Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 139/2017/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 49923 công văn

1

Công văn số 139/CP-QHQT ngày 11/02/2003 của Chính phủ về việc dự án thành lập Công ty TNHH Ken Greenfarm

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 139/CP-QHQT V/v Dự án thành lập Công ty TNHH KEN GREENFARM Hà Nội, ngày 11 tháng 2 năm 2003 Kính gửi: - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và

Ban hành: 11/02/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2009

2

Công văn 252/CP-KTTH năm 2017 đính chính sai sót tại Nghị định 20/2017/NĐ-CP do Chính phủ ban hành

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 252/CP-KTTH V/v đính chính sai sót tại Nghị định số 20/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2017

Ban hành: 05/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2017

3

Công văn 139/BXD-HĐXD năm 2018 giải đáp vướng mắc về mẫu tờ trình phê duyệt thiết kế và dự toán xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

duyệt thiết kế và dự toán xây dựng công trình. Theo đó, khi thực hiện việc lập Tờ trình phê duyệt cần căn cứ vào nội dung phê duyệt được quy định tại Điều 28 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ để thực hiện và trình người có thẩm quyền phê duyệt các nội dung theo quy định. Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được người quyết

Ban hành: 27/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2018

4

Công văn 41/CP-KTTH năm 2018 về đính chính Nghị định 151/2017/NĐ-CP do Chính phủ ban hành

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 41/CP-KTTH V/v đính chính Nghị định số 151/2017/NĐ-CP. Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2018 Kính gửi:

Ban hành: 13/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2018

5

Công văn 12/BXD-TTr năm 2018 hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính trong quản lý chất thải rắn xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

không đúng nơi quy định, Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (sau đây gọi tắt là Nghị định số 155/2016/NĐ-CP) và Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác,

Ban hành: 17/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2018

6

Công văn 482/BXD-ĐMDN góp ý kiến dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 139/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 482/BXD-ĐMDN V/v Góp ý kiến dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 139/2007/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp Hà Nội, ngày 25 tháng

Ban hành: 25/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2010

7

Công văn 114/CP-KTTH năm 2017 đính chính sai sót tại Nghị định 140/2016/NĐ-CP do Chính phủ ban hành

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 114/CP-KTTH V/v đính chính sai sót tại Nghị định số 140/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2017

Ban hành: 28/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2017

8

Công văn 139/BXD-QLN năm 2017 về hợp đồng đặt cọc giữ chỗ mua bán bất động sản do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 139/BXD-QLN V/v: hợp đồng đặt cọc giữ chỗ mua bán bất động sản. Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2017 Kính gửi: Sở Xây

Ban hành: 19/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2017

9

Công văn 10342/VPCP-KSTT năm 2017 thực hiện Nghị định 92/2017/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10342//VPCP-KSTT V/v thực hiện Nghị định số 92/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2017 Kính

Ban hành: 29/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2017

10

Công văn 9436/QLD-KD năm 2017 thực hiện Nghị định 54/2017/NĐ-CP do Cục Quản lý Dược ban hành

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9436/QLD-KD V/v thực hiện Nghị định số 54/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2017 Kính gửi:

Ban hành: 05/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2017

11

Công văn 139/BGDĐT-KHCNMT năm 2017 tổng kết công tác sở hữu trí tuệ trong cơ sở giáo dục đại học phục vụ tổng kết 10 năm thi hành Luật Sở hữu trí tuệ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

kết công tác sở hữu trí tuệ của đơn vị, xây dựng báo cáo tổng kết, cung cấp số liệu thống kê theo căn cứ, mục đích, phạm vi, nội dung, hoàn thiện các mẫu biểu như sau: 1. Căn cứ - Luật Sở hữu trí tuệ (Luật số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005, được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 36/2009/QH12 ngày 19/6/2009). - Nghị định số 105/2006/NĐ-CP

Ban hành: 16/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2017

12

Công văn 139/TCT-CS năm 2017 về lập bảng kê hóa đơn cho hoạt động chiết khấu thương mại do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 139/TCT-CS V/v lập bảng kê hóa đơn. Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2017 Kính gửi: -

Ban hành: 12/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2017

13

Công văn 5065/VPCP-KTTH năm 2017 đính chính Nghị định 20/2017/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5065/VPCP-KTTH V/v Đính chính Nghị định số 20/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2017

Ban hành: 17/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2017

14

Công văn 139/GSQL-GQ4 năm 2019 về thông tin ngày hóa đơn thể hiện trên C/O do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 139/GSQL-GQ4 v/v thông tin ngày hóa đơn thể hiện trên C/O Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2019

Ban hành: 15/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2019

15

Công văn 1582/TCT-DNL năm 2017 thực hiện Điều 2 Nghị định 10/2017/NĐ-CP do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1582/TCT-DNL V/v: Triển khai thực hiện Điều 2 Nghị định số 10/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2017

Ban hành: 24/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2017

16

Công văn 9454/VPCP-KTTH năm 2017 thực hiện Nghị định 134/2016/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9454/VPCP-KTTH V/v triển khai thực hiện Nghị định số 134/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2017

Ban hành: 06/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2017

17

Công văn 139/TCT-CS năm 2016 về thuế giá trị gia tăng đối với dự án ODA không hoàn lại do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 139/TCT-CS V/v: Chính sách thuế Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2016. Kính

Ban hành: 12/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2016

18

Công văn 5436/TCHQ-TXNK năm 2017 về triển khai Nghị định 134/2016/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5436/TCHQ-TXNK V/v triển khai Nghị định số 134/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2017

Ban hành: 17/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2017

19

Công văn 7956/VPCP-KTTH năm 2017 triển khai Nghị định 134/2016/ND-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7956/VPCP-KTTH V/v triển khai Nghị định số 134/2016/ND-CP Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2017 Kính gửi:

Ban hành: 31/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2017

20

Công văn số 223/BXD-QLN về việc hướng dẫn cụ thể một số vấn đề tại Nghị định 139/2007/NĐ-CP và Nghị định 153/2007/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai Bộ Xây dựng nhận được công văn số 17/SKHĐT- ĐKKD ngày 04/01/2008 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai về việc đề nghị hướng dẫn cụ thể một số vấn đề tại Nghị định 139/2007/NĐ-CP và Nghị định 153/2007/NĐ-CP. Sau khi nghiên cứu Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 1/ Về xác nhận vốn pháp định khi đăng ký kinh

Ban hành: 04/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 52.23.234.7