Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 14/2004/PL-UBTVQH11,Như "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 242105 văn bản

1

Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao năm 2004

Pháp lệnh 14 2004,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh thuế thu nhập cao sửa đổi,Pháp lệnh Thuế người có thu nhập cao,Thuế người có thu nhập cao,Thuế thu nhập người có thu nhập cao,Thuế thu nhập người thu nhập cao,Thu nhập không thường xuyên,Thu nhập thường xuyên,Sửa đổi,Bổ sung,14/2004/PL-UBTVQH11,Thuế - Phí - Lệ Phí,Lao động - Tiền lương

Ban hành: 24/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2013

2

Pháp lệnh Giám định tư pháp năm 2004

Pháp lệnh 24 2004,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Giám định tư pháp,Giám định tư pháp,Giám định viên tư pháp,Tổ chức giám định tư pháp,Viện Pháp y quốc gia,Viện Pháp y quân đội,Trung tâm Pháp y,24/2004/PL-UBTVQH11,Thủ tục Tố tụng UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 29/09/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2012

3

Pháp lệnh chống trợ cấp hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam năm 2004

Pháp lệnh 22 2004,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh chống trợ cấp nhập khẩu,Chống trợ cấp hàng hóa nhập khẩu,Chống trợ cấp,Chống trợ cấp nhập khẩu,Thuế chống trợ cấp,22/2004/PL-UBTVQH11,Thương mại,Xuất nhập khẩu UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 20/08/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2010

4

Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự năm 2004

Pháp lệnh 23 2004,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự,Tổ chức điều tra hình sự,Cơ quan điều tra,Hoạt động điều tra,Điều tra tố tụng hình sự,23/2004/PL-UBTVQH11,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 20/08/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2012

5

Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo năm 2004

Pháp lệnh 21 2004,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo,Tín ngưỡng Tôn giáo,Tự do tín ngưỡng,Hoạt động tín ngưỡng,Tổ chức tôn giáo,Nhà tu hành,21/2004/PL-UBTVQH11,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/06/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2010

6

Pháp lệnh Dự trữ Quốc gia năm 2004

Pháp lệnh 17 2004,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Dự trữ Quốc gia,Dự trữ Quốc gia,Hàng dự trữ quốc gia,Quỹ dự trữ quốc gia,Đơn vị dự trữ quốc gia,Kho dự trữ quốc gia,17/2004/PL-UBTVQH11 UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2012

7

Pháp lệnh Thú y năm 2004

Pháp lệnh 18 2004,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Thú y,Kiểm dịch động vật,Kiểm soát giết mổ,Kiểm tra vệ sinh thú y,Sản phẩm động vật,18/2004/PL-UBTVQH11,Thể thao - Y tế UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 29/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2012

8

Pháp lệnh Dân quân tự vệ năm 2004

Pháp lệnh 19 2004,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Dân quân tự vệ,Dân quân tự vệ,Lực lượng dân quân tự vệ,Dân quân tự vệ nòng cốt,Chế độ dân quân tự vệ,19/2004/PL-UBTVQH11,Bộ máy hành chính UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2010

9

Pháp lệnh Chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam năm 2004

Pháp lệnh 20 2004,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Chống bán phá giá,Chống bán phá giá hàng nhập khẩu,Chống bán phá giá hàng hóa,Chống bán phá giá,Bán phá giá hàng hóa,Bán phá giá,20/2004/PL-UBTVQH11,Thương mại,Xuất nhập khẩu UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 29/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2010

10

Pháp lệnh giống vật nuôi năm 2004

Pháp lệnh 16 2004,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Giống vật nuôi,Giống vật nuôi,Bảo tồn nguồn gen,Nguồn gen vật nuôi,Giống vật nuôi mới,16/2004/PL-UBTVQH11,Tài nguyên - Môi trường UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2010

11

Pháp lệnh giống cây trồng năm 2004

Pháp lệnh 15 2004,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Giống cây trồng,Giống cây trồng,Nguồn gen cây trồng,Giống cây trồng mới,Hạt giống thuần,Khảo nghiệm giống cây trồng mới,15/2004/PL-UBTVQH11,Tài nguyên - Môi trường UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 24/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2007

12

Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 2004

VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 13/2004/PL-UBTVQH11 Hà Nội, ngày 14 tháng 1 năm 2004 PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 13/2004/PL-UBTVQH11 NGÀY 14 THÁNG 01 NĂM 2004 VỀ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ

Ban hành: 14/01/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2012

13

Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2007

Pháp lệnh 35 2007,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Ưu đãi sửa đổi,Người có công cách mạng,Sửa đổi,Bổ sung,35/2007/PL-UBTVQH11,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 21/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2007

14

Pháp lệnh ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế năm 2007

Pháp lệnh 33 2007,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Ký kết Thỏa thuận quốc tế,Ký kết Thỏa thuận quốc tế,Thực hiện Thỏa thuận quốc tế,Thỏa thuận quốc tế,33/2007/PL-UBTVQH11,Bộ máy hành chính UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 20/04/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2007

15

Pháp lệnh bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia của Uỷ ban thường vụ quốc hội năm 2007

Pháp lệnh 32 2007,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh bảo vệ công trình an ninh,Công trình an ninh quốc gia quan trọng,Bảo vệ công trình an ninh quốc gia,Công trình an ninh quốc gia,Bảo vệ công trình quan trọng,32/2007/PL-UBTVQH11 UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 20/04/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2007

16

Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007

Pháp lệnh 34 2007,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Thực hiện dân chủ,Thực hiện dân chủ,Lấy phiếu tín nhiệm,Lấy ý kiến nhân dân,34/2007/PL-UBTVQH11,Quyền dân sự UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc SỐ

Ban hành: 20/04/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2007

17

Hướng dẫn 883/HD-UBTVQH14 năm 2021 về tổ chức kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

883/HD-UBTVQH14,Hướng dẫn 883 2021,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân 2021 2026,Tổ chức kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân,Kỳ họp của Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 2026,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 02/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2021

18

Nghị quyết 1271/NQ-UBTVQH14 năm 2021 sử dụng nguồn tiết kiệm chi và kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm 2020 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1271/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1271 2021,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Sử dụng nguồn tiết kiệm chi của ngân sách trung ương,Sử dụng kinh phí còn lại của ngân sách trung ương,Kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm 2020,Tài chính nhà nước ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 18/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2021

19

Pháp lệnh sửa đổi điều 9 pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự năm 2006

Pháp lệnh 30 2006,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh điều tra hình sự sửa đổi,Pháp lệnh điều tra hình sự,Cơ quan Cảnh sát điều tra,Cục Cảnh sát điều tra tội phạm,Sửa đổi,Bổ sung,30/2006/PL-UBTVQH11,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 15/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2007

20

Nghị quyết 1260/NQ-UBTVQH14 năm 2021 về thành lập thị trấn Quý Lộc và thị trấn Yên Lâm thuộc huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1260/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1260 2021,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Thành lập thị trấn Quý Lộc thuộc huyện Yên Định,Thành lập thị trấn thuộc huyện Yên Định Thanh Hóa,Thành lập thị trấn Yên Lâm thuộc huyện Yên Định,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 27/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.179.228