2020 TẠI TỈNH HƯNG YÊN Thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 24/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp

Ban hành: 26/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2020

39

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2020 về tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ do tỉnh Thanh Hóa ban hành

14/CT-UBND,Chỉ thị 14 2020,Tỉnh Thanh Hóa,Tăng cường công tác quản lý vũ khí tỉnh Thanh Hóa,Tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ Thanh Hóa,Công tác quản lý vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 18/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2020

40

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2020 về triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 do tỉnh Ninh Thuận ban hành

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/CT-UBND Ninh Thuận, ngày 11 tháng 5 năm 2020 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TRIỂN KHAI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2021-2025 Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế

Ban hành: 11/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.242.55