Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 1395-CV/BTCQTTW NGÀY 22/11/2005 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 9527 công văn

1

Công văn 1395/TCHQ-GSQL xử lý tờ khai thất lạc đã hoàn thành thủ tục hải quan nhưng chưa nhận hàng do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1395/TCHQ-GSQL V/v xử lý vướng mắc tờ khai thất lạc đã hoàn thành thủ tục hải quan nhưng chưa nhận hàng Hà Nội, ngày

Ban hành: 22/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2012

2

Công văn 1395/TCT-CS về hóa đơn tự in do Tổng cục Thuế ban hành

của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Tổng cục Thuế nhận được công văn số 132/CV-KG-KT ngày 22/3/2011 của Chi nhánh Kiên Giang của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (sau gọi tắt là Vietinbank Chi nhánh Kiên Giang) về mẫu hóa đơn tự in (đặt in) theo quy định tại Thông tư số 120/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Ban hành: 25/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2011

3

Công văn số 1395/LĐTBXH-LĐTL về xếp lương viên chức quản lý doanh nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 1395/LĐTBXH-LĐTL V/v Xếp lương viên chức quản lý doanh nghiệp Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2008

Ban hành: 25/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2008

4

Công văn số 6066/CV-KHCN ngày 22/11/2004 của Bộ Công nghiệp về việc xác nhận điều kiện kỹ thuật, năng lực công nghệ sản xuất và tỷ lệ nội địa hoá

BỘ CÔNG NGHIỆP ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 6066/CV-KHCN V/v Xác nhận điều kiện kỹ thuật năng lực công nghệ sản xuất và tỷ lệ nội địa hoá Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2004 Kính gửi: Công ty TNHH Sản phẩm tiêu dùng TOSHIBA Việt Nam Căn cứ

Ban hành: 22/11/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

5

Công văn số 1395/VPCP-QHQT về việc Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng tiếp nhận viện trợ của tổ chức GSMM-Mỹ do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 1395/VPCP-QHQT V/v Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng tiếp nhận viện trợ của tổ chức GSMM-Mỹ Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2008

Ban hành: 04/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2008

6

Công văn số 1395/TCT-ĐTNN về việc nghĩa vụ thuế của các bên trong hợp đồng hợp tác kinh doanh do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ****** Số: 1395/TCT-ĐTNN V/v: nghĩa vụ thuế của các bên trong hợp đồng hợp tác kinh doanh Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2007

Ban hành: 10/04/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2008

7

Công văn 11/CV-BCS về đào tạo nghề cho lao động nông thôn do Ban Cán sự Đảng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BAN CÁN SỰ ĐẢNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI --------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 11-CV/BCS V/v: Đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2010 Kính gửi: Tỉnh uỷ/Thành

Ban hành: 09/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2012

8

Công văn số 1395/TCT-TS của Tổng cục Thuế về chứng từ thu phí, lệ phí

Trả lời công văn số 168/CT-AC ngày 24/3/2006 của Cục thuế tỉnh Sóc Trăng về việc phát hành biên lai thu phí có mệnh giá, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Theo quy định tại Điểm 2.b Điều 1 Quyết định số 85/2005/QĐ-BTC ngày 30/11/2005 của Bộ Tài chính về việc in, phát hành và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thì các loại phí và

Ban hành: 17/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

9

Công văn 3022-CV/BTGTW năm 2017 về tuyên truyền Một số điểm mới của Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN TUYÊN GIÁO ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 3022-CV/BTGTW V/v tuyên truyền Một số điểm mới của Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm

Ban hành: 02/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2017

10

Công văn 3296-CV/BTCTW năm 2017 về hướng dẫn lập biểu mẫu thống kê cơ bản về công tác tổ chức xây dựng Đảng do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN TỔ CHỨC ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số 3296-CV/BTCTW V/v Hướng dẫn lập các biểu mẫu thống kê cơ bản về công tác tổ chức xây dựng Đảng Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2017

Ban hành: 26/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2017

11

Công văn 2952-CV/BTCTW năm 2017 xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN TỔ CHỨC -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 2952-CV/BTCTW V/v xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2017

