Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 14/2000/QĐ-UB-VX "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 223522 văn bản

1

Quyết định 14/2000/QĐ-UB về việc đổi và đặt tên đường mới do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

14/2000/QD-UB-VX,Quyết định 14 2000,Thành phố Hồ Chí Minh,Đặt tên đường mới,Đổi tên đường mới,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** 14/2000/QĐ-UB-VX TP.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm

Ban hành: 07/04/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2009

2

Quyết định 71/2000/QĐ-UB-VX về việc chuyển giao Trung tâm định cư xây dựng vùng kinh tế mới Tân Uyên trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố sang Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố quản lý để tổ chức thành Trường Giáo dục đào tạo và Giải quyết việc làm Số 4 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

71/2000/QD-UB-VX,Quyết định 71 2000,Thành phố Hồ Chí Minh,Trung tâm định cư xây dựng,Vùng kinh tế mới Tân Uyên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 71/2000/QĐ-UB-VX TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm

Ban hành: 22/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2009

3

Quyết định 67/2000/QĐ-UB-VX điều chỉnh một số nội dung có liên quan đến đổi tên và đặt tên đường mới do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

4016/1999/QĐ-UB-VX ngày 14/7/1999 và quyết định số 14/2000/QĐ-UB-VX ngày 07/4/2000 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đổi và đặt tên đường mới ; Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình tại công văn số 516/CV-UB ngày 10/9/1999 và công văn số 357/CV-UB ngày 18/5/2000 về việc điều chỉnh một số nội dung liên quan quyết định đổi và đặt tên đường mới trên địa

Ban hành: 05/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2009

4

Quyết định 64/2000/QĐ-UB-VX phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ Từ thiện thành phố Hồ Chí Minh do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

64/2000/QD-UB-VX,Quyết định 64 2000,Thành phố Hồ Chí Minh,Quỹ Từ thiện,Tổ chức hoạt động,Thành phố Hồ Chí Minh,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 64/2000/QĐ-UB-VX TP.Hồ Chí Minh, ngày

Ban hành: 21/11/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2009

5

Quyết định 63/2000/QĐ-UB-VX về Quy chế tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng và giáo dục đối tượng tại Trung tâm Giáo dục dạy nghề Thiếu niên 2 thuộc Sở Lao động-Thương binh và xã hội do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

63/2000/QD-UB-VX,Quyết định 63 2000,Thành phố Hồ Chí Minh,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 63/2000/QĐ-UB-VX TP.Hồ Chí Minh, ngày

Ban hành: 17/11/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2009

6

Quyết định 53/2000/QĐ-UB-VX quy định tạm thời về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng chống ma tuý thành phố và quận - huyện do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

53/2000/QD-UB-VX,Quyết định 53 2000,Thành phố Hồ Chí Minh,Quỹ phòng chống ma túy,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 53/2000/QĐ-UB-VX TP.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2000

Ban hành: 02/10/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2013

7

Quyết định 49/2000/QĐ-UB-VX về việc cho phép thực hiện các khoản thu, chi học phí, tiền cơ sở vật chất và thu khác của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố từ năm học 2000 - 2001 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

49/2000/QD-UB-VX,Quyết định 49 2000,Thành phố Hồ Chí Minh,Thu chi học phí,Tiền cơ sở vật chất,Ngành giáo dục đào tạo,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 10/08/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2012

8

Quyết định 4426/2000/QĐ-UB-VX về việc xếp lương đối với viên chức quản lý doanh nghiệp do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

4426/2000/QD-UB-VX,Quyết định 4426 2000,Thành phố Hồ Chí Minh,Xếp lương viên chức quản lý doanh nghiệp,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 4426/2000/QĐ-UB-VX TP. Hồ Chí Minh, ngày

Ban hành: 07/07/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

9

Quyết định 39/2000/QĐ-UB về cho phép Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận - huyện được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân quận - huyện để đóng dấu cấp bằng tốt nghiệp Tiểu học do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

39/2000/QD-UB-VX,Quyết định 39 2000,Thành phố Hồ Chí Minh,Trưởng phòng Giáo dục Đào tạo,Cấp bằng tốt nghiệp Tiểu học,Sử dụng con dấu,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 39/2000/QĐ-UB-VX TP.Hồ Chí Minh, ngày 21

Ban hành: 21/06/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2012

10

Quyết định 37/2000/QĐ-UB về Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Thể dục - Thể thao thành phố do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

37/2000/QD-UB-VX,Quyết định 37 2000,Thành phố Hồ Chí Minh,Sở Thể dục thể thao,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 37/2000/QĐ-UB-VX TP.Hồ

