Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 14/2012/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 243101 văn bản

101

Quyết định 14/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế quản lý tàu cá đăng ký tại tỉnh Bình Định hoạt động khai thác ngoài tỉnh kèm theo Quyết định 50/2019/QĐ-UBND

14/2021/QD-UBND,Quyết định 14 2021,Tỉnh Bình Định,Sửa đổi Quyết định 50/2019/QĐ-UBND,Sửa đổi Quy chế quản lý tàu cá đăng ký tại Bình Định,Quy chế quản lý tàu cá hoạt động khai thác ngoài tỉnh,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 08/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2021

102

Quyết định 14/2021/QĐ-UBND sửa đổi Bộ đơn giá bồi thường cây trồng, thuỷ sản và đào, đắp ao nuôi trồng thuỷ sản; đơn giá hỗ trợ tiền thuê nhà ở; đơn giá bồi thường di chuyển mộ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương

14/2021/QD-UBND,Quyết định 14 2021,Tỉnh Hải Dương,Sửa đổi Bộ đơn giá bồi thường cây trồng Hải Dương,Sửa đổi Bộ đơn giá hỗ trợ tiền thuê nhà Hải Dương,Sửa đổi bộ đơn giá bồi thường di chuyển mộ Hải Dương,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 08/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2021

103

Quyết định 14/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quy định cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai kèm theo Quyết định 18/2019/QĐ-UBND

14/2021/QD-UBND,Quyết định 14 2021,Tỉnh Đồng Nai,Sửa đổi Quyết định 18/2019/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai,Cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai,Cưỡng chế thi hành giải quyết tranh chấp đất đai Đồng Nai,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 06/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2021

104

Quyết định 14/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng kèm theo Quyết định 21/2016/QĐ-UBND do tỉnh Nam Định ban hành

14/2021/QD-UBND,Quyết định 14 2021,Tỉnh Nam Định,Sửa đổi Quyết định 21/2016/QĐ-UBND tỉnh Nam Định,Sửa đổi chức năng nhiệm vụ của Sở Xây dựng Nam Định,Sửa đổi cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Nam Định,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 06/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2021

105

Quyết định 14/2021/QĐ-UBND quy định về chính sách hỗ trợ chi phí khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh An Giang

14/2021/QD-UBND,Quyết định 14 2021,Tỉnh An Giang,Chính sách hỗ trợ chi phí khuyến khích sử dụng hỏa táng,Hỗ trợ chi phí khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng,Hỗ trợ chi phí khuyến khích sử dụng hỏa táng An Giang,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG --------

Ban hành: 31/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2021

106

Quyết định 14/2021/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 21/2020/NQ-HĐND quy định nội dung chi và mức chi đối với các Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh Long An

14/2021/QD-UBND,Quyết định 14 2021,Tỉnh Long An,Thực hiện Nghị quyết 21/2020/NQ-HĐND Long An,Nội dung chi với Hội thi sáng tạo kỹ thuật Long An,Mức chi với Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên Long An,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 30/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2021

107

Quyết định 14/2021/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2021 trên địa bàn huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

14/2021/QD-UBND,Quyết định 14 2021,Tỉnh Lâm Đồng,Bảng hệ số điều chỉnh giá đất Lâm Đồng,Bảng hệ số điều chỉnh giá đất huyện Di Linh,Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất huyện Di Linh,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 26/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2021

108

Quyết định 14/2021/QĐ-UBND sửa đổi Điều 1 và Phụ lục 01, Phụ lục 02 kèm theo Quyết định 33/2017/QĐ-UBND quy định mức giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

14/2021/QD-UBND,Quyết định 14 2021,Tỉnh Hà Tĩnh,Sửa đổi Quyết định 33/2017/QĐ-UBND Hà Tĩnh,Sửa đổi mức giá tối đa với thu gom rác thải sinh Hà Tĩnh,Sửa đổi mức giá tối đa với xử lý rác thải sinh Hà Tĩnh,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 25/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2021

109

Quyết định 14/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 24/2017/QĐ-UBND Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và Quyết định 03/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 24/2017/QĐ-UBND

