Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 14/CT-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 190663 văn bản

201

Chỉ thị 26/CT-TTg về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

26/CT-TTg,Chỉ thị 26 2020,Thủ tướng Chính phủ,Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông,Tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tuyển sinh đại học,Chỉ đạo Kỳ thi tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2020

202

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2013 tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

14/CT-UBND,Chỉ thị 14 2013,Tỉnh Quảng Ngãi,Lao động - Tiền lương,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/CT-UBND Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 10 năm

Ban hành: 22/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2013

203

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2013 tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

14/CT-UBND,Chỉ thị 14 2013,Thành phố Đà Nẵng,Quản lý môi trường,Bảo đảm an ninh,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/CT-UBND Đà

Ban hành: 16/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2014

204

Chỉ thị 25/CT-TTg năm 2020 về nhiệm vụ, giải pháp phát triển công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản và cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

25/CT-TTg,Chỉ thị 25 2020,Thủ tướng Chính phủ,Giải pháp phát triển công nghiệp chế biến nông sản,Cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp,Nhiệm vụ phát triển chế biến nông lâm thủy sản,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2020

205

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2013 tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 do tỉnh Sơn La ban hành

14/CT-UBND,Chỉ thị 14 2013,Tỉnh Sơn La,Giáo dục UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/CT-UBND Sơn La, ngày 25 tháng 9 năm 2013 CHỈ THỊ

Ban hành: 25/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2013

206

Chỉ thị 24/CT-TTg năm 2020 về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

24/CT-TTg,Chỉ thị 24 2020,Thủ tướng Chính phủ,Phát triển nhân lực có kỹ năng nghề nâng cao,Phát triển nhân lực để nâng cao năng suất,Phát triển nhân lực để tăng năng lực cạnh tranh,Lao động - Tiền lương THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 28/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2020

207

Chỉ thị 22/CT-TTg năm 2020 về đẩy mạnh triển khai giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam do Chính phủ ban hành

22/CT-TTg,Chỉ thị 22 2020,Chính phủ,Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt,Giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt,Thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam,Tiền tệ - Ngân hàng THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2020

208

Chỉ thị 23/CT-TTg năm 2020 về tăng cường giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em do Thủ tướng Chính phủ ban hành

23/CT-TTg,Chỉ thị 23 2020,Thủ tướng Chính phủ,Giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em,Giải pháp bảo đảm thực hiện bảo vệ trẻ em,Bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2020

209

Chỉ thị 21/CT-TTg năm 2020 về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Thủ tướng Chính phủ ban hành

21/CT-TTg,Chỉ thị 21 2020,Thủ tướng Chính phủ,Xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản,Phòng ngừa hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản,Phòng ngừa xử lý lừa đảo chiếm đoạt tài sản,Trách nhiệm hình sự THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2020

210

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2013 tăng cường công tác quản lý cư trú của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

14/CT-UBND,Chỉ thị 14 2013,Tỉnh Tiền Giang,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/CT-UBND Tiền Giang, ngày 12 tháng 9 năm 2013

Ban hành: 12/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2013

211

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2013 tập trung thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trọng tâm theo Chỉ thị 07/CT-TTg do tỉnh Khánh Hòa ban hành

14/CT-UBND,Chỉ thị 14 2013,Tỉnh Khánh Hòa,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/CT-UBND Khánh Hòa, ngày 12 tháng 09 năm 2013

Ban hành: 12/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2015

212

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2013 tăng cường thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thái Bình

14/CT-UBND,Chỉ thị 14 2013,Tỉnh Thái Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/CT-UBND Thái Bình, ngày 27 tháng 08 năm 2013

Ban hành: 27/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2013

213

Chỉ thị 20/CT-TTg năm 2020 về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

20/CT-TTg,Chỉ thị 20 2020,Thủ tướng Chính phủ,Tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 2025,Tăng cường tiết kiệm điện,Phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 2% điện năng hàng năm,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2020

214

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2013 tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Cao Bằng

công việc; c) Hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh tình hình thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg và Quy chế sử dụng thư điện tử trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Cao Bằng (ban hành kèm theo Quyết định số 75/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh) của các sở, ban, ngành; Uỷ ban nhân dân các huyện,

Ban hành: 23/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2014

215

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2013 về tăng cường quản lý sản xuất, tiêu thụ rau đảm bảo an toàn thực phẩm tỉnh Phú Yên

14/CT-UBND,Chỉ thị 14 2013,Tỉnh Phú Yên,Thương mại,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 14/CT-UBND Phú Yên, ngày 23 tháng 8 năm 2013

Ban hành: 23/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2013

216

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2013 về tăng cường công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

14/CT-UBND,Chỉ thị 14 2013,Tỉnh Hà Tĩnh,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/CT-UBND Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 08 năm 2013

Ban hành: 23/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2015

217

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2013 thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2013-2014 của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Phước

phát triển giáo dục theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Kết luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 22/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 125-KH/TU ngày 14/6/2013 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận TW6 (khóa IX) về Đề án đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp

Ban hành: 22/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2013

218

Chỉ thị 14/1999/CT-TTg về việc phát hành công trái xây dựng tổ quốc năm 1999 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

14/1999/CT-TTg,Chỉ thị 14 1999,Thủ tướng Chính phủ,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 14/1999/CT-TTg Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 1999 CHỈ THỊ VỀ VIỆC PHÁT HÀNH CÔNG TRÁI XÂY DỰNG TỔ QUỐC NĂM 1999

Ban hành: 15/05/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2009

219

Chỉ thị 14/CT-UBND về công tác phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2013 tỉnh Bình Định

14/CT-UBND,Chỉ thị 14 2013,Tỉnh Bình Định,Tài nguyên - Môi trường,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/CT-UBND Bình Định, ngày 16 tháng 08 năm

Ban hành: 16/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2013

220

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2013 về nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục và đào tạo năm học 2013 - 2014 do tỉnh Hà Giang ban hành

mạnh thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" theo Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị; tiếp tục củng cố và phát huy kết quả cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo"; cuộc vận động "Hai không" theo Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08/9/2006 của Thủ tướng Chính

Ban hành: 16/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.242.55