Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 14/CT-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 261-280 trong 192163 văn bản

261

Chỉ thị 27/CT-TTg năm 2019 về giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững Vùng miền Trung do Thủ tướng Chính phủ ban hành

27/CT-TTg,Chỉ thị 27 2019,Thủ tướng Chính phủ,Phát triển bền vững,Thúc đẩy tăng trưởng,Miền Trung,Thương mại,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/CT-TTg

Ban hành: 19/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2019

262

Chỉ thị 26/CT-TTg năm 2019 về tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành

26/CT-TTg,Chỉ thị 26 2019,Thủ tướng Chính phủ,Tố tụng hành chính ,Thi hành Luật tố tụng hành chính ,Công tác thi hành án hành chính ,Vi phạm hành chính,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2019

263

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2012 về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2013 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

14/CT-UBND,Chỉ thị 14 2012,Thành phố Hà Nội,Tuyển chọn công dân nhập ngũ,Gọi công dân nhập ngũ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/CT-UBND Hà Nội, ngày

Ban hành: 13/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2012

264

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2012 phát động chiến dịch làm thủy lợi nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp do Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành

14/CT-UBND,Chỉ thị 14 2012,Tỉnh Nam Định,Chiến dịch làm thủy lợi nội đồng ,Phục vụ sản xuất nông nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 14/CT-UBND Nam Định, ngày

Ban hành: 05/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2012

265

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2012 về thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức việc cưới và tiếp đón khách trên địa bàn tỉnh Hà Nam

14/CT-UBND,Chỉ thị 14 2012,Tỉnh Hà Nam,Thực hiện nếp sống văn minh,Nếp sống văn minh,Nếp sống văn minh đô thị,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/CT

Ban hành: 05/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2013

266

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2012 về tăng cường công tác quản lý cư trú trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

14/CT-UBND,Chỉ thị 14 2012,Thành phố Đà Nẵng,Quản lý cư trú,Quản lý cư trú Đà Nẵng,Quyền dân sự,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/CT

Ban hành: 05/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2013

267

Chỉ thị 25/CT-TTg năm 2019 về giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

25/CT-TTg,Chỉ thị 25 2019,Thủ tướng Chính phủ,Vùng kinh tế trọng điểm,Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ,Phát triển bền vững,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 25/CT-TTg

Ban hành: 11/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2019

268

Chỉ thị 24/CT-TTg năm 2019 về tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều do Thủ tướng Chính phủ ban hành

24/CT-TTg,Chỉ thị 24 2019,Thủ tướng Chính phủ,Xử lý vi phạm pháp luật,Xử lý vi phạm pháp luật đê điều ,Đê điều,Vi phạm hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/CT-TTg

Ban hành: 07/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2019

269

Chỉ thị 14/CT-BCT năm 2012 về thực hiện một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động công vụ của công chức Quản lý thị trường do Bộ Công thương ban hành

14/CT-BCT,Chỉ thị 14 2012,Bộ Công thương,Cán bộ quản lý thị trường,Cơ quan quản lý thị trường,Quản lý thị trường,Thương mại,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/CT

Ban hành: 04/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2014

270

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2012 tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

14/CT-UBND,Chỉ thị 14 2012,Tỉnh Đắk Nông,Tăng cường công tác đảm bảo trật tự,Trật tự an toàn giao thông,Tỉnh Đắk Nông,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 22/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/09/2012

271

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2012 thực hiện Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ do tỉnh Yên Bái ban hành

14/CT-UBND,Chỉ thị 14 2012,Tỉnh Yên Bái UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/CT-UBND Yên Bái, ngày 07 tháng 8 năm 2012 CHỈ THỊ VỀ

Ban hành: 07/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2015

272

Chỉ thị 23/CT-TTg năm 2019 về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

23/CT-TTg,Chỉ thị 23 2019,Thủ tướng Chính phủ,Biến đổi khí hậu,Thích ứng với biến đổi khí hậu,Đồng bằng sông Cửu Long,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ----------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 05/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2019

273

Chỉ thị 22/CT-TTg năm 2019 về tăng cường công tác an ninh hàng không dân dụng trong tình hình hiện nay do Thủ tướng Chính phủ ban hành

22/CT-TTg,Chỉ thị 22 2019,Thủ tướng Chính phủ,Công tác an ninh,Lực lượng an ninh hàng không,An ninh hàng không,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 22/CT-TTg

Ban hành: 30/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2019

274

Chỉ thị 21/CT-TTg năm 2019 về tăng cường thực hiện giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

21/CT-TTg,Chỉ thị 21 2019,Thủ tướng Chính phủ,Hội Luật gia Việt Nam,Hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam ,Giải pháp hỗ trợ phát triển,Dịch vụ pháp lý THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 30/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2019

275

Chỉ thị 14/2015/CT-UBND về tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An

14/2015/CT-UBND,Chỉ thị 14 2015,Tỉnh Nghệ An,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/2015/CT-UBND Nghệ An, ngày 10 tháng 07 năm 2015

Ban hành: 10/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2015

276

Chỉ thị 20/CT-TTg năm 2019 về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

20/CT-TTg,Chỉ thị 20 2019,Thủ tướng Chính phủ,Đầu tư công ,Kế hoạch đầu tư,Kế hoạch đầu tư công trung hạn ,Đầu tư THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/CT-TTg Hà Nội, ngày 29

Ban hành: 29/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2019

277

Chỉ thị 19/CT-TTg năm 2019 về giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

19/CT-TTg,Chỉ thị 19 2019,Thủ tướng Chính phủ,Giải pháp phát triển ,Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam,Vùng kinh tế trọng điểm,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/CT-TTg

Ban hành: 19/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2019

278

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2012 về tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

14/CT-UBND,Chỉ thị 14 2012,Tỉnh Thanh Hóa,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/CT-UBND Thanh Hóa, ngày 21 tháng 05 năm 2012

Ban hành: 21/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2015

279

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2012 về triển khai thực hiện chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020 do tỉnh Tiền Giang ban hành

14/CT-UBND,Chỉ thị 14 2012,Tỉnh Tiền Giang,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/CT-UBND Tiền Giang, ngày 26 tháng 4

Ban hành: 26/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2013

280

Chỉ thị 18/CT-TTg năm 2019 về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài trong tình hình mới cho chi đầu tư phát triển, không vay cho chi thường xuyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

18/CT-TTg,Chỉ thị 18 2019,Thủ tướng Chính phủ,Tăng cường quản lý,Nâng cao hiệu quả,Sử dụng vốn vay ODA,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/CT-TTg Hà Nội,

Ban hành: 29/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.71.247