Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 138/2013/N������-CP: "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 212180 văn bản

1

Nghị quyết 138/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2021 do Chính phủ ban hành

138/NQ-CP,Nghị quyết 138 2021,Chính phủ,Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10,Phiên họp về giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm,Thí điểm tách bồi thường ra khỏi dự án đầu tư,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2021

2

Nghị định 138/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

138/2013/ND-CP,Nghị định 138 2013,Chính phủ,Vi phạm hành chính,Giáo dục CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 138/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2013

Ban hành: 22/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2013

3

Nghị quyết 138/NQ-CP năm 2020 về thông qua đề nghị xây dựng Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân do Chính phủ ban hành

138/NQ-CP,Nghị quyết 138 2020,Chính phủ,Xây dựng Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân,Đề nghị xây dựng Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân,Thông qua đề nghị xây dựng Nghị định bảo vệ dữ liệu,Công nghệ thông tin CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2020

4

Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

138/2020/ND-CP,Nghị định 138 2020,Chính phủ,Tuyển dụng sử dụng quản lý công chức,Nghị định 138/2020/NĐ-CP tuyển dụng sử dụng quản lý công chức,Nghị định 138 tuyển dụng sử dụng quản lý công chức,Nghị định tuyển dụng sử dụng quản lý công chức,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 27/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2020

5

Nghị quyết 138/NQ-CP về Hội nghị Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2017

138/NQ-CP,Nghị quyết 138 2017,Chính phủ,Hội nghị Chính phủ ,Phiên họp thường kỳ,Phiên họp thường kỳ Chính phủ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 138/NQ-CP Hà Nội,

Ban hành: 31/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2018

6

Quyết định 165/QĐ-BCĐ138/CP năm 2020 về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ

165/QD-BCD138/CP,Quyết định 165 2020,Quy chế hoạt động,Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm ,Chiến lược quốc gia,Bộ máy hành chính BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM CỦA CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 10/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2020

7

Nghị định 138/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 65/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe

138/2018/ND-CP,Nghị định 138 2018,Chính phủ,Đào tạo lái xe ô tô,Trung tâm đào tạo lái xe ô tô,Quy trình sát hạch lái xe ,Sát hạch lái xe cơ giới,Sát hạch lái xe ôtô,Thi sát hạch lái xe mô tô ,Trung tâm sát hạch lái xe,Đào tạo sát hạch lái xe cơ giới,Điều kiện kinh doanh,Chứng nhận đủ điều kiện kin,Giao thông - Vận tải CHÍNH

Ban hành: 08/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2018

8

Quyết định 12/QĐ-BCĐ138/CP năm 2017 Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ

ngày ký, thay thế Quyết định số 236/QĐ-BCĐ138/CP ngày 01 tháng 10 năm 2013 của Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ. Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành

Ban hành: 18/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2017

9

Nghị quyết 138/NQ-CP năm 2013 thành lập phường Ái Quốc và Thạch Khôi thuộc thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương do Chính phủ ban hành

138/NQ-CP,Nghị quyết 138 2013,Chính phủ,thành lập phường Ái Quốc Thạch Khôi,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 138/NQ-CP Hà Nội, ngày 29 tháng 12

Ban hành: 29/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2014

10

Nghị định 138/2016/NĐ-CP Quy chế làm việc của Chính phủ

138/2016/ND-CP,Nghị định 138 2016,Chính phủ,Quy chế làm việc,Ban hành quy chế làm việc ,Quy chế làm việc của Chính Phủ,Quy chế làm việc mẫu,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 01/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2016

11

Nghị quyết 138/2013/NQ-HĐND bổ sung danh mục dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng được sử dụng quỹ đất để tạo vốn kèm theo Nghị quyết 71/2012/NQ-HĐND do tỉnh Đồng Tháp ban hành

138/2013/NQ-HDND,Nghị quyết 138 2013,Tỉnh Đồng Tháp,Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng ,Đầu tư,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 138/2013

Ban hành: 05/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2014

12

Thông tư 138/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Giám định tư pháp và Nghị định 85/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

138/2013/TT-BTC,Thông tư 138 2013,Bộ Tài chính,Dịch vụ pháp lý,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 138/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2013

Ban hành: 09/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2013

13

Quyết định 236/QĐ-BCĐ138/CP năm 2013 về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ

236/QD-BCD138/CP,Quyết định 236 2013,Ban Chỉ đạo 138/CP,Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm ,Bộ máy hành chính,Trách nhiệm hình sự BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM CỦA CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 01/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2013

14

Kế hoạch 271/KH-BCĐ138/CP thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2012 - 2015 do Ban Chỉ đạo 138/CP ban hành

tổ chức kiểm tra 02 năm thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương + Cơ quan chủ trì thực hiện: Bộ Công an. + Cơ quan phối hợp: Các bộ, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 138/CP và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 2. Năm 2013 2.1. Báo cáo Bộ Chính trị tổ chức sơ kết 03 năm

Ban hành: 20/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2012

15

Kế hoạch 28/KH-BCĐ138/CP thực hiện Nghị quyết 09/CP, Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm năm 2011 do Ban Chỉ đạo 138/CP ban hành

28/KH-BCD138/CP,Ban Chỉ đạo 138/CP,Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm,Trách nhiệm hình sự BAN CHỈ ĐẠO 138/CP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 28/KH-BCĐ 138/CP Hà Nội, ngày 28 tháng 02

Ban hành: 28/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2011

16

Nghị định 138/2007/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương

138/2007/ND-CP,Nghị định 138 2007,Chính phủ,Quỹ đầu tư phát triển địa phương,Quỹ Đầu tư phát triển,Cho vay đầu tư,Tổ chức hoạt động,Đầu tư,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 138/2007/NĐ-CP

Ban hành: 28/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2007

17

Nghị định 138/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Bộ luật dân sự về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài

138/2006/ND-CP,Nghị định 138 2006,Chính phủ,Có yếu tố nước ngoài,Luật Dân sự,Bộ luật Dân sự,Hướng dẫn,Quyền dân sự CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 138/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 11

Ban hành: 15/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2006

18

Kế hoạch 138/KH-VKSTC về tổ chức thi nâng ngạch công chức nghiệp vụ khác và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 138/KH-VKSTC Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2021 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC NGHIỆP VỤ KHÁC VÀ THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC NĂM 2021 Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy

Ban hành: 29/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2021

19

Thông báo 14/TB-VPCP năm 2014 kết luận Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2014 của Ban Chỉ đạo 138/CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC, TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 138/CP TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2013 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2014 CỦA BAN CHỈ ĐẠO 138/CP Ngày 03 tháng 01 năm 2014, tại trụ sở Chính phủ, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo

Ban hành: 13/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2014

20

Nghị định 138/2005/NĐ-CP về việc tổ chức và hoạt động của Thanh tra văn hóa – thông tin

138/2005/ND-CP,Nghị định 138 2005,Chính phủ,Thanh tra văn hóa thông tin,Thanh tra Văn hóa,Chánh thanh tra Sở Văn hóa Thông tin,Thanh tra Bộ Văn hóa Thông tin,Thanh tra Sở văn hóa thông tin,Tổ chức hoạt động,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 09/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.153.166.111