Ban hành: 20/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2017

12

Công văn số 1395/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phụ cấp độc hại, nguy hiểm cho công trình thủy điện A.Vương

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1395/LĐTBXH-TL V/v: Phụ cấp độc hại, nguy hiểm cho công trình thủy điện A.Vương Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2006

Ban hành: 26/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

13

Công văn 1258-CV/UBKTTW năm 2017 báo cáo kết quả thực hiện Quy định 55-QĐ/TW do Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành

theo Công văn số 1258-CV/UBKTTW, ngày 23 - 02 - 2017 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương) I- Kết quả, ưu điểm trong thực hiện Quy định 55 1- Khái quát tình hình tổ chức đảng, đảng viên trong đảng bộ 2- Kết quả, ưu điểm và nguyên nhân 2.1- Kết quả, ưu điểm 2.2- Nguyên nhân của ưu điểm (Đề nghị có báo cáo số liệu theo mẫu

Ban hành: 23/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2017

14

Công văn 3042-CV/VPTW năm 2016 không bắn pháo hoa trong dịp Tết Đinh Dậu 2017 do Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG VĂN PHÒNG ---------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 3042-CV/VPTW V/v không bắn pháo hoa trong dịp Tết Đinh Dậu 2017 Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016 Kính gửi:

Ban hành: 30/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2017

15

Công văn số 1395 TCT/DNK của Tổng cục Thuế về thuế suất thuế GTGT của mặt hàng mực viết và sáp màu

TỔNG CỤC THUẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1395TCT/DNK V/v: Thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng mực viết và sáp màu Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2005

Ban hành: 11/05/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

16

Công văn 1825-CV-BTCTW về kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2016 và nội dung sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Nghị quyết 04-NQ/TW, Chỉ thị 05-CT/TW do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

05-CT/TW Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2016 Kính gửi: Các đồng chí bí thư tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30-10-2016 của Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về

Ban hành: 18/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2016

17

Công văn 1814-CV-BTCTW xây dựng Báo cáo và biểu mẫu tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2016 do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN TỔ CHỨC -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 1814-CV/BTCTW V/v xây dựng Báo cáo và biểu mẫu tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2016 Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2016

Ban hành: 18/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2016

18

Công văn 828-CV/VPTW/nb điều chỉnh mức chi bồi dưỡng cho kế toán kiêm nhiệm trực tiếp làm công tác thu, chi đảng phí và tổng hợp lập báo cáo quyết toán kinh phí chi hoạt động công tác đảng của tổ chức đảng các cấp do Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu tăng 830.000 đồng, thực hiện từ ngày 01-5-2011; để đảm bảo mức thù lao phù hợp với công việc được giao, trên cơ sở chế độ chi bồi dưỡng tại Công văn số 1395-CV/BTCQTTW, ngày 22-11-2005 không còn phù hợp. Văn phòng Trung ương Đảng điều chỉnh mức chi bồi dưỡng cho kế toán kiêm nhiệm trực tiếp làm

Ban hành: 03/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2013

19

Công văn 11/CV-TY về kiểm tra, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y đối với nơi kinh doanh sản phẩm động vật do Chi cục Thú y tỉnh Bình Phước ban hành

SỞ NN-PTNT BÌNH PHƯỚC CHI CỤC THÚ Y ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/CV-TY V/v: Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y đối với nơi kinh doanh sản phẩm động vật. Đồng

Ban hành: 16/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2012

20

Công văn số 72/CV-CV-TCCB của Cục Đường sông Việt Nam về việc hướng dẫn Quyết định sửa đổi bổ sung quy tắc báo hiệu ĐTNĐ Việt Nam số 11/2005/QĐ-BGTVT-17/01/2005

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỤC ĐƯỜNG SÔNG VN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 72/CV-CV-TCCB V/v hướng dẫn Quyết định sửa đổi bổ sung quy tắc báo hiệu ĐTNĐ Việt Nam số 11/2005/QĐ-BGTVT-17/01/2005 của

Ban hành: 04/02/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status