Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 14/CT-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 190369 văn bản

181

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2014 tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản do tỉnh Hà Giang ban hành

14/CT-UBND,Chỉ thị 14 2014,Tỉnh Hà Giang,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số 14/CT-UBND Hà Giang, ngày 29 tháng 4 năm 2011

Ban hành: 29/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2014

182

Chỉ thị 39/CT-TTG năm 2020 về đẩy nhanh tiến độ triển khai và tăng cường sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức điện tử không dừng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

39/CT-TTG,Chỉ thị 39 2020,Thủ tướng Chính phủ,Thu phí đường bộ theo hình thức điện tử,Đẩy nhanh tiến độ triển khai thu phí điện tử,Triển khai thu phí đường bộ theo hình thức điện tử,Thuế - Phí - Lệ Phí,Công nghệ thông tin THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 07/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2020

183

Chỉ thị 37/CT-TTg năm 2020 về thúc đẩy phát triển vận tải thủy nội địa và vận tải ven biển bằng phương tiện thủy nội địa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

37/CT-TTg,Chỉ thị 37 2020,Thủ tướng Chính phủ,Thúc đẩy phát triển vận tải thủy nội địa,Thúc đẩy phát triển vận tải ven biển,Vận tải ven biển bằng phương tiện thủy nội địa,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2020

184

Chỉ thị 38/CT-TTg năm 2020 về tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản do Thủ tướng Chính phủ ban hành

38/CT-TTg,Chỉ thị 38 2020,Thủ tướng Chính phủ,Quản lý nhà nước đối với thăm dò khoáng sản,Quản lý nhà nước đối với khai thác khoáng sản,Quản lý nhà nước xuất khẩu khoáng sản,Xuất nhập khẩu,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 29/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2020

185

Chỉ thị 36/CT-TTg năm 2020 về chủ động triển khai biện pháp ứng phó nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô 2020-2021 ở Đồng bằng sông Cửu Long do Thủ tướng Chính phủ ban hành

36/CT-TTg,Chỉ thị 36 2020,Thủ tướng Chính phủ,Ứng phó hạn hán ở Đồng bằng sông Cửu Long,Ứng phó thiếu nước ở Đồng bằng sông Cửu Long,Ứng phó xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2020

186

Chỉ thị 35/CT-TTg năm 2020 về triển khai biện pháp cấp bách để chủ động ứng phó thiên tai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

35/CT-TTg,Chỉ thị 35 2020,Thủ tướng Chính phủ,Triển khai chủ động ứng phó thiên tai,Biện pháp chủ động ứng phó thiên tai,Triển khai biện pháp ứng phó thiên tai,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 01/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2020

187

Chỉ thị 34/CT-TTg năm 2020 về tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh nước sạch, bảo đảm cấp nước an toàn, liên tục do Thủ tướng Chính phủ ban hành

34/CT-TTg,Chỉ thị 34 2020,Thủ tướng Chính phủ,Bảo đảm cấp nước an toàn liên tục,Quản lý sản xuất kinh doanh nước sạch,Tăng cường sản xuất kinh doanh nước sạch,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2020

188

Chỉ thị 33/CT-TTg năm 2020 về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

33/CT-TTg,Chỉ thị 33 2020,Thủ tướng Chính phủ,Tăng cường giảm thiểu chất thải nhựa,Tăng cường tái chế chất thải nhựa,Tăng cường tái sử dụng chất thải nhựa,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2020

189

Chỉ thị 32/CT-TTg năm 2020 về Tổng kết 12 năm thực hiện Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng (2008-2020) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

32/CT-TTg,Chỉ thị 32 2020,Thủ tướng Chính phủ,Thực hiện Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng,Tổng kết thực hiện Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng,Tổng kết Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng 2008 2020,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 05/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2020

190

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2013 tiếp tục đẩy mạnh phong trào vận động hiến máu tình nguyện giai đoạn 2014 - 2015 do tỉnh Vĩnh Long ban hành

