Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 1381/TCT-TNCN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 27804 công văn

1

Công văn 1381/TCT-TNCN năm 2014 về Danh mục tổng hợp khoản phụ cấp, trợ cấp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành làm cơ sở xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công do Tổng cục Thuế ban hành

1381/TCT-TNCN V/v: Danh mục tổng hợp các khoản phụ cấp, trợ cấp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành làm cơ sở xác định thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công. Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2014 Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong quá trình thực hiện Luật

Ban hành: 24/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2014

2

Công văn 1381/TCT-TNCN vướng mắc khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

1381/TCT-TNCN,Công văn 1381 2010,Tổng cục Thuế,Quyết toán thuế,Thuế thu nhập cá nhân,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1381/TCT-TNCN V/v vướng mắc khi thực

Ban hành: 26/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2010

3

Công văn 1381/TCT-DNL năm 2019 thực hiện hóa đơn điện tử có mã xác thực do Tổng cục Thuế ban hành

1381/TCT-DNL,Công văn 1381 2019,Tổng cục Thuế,Hóa đơn điện tử ,Sử dụng hóa đơn điện tử,Vướng mắc hóa đơn điện tử,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2019

4

Công văn 1381/TCT-CS năm 2016 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

1381/TCT-CS,Công văn 1381 2016,Tổng cục Thuế,Thuế giá trị gia tăng,Chiết khấu thương mại,Hoạt động bán hàng,Cơ sở kinh doanh,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2016

5

Công văn 16134/CT-TTHT năm 2017 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với cán bộ, công chức do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Văn phòng Thành ủy, Tỉnh ủy và các Ban của Thành ủy, Tỉnh ủy…” - Căn cứ công văn số 1381/TCT-TNCN ngày 24/4/2014 của Tổng cục Thuế về danh mục tổng hợp các khoản phụ cấp, trợ cấp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành làm cơ sở xác định thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công. - Căn cứ điểm c Khoản 1 Phần I Hướng dẫn số

Ban hành: 10/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2017

6

Công văn 4751/TCT-TNCN năm 2018 về xác định mức doanh thu phải nộp thuế đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh do Tổng cục Thuế ban hành

4751/TCT-TNCN,Công văn 4751 2018,Tổng cục Thuế,Hộ gia đình,Nghĩa vụ nộp thuế,Xác định doanh thu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4751/TCT-TNCN V/v xác

Ban hành: 29/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2018

7

Công văn 4655/TCT-TNCN năm 2018 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

4655/TCT-TNCN,Công văn 4655 2018,Tổng cục Thuế,Chính sách thuế,Áp dụng chính sách thuế ,Chính sách thuế thu nhập cá nhân ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 23/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2018

8

Công văn 4571/TCT-TNCN năm 2018 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản chi công tác phí của dự án viện trợ do Tổng cục Thuế ban hành

4571/TCT-TNCN,Công văn 4571,Tổng cục Thuế,Chính sách thuế thu nhập cá nhân ,Chính sách thuế,Thuế thu nhập cá nhân ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4571/TCT-TNCN

Ban hành: 20/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2018

9

Công văn 4389/TCT-TNCN năm 2018 vướng mắc chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

4389/TCT-TNCN,Công văn 4389 2018,Tổng cục Thuế,Chính sách thuế,Áp dụng chính sách thuế ,Thuế thu nhập cá nhân,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4389/TCT-TNCN

Ban hành: 08/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2018

10

Công văn 4371/TCT-TNCN năm 2018 về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành

4371/TCT-TNCN,Công văn 4371 2018,Tổng cục Thuế,Thuế thu nhập cá nhân,Chuyển nhượng bất động sản,Hoạt động chuyển nhượng bất động sản ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2018

11

Công văn 4224/TCT-TNCN năm 2018 về miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA do Tổng cục Thuế ban hành

4224/TCT-TNCN,Công văn 4224 2018,Tổng cục Thuế,Thuế thu nhập cá nhân,Miễn thuế thu nhập cá nhân,Chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2018

12

Công văn 4023/TCT-TNCN năm 2018 về chính sách thuế Thu nhập cá nhân với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán do Tổng cục Thuế ban hành

4023/TCT-TNCN,Công văn 4023,Tổng cục Thuế,Thuế thu nhập cá nhân,Tính thuế thu nhập cá nhân ,Chuyển nhượng chứng khoán,Thuế chuyển nhượng chứng khoán,Thuế - Phí - Lệ Phí,Chứng khoán BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2018

13

Công văn 3850/TCT-TNCN năm 2018 về đăng ký giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc do Tổng cục Thuế ban hành

3850/TCT-TNCN,Công văn 3850 2018,Tổng cục Thuế,Đăng ký giảm trừ gia cảnh ,Đối tượng được giảm trừ gia cảnh,Gia hạn đăng ký người phụ thuộc,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2018

14

Công văn 3744/TCT-TNCN năm 2018 về khai thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

3744/TCT-TNCN,Công văn 3744 2018,Tổng cục Thuế,Kê khai thuế,Kê khai thuế thu nhập cá nhân,Vướng mắc kê khai thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 03/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2019

15

Công văn 3713/TCT-TNCN năm 2018 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

3713/TCT-TNCN,Công văn 3713 2018,Tổng cục Thuế,Thuế thu nhập cá nhân,Tính thuế thu nhập cá nhân ,Vướng mắc thuế thu nhập cá nhân,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 01/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2019

16

Công văn 3681/TCT-TNCN năm 2018 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

3681/TCT-TNCN,Công văn 3681 2018,Tổng cục Thuế,Chính sách thuế thu nhập cá nhân ,Cách tính thuế thu nhập cá nhân,Vướng mắc thuế thu nhập cá nhân,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2018

17

Công văn 3662/TCT-TNCN năm 2018 về hoàn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân người nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

3662/TCT-TNCN,Công văn 3662 2018,Tổng cục Thuế,Hoàn thuế thu nhập cá nhân ,Vướng mắc hoàn thuế thu nhập cá nhân ,Người nước ngoài ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2018

18

Công văn 3613/TCT-TNCN năm 2018 hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

3613/TCT-TNCN,Công văn 3613 2018,Tổng cục Thuế,Thuế thu nhập cá nhân,Quản lý thuế thu nhập cá nhân ,Chính sách thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3613/TCT-TNCN

Ban hành: 24/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2018

19

Công văn 3545/TCT-TNCN năm 2018 về xác định thu nhập chịu thuế khi tính thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

3545/TCT-TNCN,Công văn 3545 2018,Tổng cục Thuế,Thu nhập chịu thuế,Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân ,Thuế thu nhập cá nhân,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 20/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2018

20

Công văn 3548/TCT-TNCN năm 2018 hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

3548/TCT-TNCN,Công văn 3548 2018,Tổng cục Thuế,Thuế thu nhập cá nhân,Quản lý thu thuế thu nhập cá nhân,Chính sách thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 20/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.215.182.36