Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 139/2017/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 3813 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 177.319 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 50.308 CÔNG VĂN
1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-139:2013/BNNPTNT về phương pháp phối trộn và xử lý chất nền trồng cây trong khu cách ly kiểm dịch thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN 01 - 139 : 2013/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHƯƠNG PHÁP PHỐI TRỘN VÀ XỬ LÝ CHẤT NỀN TRỒNG CÂY TRONG KHU CÁCH LY KIỂM DỊCH THỰC VẬT National technical regulation on mixed technique and treatment of substrate for planting in quarantine area Lời nói đầu QCVN 01 - 139 : 2013/BNNPTNT do Cục Bảo vệ

Ban hành: 14/06/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2013

2

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 139:2006 về tiêu chuẩn kỹ thuật hạt giống hồi

TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 139:2006 TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT HẠT GIỐNG HỒI 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Mục đích, yêu cầu Tiêu chuẩn này quy định những nội dung và yêu cầu về kỹ thuật hạt giống cây Hồi dùng để gieo ươm tạo cây con trồng rừng từ thu hái quả, chế biến, bảo quản và chất lượng sinh lý hạt giống. Mọi

Ban hành: Năm 2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

3

Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 139:2005 về đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định hệ số thấm của đất trong phòng thí nghiệm

TIÊU CHUẨN NGÀNH 14 TCN 139 - 2005 ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HỆ SỐ THẤM CỦA ĐẤT TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM Soils. Laboratory methods of determination of permeability coefficent

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

4

Tiêu chuẩn ngành 28TCN 139:2000 về cơ sở chế biến thuỷ sản khô - điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

TIÊU CHUẨN NGÀNH 28TCN 139:2000 CƠ SỞ CHẾ BIẾN THUỶ SẢN KHÔ - ÐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM Dried fish processing establishments - Conditions for food safety 1 Ðối tượng và phạm vi áp dụng 1.1 Tiêu chuẩn này qui định những điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn cho cơ sở chế biến thuỷ sản khô các

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

5

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN139:1991 về cát tiêu chuẩn để thử xi măng

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 139 : 1991 CÁT TIÊU CHUẨN ĐỂ THỬ XI MĂNG Standard sand for cement testing Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 139: 1978 Tiêu chuẩn này quy định cát tiêu chuẩn dùng để thử cường độ xi măng theo TCVN 4029:  1985  -  TCVN  4032:  1985  là cát  thạch anh tự nhiên, khai  thác từ bãi cát  xã

Ban hành: Năm 1991

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

6

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-139:1995 về hệ thống thông tin cáp sợi quang – Yêu cầu kỹ thuật do Tổng cục Bưu điện ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH TCN 68 - 139: 1995 HỆ THỐNG THÔNG TIN CÁP SỢI QUANG YÊU CẦU KỸ THUẬT OPTICAL FIBER TRANSMISSION SYSTEMS TECHNICAL STANDARDS MỤC LỤC Lời nói đầu 1. Phạm vi áp dụng. 2. Định nghĩa, thuật ngữ . 3. Yêu cầu kỹ thuật 3.1 Tốc độ truyền dẫn 3.2 Các tiêu

Ban hành: 01/08/1995

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN VI:2017 về Bộ tiêu chuẩn quốc gia về thuốc (Gồm 64 tiêu chuẩn, chia thành 5 phần)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN Vl:2017 BỘ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VỀ THUỐC (GỒM 64 TIÊU CHUẨN, CHIA THÀNH 5 PHẦN) Set of national standards for medicines MỤC LỤC Phần 1: Phương pháp kiểm nghiệm thuốc và chuyên mục Phụ lục 1.27 Thuật ngữ dạng thuốc theo mô hình giải phóng (phóng thích) dược chất Phụ lục

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2018

8

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD 139:1985 về thủy tinh - cát để sản xuất thủy tinh - phương pháp phân tích hóa học - xác định hàm lượng đồng oxyt

TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG TCXD 139 : 1985 THỦY TINH - CÁT ĐỂ SẢN XUẤT THỦY TINH - PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HOÁ HỌC - X ÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ĐỒNG OXYT. Glass - Sand for glass manufacture - Method for chemical analysis - Determination of copper oxidic content Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hàm lượng đồng oxyt trong

Ban hành: Năm 1985

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2013

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11839:2017 về Hệ bảo vệ bề mặt bê tông - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11839:2017 HỆ BẢO VỆ BỀ MẶT BÊ TÔNG - YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Surface protection systems for concrete - Specifications and test methods Lời nói đầu TCVN 11839:2017 biên soạn trên cơ sở tiêu chuẩn EN 1504-02 Products and systems for the protection and repair

