Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 14/2009/TT-BTNMT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 203448 văn bản

1

Thông tư 14/2009/TT-BTNMT về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Số: 14/2009/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2009 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THU HỒI ĐẤT, GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của

Ban hành: 01/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2009

2

Thông tư 14/2020/TT-BTNMT về Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

14/2020/TT-BTNMT,Thông tư 14 2020,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên,Vận hành hệ thống thông tin ngành môi trường,Xây dựng duy trì vận hành hệ thống thông tin,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 27/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2020

3

Thông tư 14/2019/TT-BTNMT về Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc trực tiếp phục vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000 và bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

14/2019/TT-BTNMT,Thông tư 14 2019,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Đo đạc,Định mức kinh tế kỹ thuật,Bản đồ địa hình,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 16/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2019

4

Thông tư 14/2018/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về quy trình công tác thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

14/2018/TT-BTNMT,Thông tư 14 2018,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Khí tượng thủy văn,Khai thác khí tượng thủy văn,Quản lý thông tin dữ liệu,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 18/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2018

5

Thông tư 14/2017/TT-BTNMT Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

14/2017/TT-BTNMT,Thông tư 14 2017,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Lập bản đồ địa chính,Định mức kinh tế ,Đăng ký đất đai,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2017

6

Thông tư 14/2016/TT-BTNMT Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Bình Dương do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

14/2016/TT-BTNMT,Thông tư 14 2016,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Danh mục địa danh dân cư,Kinh tế xã hội ,Thành lập bản đồ ,Thành lập bản đồ địa hình,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 11/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2016

7

Thông tư 14/2014/TT-BTNMT về Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Thanh Hóa do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

14/2014/TT-BTNMT,Thông tư 14 2014,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/2014/TT-BTNMT Hà Nội,

Ban hành: 19/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2014

8

Thông tư 14/2013/TT-BTNMT Quy định quy trình kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật thiết kế, xây dựng mô hình bảo tồn đa dạng sinh học dựa vào cộng đồng tại hệ sinh thái đất ngập nước ven biển do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

14/2013/TT-BTNMT,Thông tư 14 2013,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Quy trình kỹ thuật,Định mức kinh tế kỹ thuật 2013,Thiết kế xây dựng,Bảo tồn đa dạng sinh học,hệ sinh thái đất ngập nước ven biển ,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 21/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2013

9

Thông tư 14/2012/TT-BTNMT về Quy định kỹ thuật điều tra thoái hóa đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

14/2012/TT-BTNMT,Thông tư 14 2012,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Thoái hóa đất ,Kỹ thuật điều tra ,Chất lượng đất ,Điều tra đánh giá chất lượng đất ,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 26/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

10

Thông tư 14/2011/TT-BTNMT sửa đổi Thông tư 32/2010/TT-BTNMT quy định về cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

14/2011/TT-BTNMT,Thông tư 14 2011,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Sửa đổi,Bất động sản BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/2011/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm

Ban hành: 15/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2011

11

Thông tư 14/2010/TT-BTNMT quy định về quy trình dự báo lũ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

14/2010/TT-BTNMT,Thông tư 14 2010,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 14/2010/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 29

Ban hành: 29/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2010

12

Thông tư 30/2009/TT-BTNMT quy định về Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu Tài nguyên và Môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

30/2009/TT-BTNMT,Thông tư 30 2009,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Quy trình,Định mức kinh tế kỹ thuật,Xây dựng cơ sở dữ liệu,Tài nguyên Môi trường,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------

Ban hành: 31/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2010

13

Thông tư 34/2009/TT-BTNMT quy định về lập, phê duyệt, kiểm tra, xác nhận Dự án cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

34/2009/TT-BTNMT,Thông tư 34 2009,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Phê duyệt dự án,Dự án cải tạo phục hồi môi trường,Ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------

Ban hành: 31/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2010

14

Thông tư 33/2009/TT-BTNMT quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật Tàu nghiên cứu biển do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

33/2009/TT-BTNMT,Thông tư 33 2009,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Định mức kinh tế kỹ thuật,Tàu nghiên cứu biển,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG   ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 33/2009/TT-BTNMT

Ban hành: 31/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2010

15

Thông tư 28/2009/TT-BTNMT quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu của thanh tra viên, cán bộ, công chức thuộc cơ quan Thanh tra Tài nguyên và Môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

28/2009/TT-BTNMT,Thông tư 28 2009,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Trang phục,Phù hiệu,Biển hiệu,Cấp hiệu,Thanh tra viên,Cán bộ công chức,Thanh tra Tài nguyên Môi trường,Bộ máy hành chính BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 22/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2010

16

Thông tư 27/2009/TT-BTNMT quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý và cung cấp thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

-------------- Số: 27/2009/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2009 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT QUẢN LÝ VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN DỮ LIỆU ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Căn cứ Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2002 của

Ban hành: 14/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2009

17

Thông tư 26/2009/TT-BTNMT quy định định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

26/2009/TT-BTNMT,Thông tư 26 2009,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Định mức kinh tế kỹ thuật,Hệ số điều chỉnh,Điều kiện áp dụng,Điều tra tài nguyên nước,Đánh giá tài nguyên nước,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 30/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2009

18

Thông tư 25/2009/TT-BTNMT ban hành quy chuẩn quốc gia về môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

25/2009/TT-BTNMT,Thông tư 25 2009,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Quy chuẩn kỹ thuật về môi trường,Khí thải công nghiệp,Nước thải công nghiệp,Ngưỡng chất thải nguy hại,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 16/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2009

19

Thông tư 23/2009/TT-BTNMT về định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra nghiệm thu sản phẩm đo đạc bản đồ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

23/2009/TT-BTNMT,Thông tư 23 2009,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Định mức kinh tế kỹ thuật,Sản phẩm đo đạc bản đồ,Kiểm tra nghiệm thu,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------

Ban hành: 16/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2009

20

Thông tư 24/2009/TT-BTNMT quy định về Định mức diện tích xây dựng các trạm khí tượng thủy văn do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

24/2009/TT-BTNMT,Thông tư 24 2009,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Định mức diện tích xây dựng,Trạm khí tượng thủy văn,Nhà công vụ,Nhà làm việc,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 16/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.179.79