Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1381/TCT-TNCN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 4136 văn bản

1

Quyết định 1381/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính công bố bổ sung; được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu

1381/QD-UBND,Quyết định 1381 2019,Tỉnh Lai Châu,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1381/QĐ-UBND Lai Châu, ngày 28

Ban hành: 28/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2019

2

Quyết định 1381/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng/Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Thanh Hóa

1381/QD-UBND,Quyết định 1381 2019,Tỉnh Thanh Hóa,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1381/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 18 tháng

Ban hành: 18/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2019

3

Kế hoạch 1381/KH-UBND năm 2018 về sản xuất nông nghiệp sạch làm vệ tinh, liên kết chuỗi với cơ sở, doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm giai đoạn 2018-2019 do tỉnh Hà Nam ban hành

1381/KH-UBND,Tỉnh Hà Nam,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1381/KH-UBND Hà Nam, ngày 29 tháng 5 năm 2018 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT

Ban hành: 29/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2018

4

Quyết định 1381/QĐ-UBND năm 2018 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định

1381/QD-UBND,Quyết định 1381 2018,Tỉnh Bình Định,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1381/QĐ-UBND Bình Định, ngày 24 tháng 4 năm 2018

Ban hành: 24/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2018

5

Quyết định 1381/QĐ-BTC năm 2017 về Quy chế phối hợp kiểm tra việc thực hiện cơ chế, chính sách về tài chính doanh nghiệp tại tổ chức kinh tế, dự án có vốn đầu tư nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

1381/QD-BTC,Quyết định 1381 2017,Bộ Tài chính,Tài chính doanh nghiệp,Vốn đầu tư nước ngoài,Doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 24/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2017

6

Quyết định 1381/QĐ-BXD năm 2016 Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 của Bộ Xây dựng

1381/QD-BXD,Quyết định 1381 2016,Bộ Xây dựng,Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật,Văn bản quy phạm pháp luật,Kiểm tra văn bản,Kế hoạch kiểm tra văn bản ,Bộ máy hành chính BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2017

7

Quyết định 1381/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam

1381/QD-UBND,Quyết định 1381 2016,Tỉnh Hà Nam,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1381/QĐ-UBND Hà Nam, ngày 12 tháng 09 năm 2016

Ban hành: 12/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2017

8

Quyết định 1381/QĐ-UBND năm 2016 về Kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

1381/QD-UBND,Quyết định 1381,Tỉnh Bắc Kạn,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1381/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 26 tháng 8 năm 2016

Ban hành: 26/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2016

9

Quyết định 1381/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Nhiệm vụ thiết kế quy hoạch xây dựng, đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu Tái định cư I thuộc Dự án Khu tái định cư đường phía Nam Khu đô thị mới, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng - Tỷ lệ 1/500

1381/QD-UBND,Quyết định 1381,Tỉnh Cao Bằng,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1381/QĐ-UBND Cao Bằng, ngày 12 tháng 8 năm 2016

Ban hành: 12/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2016

10

Quyết định 1381/QĐ-TTg năm 2016 sửa đổi Quyết định 592/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1381/QD-TTg,Quyết định 1381 2016,Thủ tướng Chính phủ, Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp,Doanh nghiệp khoa học công nghệ,Tổ chức khoa học và công nghệ,Sửa đổi quyết định,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2016

11

Quyết định 1381/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trong lĩnh vực Giao thông vận tải do tỉnh Quảng Bình ban hành

1381/QD-UBND,Quyết định 1381,Tỉnh Quảng Bình,Công bố thủ tục hành chính,Thủ tục hành chính 2015,Thủ tục hành chính,Thủ tục hành chính Giao thông Vận tải,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 26/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2015

12

Quyết định 1381/QĐ-UBND giao bổ sung biên chế viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2013 cho Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn

1381/QD-UBND,Quyết định 1381 2013,Tỉnh Bắc Kạn,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1381/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 29 tháng 8 năm

Ban hành: 29/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2013

13

Quyết định 1381/QĐ-BNV năm 2012 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Chăn nuôi Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

1381/QD-BNV,Quyết định 1381 2012,Bộ Nội vụ,Hội Chăn nuôi Việt Nam,Phê duyệt Điều lệ Hội Chăn nuôi ,Điều lệ Hội Chăn nuôi ,Quyền dân sự BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1381/QĐ-BNV Hà

Ban hành: 28/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2013

14

Quyết định 1381/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên

1381/QD-UBND,Quyết định 1381 2012,Tỉnh Phú Yên,Công bố thủ tục hành chính,Mới ban hành,Sở Nội vụ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1381

Ban hành: 11/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2012

15

Quyết định 1381/QĐ-UBND năm 2011 quy định về tổ chức, hoạt động của lực lượng quản lý đê nhân dân tại các xã có đê trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

1381/QD-UBND,Quyết định 1381,Tỉnh Quảng Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1381/QĐ-UBND Quảng Bình, ngày 16 tháng 06 năm 2011

Ban hành: 16/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2018

16

Quyết định 1381/QĐ-TTg năm 2010 giao quyền phụ trách, điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh hà giang nhiệm kỳ 2004-2011 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1381/QD-TTg,Quyết định 1381 2010,Thủ tướng Chính phủ,Ông Hoàng Đình Châm,Phó chủ tịch thường trực,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1381/QĐ-TTg Hà Nội,

Ban hành: 07/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2010

17

Quyết định 1381/QĐ-UBND năm 2010 quy định cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm Công báo - Tin học trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

1381/QD-UBND,Quyết định 1381,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1381/QĐ-UBND Vũng Tàu,

Ban hành: 31/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2013

18

Quyết định 1381/QĐ-TTg năm 2009 phê duyệt Nghị định thư về hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ăng-gô-la trong lĩnh vực dầu khí do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1381/QD-TTg,Quyết định 1381 2009,Thủ tướng Chính phủ,Việt Nam Ăng-gô-la,Lĩnh vực dầu khí,Phê duyệt Nghị định thư,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ----------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 1381

Ban hành: 27/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2009

19

Quyết định 1381/QĐ-BNN-QLCL năm 2012 điều chỉnh biện pháp kiểm tra dư lượng hóa chất, kháng sinh đối với lô hàng thủy sản xuất khẩu vào Canada và Nhật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

1381/QD-BNN-QLCL,Quyết định 1381 2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Hàng thủy sản xuất khẩu vào Canada ,Hàng thủy sản xuất khẩu vào Nhật ,Dư lượng hóa chất ,Biện pháp kiểm tra tăng cường,Dư lượng kháng sinh,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 12/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2012

20

Quyết định 1381/QĐ-UBND năm 2008 về chuyển Trung tâm Lưu trữ thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước

1381/QD-UBND,Quyết định 1381,Tỉnh Bình Phước,Trung tâm lưu trữ,Trung tâm lưu trữ Bình Phước,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1381

Ban hành: 14/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.179