Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 139/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 139484 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Kế hoạch 139/KH-UBND năm 2022 về đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập để đủ điều kiện đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo do thành phố Hà Nội ban hành

139/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Đầu tư xây dựng trường học công lập đạt chuẩn quốc gia,Xây dựng trường học công lập đạt chuẩn quốc gia Hà Nội,Đầu tư nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ tôn tạo di tích,Đầu tư,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 06/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2022

2

Kế hoạch 139/KH-UBND về công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Nghệ An năm 2022

139/KH-UBND,Tỉnh Nghệ An,Công tác văn thư lưu trữ Nghệ An,Thực hiện công tác văn thư lưu trữ,Hoạt động văn thư lưu trữ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 28/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2022

3

Quyết định 139/QĐ-UBND năm 2022 sửa đổi nội dung Quy định tạm thời tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định 663/QĐ-UBND

139/QD-UBND,Quyết định 139 2022,Tỉnh Ninh Thuận,Sửa đổi Quyết định 663/QĐ-UBND Ninh Thuận,Vận tải hành khách đảm bảo an toàn COVID19,Vận tải hành khách an toàn COVID19 Ninh Thuận,Giao thông - Vận tải,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 24/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2022

4

Quyết định 139/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022-2026

139/QD-UBND,Quyết định 139 2022,Tỉnh Bắc Kạn,Phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa,Thực hiện xây dựng đời sống văn hóa 2022 2026,Kế hoạch toàn dân xây dựng đời sống văn hóa,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 26/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2022

5

Quyết định 139/QĐ-UBND năm 2022 Kế hoạch thực hiện Chương trình 12-CTr/TU thực hiện Nghị quyết về phát triển đô thị và nhà ở tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2025

139/QD-UBND,Quyết định 139 2022,Tỉnh Vĩnh Long,Kế hoạch phát triển đô thị Vĩnh Long ,Kế hoạch phát triển nhà ở Vĩnh Long,Phát triển đô thị nhà ở Vĩnh Long 2021 2025,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 20/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2022

6

Kế hoạch 139/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

139/KH-UBND,Thành phố Đà Nẵng,Thực hiện Chiến lược về bình đẳng giới Đà Nẵng,Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới Đà Nẵng,Chiến lược về bình đẳng giới Đà Nẵng giai đoạn 2021 2025,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 22/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2021

7

Kế hoạch 139/KH-UBND năm 2021 thực hiện hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

139/KH-UBND,Tỉnh Kiên Giang,Thực hiện hỗ trợ người lao động khó khăn do Covid19,Hỗ trợ người lao động khó khăn do Covid19 Kiên Giang,Hỗ trợ người sử dụng lao động khó khăn do Covid19,Lao động - Tiền lương,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 18/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2022

8

Kế hoạch 139/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

139/KH-UBND,Tỉnh Nghệ An,Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới Nghệ An,Thực hiện Phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới Nghệ An,Ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Nghệ An,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 22/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2021

9

Quyết định 139/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Phương án phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025

139/QD-UBND,Quyết định 139 2021,Tỉnh Bắc Kạn,Phương án phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh Bắc Kạn,Phê duyệt phương án phòng cháy chữa cháy rừng,Phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh Bắc Kạn 2021 2025,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 02/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2021

10

Quyết định 139/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Công Thương tỉnh An Giang

139/QD-UBND,Quyết định 139 2021,Tỉnh An Giang,Giải quyết thủ tục hành chính Sở Công Thương,Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh An Giang,Thủ tục hành chính Sở Công Thương An Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 25/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2021

11

Quyết định 139/QĐ-UBND năm 2021 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 do tỉnh Sơn La ban hành

139/QD-UBND,Quyết định 139 2021,Tỉnh Sơn La,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm tỉnh Sơn La,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 2025,Phát triển kinh tế xã hội 5 năm tỉnh Sơn La 2021 2025,Đầu tư,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 20/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2021

12

Quyết định 139/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án Phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

139/QD-UBND,Quyết định 139 2021,Tỉnh Thái Nguyên,Đề án phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực,Phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực Thái Nguyên,Phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực 2021 2025,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 19/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2021

13

Quyết định 139/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội thực hiện tại cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

139/QD-UBND,Quyết định 139 2021,Tỉnh Lâm Đồng,Giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh,Thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động,Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Lâm Đồng,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 18/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2021

14

Kế hoạch 139/KH-UBND năm 2020 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 do tỉnh Tuyên Quang ban hành

139/KH-UBND,Tỉnh Tuyên Quang,Đào tạo bồi dưỡng cán bộ tỉnh Tuyên Quang năm 2021,Đào tạo bồi dưỡng công chức tỉnh Tuyên Quang năm 2021,Đào tạo bồi dưỡng viên chức tỉnh Tuyên Quang năm 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2021

15

Kế hoạch 139/KH-UBND năm 2020 sửa đổi Kế hoạch 58/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

139/KH-UBND,Tỉnh Quảng Ngãi,Sửa đổi Kế hoạch 58/KH-UBND tỉnh Quảng Ngãi,Chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19,Hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19 Quảng Ngãi,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 19/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2021

16

Kế hoạch 139/KH-UBND năm 2020 thực hiện Quyết định 889/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030 do tỉnh Hưng Yên ban hành

139/KH-UBND,Tỉnh Hưng Yên,Thực hiện Quyết định 889/QĐ-TTg tỉnh Hưng Yên,Sản xuất và tiêu dùng bền vững tỉnh Hưng Yên,Chương trình về tiêu dùng bền vững tỉnh Hưng Yên,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2021

17

Kế hoạch 139/KH-UBND năm 2020 về thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2021 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

139/KH-UBND,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Thực hiện công tác phòng chống ma túy,Công tác phòng chống ma túy Vũng Tàu,Phòng chống ma túy Vũng Tàu năm 2021,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2020

18

Kế hoạch 139/KH-UBND năm 2020 về phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021-2025 tỉnh Lạng Sơn

139/KH-UBND,Tỉnh Lạng Sơn,Phát triển kinh tế tập thể tỉnh Lạng Sơn,Phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021 2025,Phát triển kinh tế tập thể Lạng Sơn 2021 2025,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2021

19

Kế hoạch 139/KH-UBND năm 2020 về phát triển Y, Dược cổ truyền, kết hợp Y dược cổ truyền với Y học hiện đại thành phố Hà Nội đến năm 2030

139/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Kết hợp y dược cổ truyền với y học hiện đại,Phát triển Y Dược cổ truyền Hà Nội đến 2030,Kết hợp Y dược cổ truyền với Y học hiện đại Hà Nội,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2020

20

Kế hoạch 139/KH-UBND về thực hiện Đề án "Thành lập và nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017-2020", năm 2020

139/KH-UBND,Tỉnh Lào Cai,Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau Lào Cai 2020,Nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau,Thành lập mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 12/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.25.113