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2017

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11819:2017 về Khối truy nhập có điều kiện dùng trong truyền hình kỹ thuật số - Yêu cầu kỹ thuật đối với giao diện chung mở rộng (CI PLUS)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11819:2017 KHỐI TRUY NHẬP CÓ ĐIỀU KIỆN DÙNG TRONG TRUYỀN HÌNH KỸ THUẬT SỐ - YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐỐI VỚI GIAO DIỆN CHUNG MỞ RỘNG (CI PLUS) Conditional access module for digital television - Technical requirements for common interface plus (CI PLUS) MỤC LỤC 1  Phạm vi áp dụng

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2017

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11818:2017 về An toàn hệ thống bảo mật DNS (DNSSEC) thay đổi trong giao thức

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11818:2017 AN TOÀN HỆ THỐNG BẢO MẬT DNS (DNSSEC) THAY ĐỔI TRONG GIAO THỨC The DNS security extensions - Protocol modifications Lời nói đầu TCVN 11818:2017 được xây dựng trên cơ sở tham khảo tiêu chuẩn IETF RFC 4035 (03-2005). TCVN 11818:2017 do Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu Điện

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2017

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11856:2017 về Chợ kinh doanh thực phẩm

5. Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ. 6. Nghị định 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ. 7. Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2017

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11930:2017 về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Yêu cầu cơ bản về an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11930:2017 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - CÁC KỸ THUẬT AN TOÀN - YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ AN TOÀN HỆ THỐNG THÔNG TIN THEO CẤP ĐỘ Information technology - Security techniques - Basic requirements for securing information system according to security levels Lời nói đầu TCVN 11930:2017 được xây dựng

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2017

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11196:2017 về Bitum - Phương pháp xác định độ nhớt kế brookfield

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11196:2017 BITUM - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ NHỚT KẾ BROOKFIELD Bitumen - Test method for viscosity by brookfield apparatus Lời nói đầu TCVN 11196:2017 do Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông Vận tải biên soạn, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2017

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9030:2017 về Bê tông nhẹ - Phương pháp thử

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9030:2017 BÊ TÔNG NHẸ - PHƯƠNG PHÁP THỬ Lightweight concrete - Test methods MỤC LỤC Lời nói đầu 1  Phạm vi áp dụng 2  Tài liệu viện dẫn 3  Thuật ngữ và định nghĩa 4  Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử 5  Phương pháp thử 5.1  Kiểm tra khuyết tật ngoại

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2018

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11815:2017 về Thiết kế công trình phụ trợ trong thi công cầu

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11815:2017 THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH PHỤ TRỢ TRONG THI CÔNG CẦU Design of temporary works and auxiliary equipments for bridge construction Mục lục 1  Phạm vi áp dụng 2  Tài liệu viện dẫn 3  Thuật ngữ và định nghĩa 4  Quy định chung 4.1  Yêu cầu thiết kế công trình

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2017

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11793:2017 về Đường sắt đô thị khổ đường 1000 mm - Yêu cầu thiết kế tuyến

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11793:2017 ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ KHỔ ĐƯỜNG 1000 MM - YÊU CẦU THIẾT KẾ TUYẾN 1000 mm gauge railway - Design requirements for track work Lời nói đầu TCVN 11793 : 2017 do Cục đường sắt Việt Nam biên soạn, Bộ Giao Thông vận tải đề nghị, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2017

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11770:2017 về Giống cây lâm nghiệp - Cây giống sa nhân tím

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11770:2017 GIỐNG CÂY LÂM NGHIỆP - CÂY GIỐNG SA NHÂN TÍM Forest tree cultivars - Amomum longiligulare T.L.Wu Lời nói đầu TCVN 11770:2017 do Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2017

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5756:2017 về Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô và xe máy

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5756:2017 MŨ BẢO HIỂM CHO NGƯỜI ĐI MÔ TÔ VÀ XE MÁY Protective helmets for motorcycles and mopeds users Lời nói đầu TCVN 5756:2017 thay thế TCVN 5756:2001 và TCVN 6979:2001 TCVN 5756:2017 do Tiểu ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 94/SC 1 Phương tiện bảo hộ cá nhân - Bảo vệ vùng

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2018

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7959:2017 về Bê tông nhẹ - Sản phẩm bê tông khí chưng áp - Yêu cầu kỹ thuật

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7959:2017 BÊ TÔNG NHẸ- SẢN PHẨM BÊ TÔNG KHÍ CHƯNG ÁP - YÊU CẦU KỸ THUẬT Lightweight concrete - Autoclaved aerated concrete products - Specification MỤC LỤC Lời nói đầu 1  Phạm vi áp dụng 2  Tài liệu viện dẫn 3  Thuật ngữ và định nghĩa 4  Phân loại 5  Hình

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.4.91