14/CT-UBND,Chỉ thị 14 2013,Tỉnh Vĩnh Long,Hiến máu tình nguyện ,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/CT-UBND Vĩnh Long, ngày

Ban hành: 26/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2014

191

Quyết định 14/2016/QĐ-TTg năm 2016 bãi bỏ Quyết định 110/2006/QĐ-TTg phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

14/2016/QD-TTg,Quyết định 14 2016,Thủ tướng Chính phủ,Bãi bỏ Quyết định,Phê duyệt Điều lệ,Ngân hàng Phát triển Việt Nam,Điều lệ tổ chức và hoạt động ,Điều lệ Ngân hàng Phát triển Việt Nam,Tiền tệ - Ngân hàng,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 01/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2016

192

Chỉ thị 31/CT-TTg năm 2020 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

31/CT-TTg,Chỉ thị 31 2020,Thủ tướng Chính phủ,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2021,Dự toán ngân sách nhà nước 2021,Kế hoạch dự toán Ngân sách Nhà nước 2021,Thương mại,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2020

193

Chỉ thị 30/CT-TTg năm 2020 về nhiệm vụ, giải pháp triển khai lập đồng thời các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

--------------- Số: 30/CT-TTg Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2020 CHỈ THỊ VỀ CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI LẬP ĐỒNG THỜI CÁC QUY HOẠCH THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 Triển khai thực hiện Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 (sau đây gọi tắt là Luật Quy

Ban hành: 27/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2020

194

Chỉ thị 29/CT-TTg năm 2020 về giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã do Thủ tướng Chính phủ ban hành

29/CT-TTg,Chỉ thị 29 2020,Thủ tướng Chính phủ,Giải pháp quản lý động vật hoang dã,Giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã,Dừng nhập khẩu động vật hoang dã,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2020

195

Chỉ thị 28/CT-TTg năm 2020 về triển khai các giải pháp phát triển ngành mía đường Việt Nam trong tình hình mới do Chính Phủ ban hành

--------------- Số: 28/CT-TTg Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2020 CHỈ THỊ VỀ TRIỂN KHAI CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGÀNH MÍA ĐƯỜNG VIỆT NAM TRONG TÌNH HÌNH MỚI Qua 25 năm xây dựng và thực hiện chương trình “Một triệu tấn đường”, ngành mía đường Việt Nam đã nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt

Ban hành: 14/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2020

196

Chỉ thị 27/CT-TTg năm 2020 về tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư và phòng ngừa việc phát sinh các vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

27/CT-TTg,Chỉ thị 27 2020,Thủ tướng Chính phủ,Phòng ngừa phát sinh tranh chấp đầu tư quốc tế,Đầu tư phòng ngừa tranh chấp đầu tư quốc tế,Công tác phòng ngừa tranh chấp đầu tư quốc tế,Đầu tư,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2020

197

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2013 tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2014 do tỉnh Quảng Bình ban hành

14/CT-UBND,Chỉ thị 14 2013,Tỉnh Quảng Bình,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/CT-UBND Quảng Bình, ngày 12 tháng 11 năm 2013

Ban hành: 12/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2013

198

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2013 triển khai biện pháp quản lý, bảo vệ rừng; phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô hanh năm 2013-2014 do tỉnh Yên Bái ban hành

14/CT-UBND,Chỉ thị 14 2013,Tỉnh Yên Bái,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/CT-UBND Yên Bái, ngày 12 tháng 11 năm 2013

Ban hành: 12/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2013

199

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2013 triển khai phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân do tỉnh Hòa Bình ban hành

14/CT-UBND,Chỉ thị 14 2013,Tỉnh Hòa Bình,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/CT-UBND Hòa Bình, ngày 08 tháng 11 năm 2013

Ban hành: 08/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2013

200

Chỉ thị 26/CT-TTg về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

26/CT-TTg,Chỉ thị 26 2020,Thủ tướng Chính phủ,Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông,Tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tuyển sinh đại học,Chỉ đạo Kỳ thi tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.247.17