Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 14/2013/TT-BVHTTDL "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 197137 văn bản

1

Thông tư 14/2013/TT-BVHTTDL năm 2013 quy định nội dung quản lý tổ chức hoạt động thi đấu Xe đạp thể thao do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

14/2013/TT-BVHTTDL,Thông tư 14 2013,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/2013/TT-BVHTTDL

Ban hành: 19/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2013

2

Thông tư 14/2019/TT-BVHTTDL quy định về chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

14/2019/TT-BVHTTDL,Thông tư 14 2019,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Chế độ báo cáo,Chế độ báo cáo định kỳ ,Báo cáo định kỳ,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2019

3

Thông tư 14/2018/TT-BVHTTDL quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Võ cổ truyền, môn Vovinam do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

14/2018/TT-BVHTTDL,Thông tư 14 2018,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Điều kiện chuyên môn,Tổ chức tập luyện thi đấu,Môn Võ cổ truyền và Vovinam ,Thể thao - Y tế BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2018

4

Thông tư 14/2016/TT-BVHTTDL quy định tiêu chí của Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường, thị trấn do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/2016/TT-BVHTTDL Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2016 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ CỦA TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO PHƯỜNG, THỊ TRẤN Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm

Ban hành: 21/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2017

5

Thông tư 14/2015/TT-BVHTTDL quy định về điều kiện chuyên môn của cơ sở tổ chức hoạt động lặn biển thể thao giải trí do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch ban hành

14/2015/TT-BVHTTDL,Thông tư 14 2015,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Lặn biển thể thao,Cơ sở tổ chức hoạt động lặn biển ,Tổ chức hoạt động bơi lặn ,Điều kiện chuyên môn,Thể thao - Y tế BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2016

6

Thông tư 14/2014/TT-BVHTTDL sửa đổi Thông tư 02/2011/TT-BVHTTDL về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động bơi, lặn do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

14/2014/TT-BVHTTDL,Thông tư 14 2014,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Tổ chức hoạt động bơi lặn ,Thể thao - Y tế BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/2014/TT-BVHTTDL

Ban hành: 10/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2014

7

Thông tư 14/2012/TT-BVHTTDL quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động cầu lông do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành

14/2012/TT-BVHTTDL,Thông tư 14 2012,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Điều kiện hoạt động,Cơ sở thể thao,Hoạt động cầu lông ,Điều kiện hoạt động cơ sở thể thao ,Cầu lông ,Điều kiện mở sân cầu lông,Doanh nghiệp,Thể thao - Y tế BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 10/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2012

8

Thông tư 20/2013/TT-BVHTTDL quy định quản lý đối với hoạt động phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

20/2013/TT-BVHTTDL,Thông tư 20 2013,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/2013/TT-BVHTTDL

Ban hành: 31/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2014

9

Thông tư 17/2013/TT-BVHTTDL hướng dẫn xác định chi phí lập quy hoạch, dự án, báo cáo kinh tế-kỹ thuật bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

17/2013/TT-BVHTTDL,Thông tư 17 2013,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị,Văn hóa - Xã hội BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 30/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2014

10

Thông tư 18/2013/TT-BVHTTDL hướng dẫn Nghị định 113/2013/NĐ-CP về hoạt động mỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

18/2013/TT-BVHTTDL,Thông tư 18 2013,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Văn hóa - Xã hội BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/2013/TT-BVHTTDL Hà Nội, ngày

Ban hành: 30/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2014

11

Thông tư 16/2013/TT-BVHTTDL về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Rạp chiếu phim do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

16/2013/TT-BVHTTDL,Thông tư 16 2013,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Rạp chiếu phim,Xây dựng - Đô thị,Văn hóa - Xã hội BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 25/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2014

12

Thông tư 15/2013/TT-BVHTTDL Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng nghệ thuật trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

15/2013/TT-BVHTTDL,Thông tư 15 2013,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/2013/TT-BVHTTDL

Ban hành: 24/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2014

13

Thông tư 13/2013/TT-BVHTTDL quy định nội dung quản lý tổ chức hoạt động thi đấu Mô tô thể thao do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

13/2013/TT-BVHTTDL,Thông tư 13 2013,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/2013/TT-BVHTTDL

Ban hành: 18/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2013

14

Thông tư 12/2013/TT-BVHTTDL hướng dẫn hoạt động hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững tại cộng đồng do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

12/2013/TT-BVHTTDL,Thông tư 12 2013,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Văn hóa - Xã hội BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/2013/TT-BVHTTDL Hà Nội, ngày 17

Ban hành: 17/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2013

15

Thông tư 11/2013/TT-BVHTTDL quy định sưu tầm hiện vật của bảo tàng công lập do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

11/2013/TT-BVHTTDL,Thông tư 11 2013,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/2013/TT-BVHTTDL

Ban hành: 16/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2013

16

Thông tư 10/2013/TT-BVHTTDL hướng dẫn thực hiện Luật quảng cáo và Nghị định 181/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ. Đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) Mẫu số 10 (Ban hành kèm theo Thông tư số 10 /2013/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Bộ

Ban hành: 06/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2013

17

Thông tư 09/2013/TT-BVHTTDL quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Karatedo do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

09/2013/TT-BVHTTDL,Thông tư 09 2013,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Doanh nghiệp,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2013/TT-BVHTTDL

Ban hành: 26/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2013

18

Thông tư 08/2013/TT-BVHTTDL quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì soạn thảo hoặc ban hành

08/2013/TT-BVHTTDL,Thông tư 08 2013,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội BỘ VĂN HÓA, THẺ THAO VÀ DU LỊCH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 20/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2013

19

Thông tư 07/2013/TT-BVHTTDL quy định định mức trả công giờ người làm mẫu vẽ trong trường đào tạo mỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

07/2013/TT-BVHTTDL,Thông tư 07 2013,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Lao động - Tiền lương,Văn hóa - Xã hội BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/2013/TT-BVHTTDL

Ban hành: 01/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2013

20

Thông tư 14/2011/TT-BVHTTDL quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động môn Võ cổ truyền và Vovinam do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

14/2011/TT-BVHTTDL,Thông tư 14 2011,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Điều kiện hoạt động,Cơ sở thể thao,Môn Võ cổ truyền và Vovinam ,Thể thao - Y tế BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 09/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.221.159.255