14/2021/QD-UBND,Quyết định 14 2021,Tỉnh Thái Nguyên,Bãi bỏ Quyết định 24/2017/QĐ-UBND tỉnh Thái Nguyên,Bãi bỏ Quyết định 03/2018/QĐ-UBND tỉnh Thái Nguyên,Bãi bỏ Quy định về hoạt động sáng kiến tỉnh Thái Nguyên,Sở hữu trí tuệ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 15/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2021

110

Quyết định 14/2021/QĐ-UBND về phân cấp cho Sở Khoa học và Công nghệ cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn tại cơ sở X-quang chẩn đoán y tế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

14/2021/QD-UBND,Quyết định 14 2021,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Cấp lại giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế,Chứng chỉ nhân viên bức xạ tại cơ sở X-quang chẩn đoán y tế,Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ tại cơ sở X-quang,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 05/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2021

111

Quyết định 14/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 1437/-TTg phê duyệt Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

14/QD-UBND,Quyết định 14 2019,Tỉnh Bạc Liêu,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày 17 tháng 01 năm 2019

Ban hành: 17/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2019

112

Quyết định 14/2021/QĐ-UBND bãi bỏ 02 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành thuộc lĩnh vực y tế

14/2021/QD-UBND,Quyết định 14 2021,Tỉnh Lào Cai,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật,Bãi bỏ văn bản lĩnh vực y tế,Bãi bỏ văn bản pháp luật tỉnh Lào Cai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2021

113

Quyết định 14/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh còn hiệu lực và hết hiệu lực năm 2018

14/QD-UBND,Quyết định 14 2019,Thành phố Hồ Chí Minh,Công bố hết hiệu lực,Văn bản hết hiệu lực,Văn bản hết hiệu lực thi hành,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 08/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2019

114

Quyết định 14/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 2550/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ninh

14/2021/QD-UBND,Quyết định 14 2021,Tỉnh Quảng Ninh,Sửa đổi Quyết định 2550/2016/QĐ-UBND Quảng Ninh,Sửa đổi chức năng của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ninh,Sửa đổi nhiệm vụ của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ninh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 03/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2021

115

Quyết định 14/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 11/2015/QĐ-UBND Quy chế về công tác văn thư, lưu trữ do thành phố Cần Thơ ban hành

14/2020/QD-UBND,Quyết định 14 2020,Thành phố Cần Thơ,Bãi bỏ Quyết định 11/2015/QĐ-UBND Cần Thơ,Bãi bỏ Quy chế công tác văn thư lưu trữ,Quy chế công tác văn thư lưu trữ Cần Thơ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 23/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2020

116

Quyết định 14/2020/QĐ-UBND về phân cấp thực hiện việc đăng ký phương tiện và quản lý phương tiện được miễn đăng ký phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

14/2020/QD-UBND,Quyết định 14 2020,Tỉnh Quảng Nam,Phương tiện miễn đăng ký giải trí dưới nước,Đăng ký phương tiện miễn đăng ký vui chơi dưới nước,Quản lý phương tiện được miễn đăng ký,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 18/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2020

117

Quyết định 14/2020/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

14/2020/QD-UBND,Quyết định 14 2020,Tỉnh Bắc Kạn,Sử dụng thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường,Dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Kạn,Chia sẻ thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường,Công nghệ thông tin,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 17/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2020

118

Quyết định 14/2020/QĐ-UBND Quy chế phối hợp một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh

14/2020/QD-UBND,Quyết định 14 2020,Tỉnh Bắc Ninh,Bảo vệ môi trường trong các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh,Quản lý nhà nước về môi trường trong Khu công nghiệp,Phối hợp bảo vệ môi trường trong Khu công nghiệp Bắc Ninh,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 10/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2021

119

Quyết định 14/2020/QĐ-UBND năm 2020 về phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

14/2020/QD-UBND,Quyết định 14 2020,Tỉnh Quảng Bình,Thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn sử dụng thiết bị y tế,Thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn sử dụng máy móc y tế,Tiêu chuẩn sử dụng máy móc thiết bị y tế Quảng Bình,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 31/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2020

120

Quyết định 14/2020/QĐ-UBND quy định về Quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái

14/2020/QD-UBND,Quyết định 14 2020,Tỉnh Yên Bái,Quản lý đầu tư tỉnh Yên Bái,Quản lý xây dựng tỉnh Yên Bái,Quản lý đầu tư và xây dựng,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.2.4
server250