Ban hành: 16/06/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2009

11

Quyết định 36/2000/QĐ-UB-VX duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới ngành Văn hóa thông tin thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010 do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

36/2000/QD-UB-VX,Quyết định 36 2000,Thành phố Hồ Chí Minh,Ngành văn hóa thông tin,Phát triển mạng lưới,Công nghệ thông tin,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 36/2000/QĐ-UB-VX TP.Hồ Chí Minh, ngày 30

Ban hành: 30/05/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2011

12

Quyết định 28/2000/QĐ-UB giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố, đơn vị thực hiện thí điểm theo Quyết định 230/1999/-TTg do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

28/2000/QD-UB-VX,Quyết định 28 2000,Thành phố Hồ Chí Minh,Khoán biên chế,Định mức khoán biên chế,Kinh phí quản lý hành chính,Sở Lao động,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 28/2000/QĐ-UB-VX TP.Hồ Chí

Ban hành: 18/05/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2009

13

Quyết định 32/2000/QĐ-UB giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho Ủy ban nhân dân quận 3, đơn vị thực hiện thí điểm theo Quyết định 230/1999/-TTg do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

32/2000/QD-UB-VX,Quyết định 32 2000,Thành phố Hồ Chí Minh,Khoán biên chế,Định mức khoán biên chế,Kinh phí quản lý hành chính,Quản lý hành chính,Ủy ban nhân dân quận 3,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 18/05/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2009

14

Quyết định 30/2000/QĐ-UB giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho Sở Tư pháp thành phố, đơn vị thực hiện thí điểm theo Quyết định 230/1999/-TTg do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

30/2000/QD-UB-VX,Quyết định 30 2000,Thành phố Hồ Chí Minh,Định mức khoán biên chế,Khoán biên chế,Kinh phí quản lý hành chính,Quản lý hành chính,Sở Tư pháp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 30/2000/QĐ-UB-VX

Ban hành: 18/05/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2009

15

Quyết định 25/2000/QĐ-UB giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè, đơn vị thực hiện thí điểm theo Quyết định 230/1999/-TTg do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

25/2000/QD-UB-VX,Quyết định 25 2000,Thành phố Hồ Chí Minh,Định mức khoán biên chế,Khoán biên chế,Kinh phí quản lý hành chính,Quản lý hành chính,Ủy ban nhân dân,Huyện Nhà Bè,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 18/05/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2009

16

Quyết định 26/2000/QĐ-UB giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, đơn vị thực hiện thí điểm theo Quyết định 230/1999/-TTg do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

26/2000/QD-UB-VX,Quyết định 26 2000,Thành phố Hồ Chí Minh,Định mức khoán biên chế,Khoán biên chế,Kinh phí quản lý hành chính,Quản lý hành chính,Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 18/05/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2009

17

Quyết định 33/2000/QĐ-UB giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi, đơn vị thực hiện thí điểm theo Quyết định 230/1999/-TTg do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

33/2000/QD-UB-VX,Quyết định 33 2000,Thành phố Hồ Chí Minh,Sở Thương mại - Thành phố Hồ C,TP.HCM,Kinh phí quản lý hành chính,Quản lý hành chính,Định mức khoán biên chế,Khoán biên chế,Ủy ban nhân dân,Huyện Củ Chi,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 18/05/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2009

18

Quyết định 31/2000/QĐ-UB giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho Ủy ban nhân dân quận 5, đơn vị thực hiện thí điểm theo Quyết định 230/1999/-TTg do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

31/2000/QD-UB-VX,Quyết định 31 2000,Thành phố Hồ Chí Minh,Định mức khoán biên chế,Khoán biên chế,Quản lý hành chính,Kinh phí quản lý hành chính,Ủy ban nhân dân,Quận 5,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 18/05/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2009

19

Quyết định 27/2000/QĐ-UB giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho Sở Giao thông công chánh thành phố, đơn vị thực hiện thí điểm theo Quyết định 230/1999/-TTg do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

27/2000/QD-UB-VX,Quyết định 27 2000,Thành phố Hồ Chí Minh,Định mức khoán biên chế,Khoán biên chế,Kinh phí quản lý hành chính,Quản lý hành chính,Sở Giao thông Công chánh,Sở Giao thông công chính,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/05/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2009

20

Quyết định 29/2000/QĐ-UB giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho Ủy ban nhân dân quận 11, đơn vị thực hiện thí điểm theo Quyết định 230/1999/-TTg do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

29/2000/QD-UB-VX,Quyết định 29 2000,Thành phố Hồ Chí Minh,Định mức khoán biên chế,Khoán biên chế,Ủy ban nhân dân,Quận 11,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 29/2000/QĐ-UB-VX TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng

Ban hành: 18/05/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.214.224