Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1379/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 125834 văn bản

1

Kế hoạch 1379/KH-UBND năm 2021 thực hiện "Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính" trên địa bàn tỉnh Lai Châu

1379/KH-UBND,Tỉnh Lai Châu,Đổi mới cơ chế một cửa giải quyết thủ tục tỉnh Lai Châu,Đổi mới cơ chế giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Lai Châu,Cơ chế một cửa liên thông giải quyết thủ tục tỉnh Lai Châu,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 21/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2021

2

Quyết định 1379/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án sản xuất, chế biến lâm sản bền vững đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tỉnh Đồng Nai

1379/QD-UBND,Quyết định 1379 2021,Tỉnh Đồng Nai,Phê duyệt Đề án sản xuất lâm sản bền vững tỉnh Đồng Nai,Phê duyệt Đề án chế biến lâm sản bền vững tỉnh Đồng Nai,Đề án sản xuất chế biến lâm sản bền vững tỉnh Đồng Nai ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 26/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2021

3

Quyết định 1379/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

1379/QD-UBND,Quyết định 1379 2020,Tỉnh Hà Giang,Công bố thủ tục ngành Nông nghiệp tỉnh Hà Giang,Danh mục thủ tục ngành Nông nghiệp tỉnh Hà Giang,Công bố thủ tục hành chính ngành Nông nghiệp Hà Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 10/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2021

4

Quyết định 1379/QĐ-UBND năm 2020 Quy chế phối hợp về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

1379/QD-UBND,Quyết định 1379 2020,Tỉnh Đồng Nai,Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài,Nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài Đồng Nai,Phối hợp về giải quyết việc nuôi con nuôi Đồng Nai,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 05/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2020

5

Quyết định 1379/QĐ-UBND năm 2017 công bố sửa đổi thủ tục hành chính lĩnh vực Hàng hải thuộc chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau

1379/QD-UBND,Quyết định 1379 2017,Tỉnh Cà Mau,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1379/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 10 tháng 8

Ban hành: 10/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2017

6

Quyết định 1379/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị Khu vực Hồ Tây và phụ cận (A6), tỷ lệ 1/2000 (phần quy hoạch sử dụng đất) - Tại ô quy hoạch ký hiệu 07-CCDT1 và một phần ô quy hoạch ký hiệu 07-LX2 do thành phố Hà Nội ban hành

1379/QD-UBND,Quyết định 1379 2017,Thành phố Hà Nội,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1379/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2017

Ban hành: 23/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2017

7

Quyết định 1379/QĐ-UBND năm 2016 về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo tuyến đường cứu hộ, cứu nạn ngoại đê Hồi Thuần, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

1379/QD-UBND,Quyết định 1379 2016,Tỉnh Ninh Bình,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1379/QĐ-UBND Ninh Bình, ngày 21 tháng 10 năm 2016

Ban hành: 21/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2016

8

Quyết định 1379/QĐ-UBND năm 2016 về phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn do tỉnh Lâm Đồng ban hành

1379/QD-UBND,Quyết định 1379 2016,Tỉnh Lâm Đồng,Tài chính nhà nước,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1379/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 29 tháng 6 năm 2016

Ban hành: 29/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2016

9

Quyết định 1379/QĐ-UBND năm 2016 bãi bỏ văn bản do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

1379/QD-UBND,Quyết định 1379 2016,Thành phố Hồ Chí Minh,Bãi bỏ văn bản,Bãi bỏ văn bản quy phạm,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2016

10

Quyết định 1379/QĐ-UBND năm 2015 Kế hoạch hành động thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Công thương phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

1379/QD-UBND,Quyết định 1379 2015,Tỉnh Bắc Kạn,Thương mại,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1379/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 10 tháng 9 năm

Ban hành: 10/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2015

11

Quyết định 1379/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực Khám, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng Bình

1379/QD-UBND,Quyết định 1379 2015,Tỉnh Quảng Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1379/QĐ-UBND Quảng Bình, ngày 26 tháng 5 năm 2015

Ban hành: 26/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2015

12

Quyết định 1379/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên

1379/QD-UBND,Quyết định 1379 2012,Tỉnh Phú Yên,Công bố thủ tục hành chính,Ủy ban nhân dân cấp huyện ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1379/QĐ-UBND

Ban hành: 11/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2012

13

Quyết định 1379/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

1379/QD-UBND,Quyết định 1379 2012,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Thủ tục hành chính,Công bố thủ tục hành chính ,Sở Lao động Thương binh Xã hội ,Sở Lao động Vũng Tàu ,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 18/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2013

14

Quyết định 1379/QĐ-UBND năm 2012 điều chỉnh vị trí, ranh giới, địa giới hành chính tại Quyết định 2217/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

1379/QD-UBND,Quyết định 1379 2012,Thành phố Hà Nội,Điều chỉnh địa giới hành chính,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1379/QĐ-UBND

Ban hành: 04/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2012

15

Quyết định 1379/QĐ-UBND năm 2011 về Quy chế hoạt động của Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh Quảng Ngãi để xét duyệt công nhận sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu cấp tỉnh khi xét tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh” và đề nghị Thủ tướng Chính phủ phong tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc” do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

1379/QD-UBND,Quyết định 1379 2011,Tỉnh Quảng Ngãi,Quy chế hoạt động,Hội đồng Khoa học sáng kiến ,Hội đồng khoa học,Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 15/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2011

16

Quyết định 1379/QĐ-UBND năm 2011 điều chỉnh Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành

1379/QD-UBND,Quyết định 1379 2011,Tỉnh Quảng Bình,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1379/QĐ-UBND Quảng Bình, ngày 16 tháng 6 năm

Ban hành: 16/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2011

17

Quyết định 1379/QĐ-UBND năm 2007 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015 và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của huyện Văn Yên do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành

1379/QD-UBND,Quyết định 1379 2007,Tỉnh Yên Bái,Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015,Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 ,Huyện Văn Yên,Tỉnh Yên Bái,Quy hoạch sử dụng đất huyện Văn Yên ,Kế hoạch sử dụng đất huyện Văn Yên ,Huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái ,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Ban hành: 10/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2013

18

Quyết định 1379/QĐ-BTP về Kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư năm 2019 của Bộ Tư pháp

1379/QD-BTP,Quyết định 1379 2019,Bộ Tư pháp,Thủ tục hành chính,Quản lý dân cư,Đơn giản hóa giấy tờ ,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1379/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 17

Ban hành: 17/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2019

19

Quyết định 1379/2007/QĐ-UBND quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tại địa phương do tỉnh Phú Yên ban hành

1379/2007/QD-UBND,Quyết định 1379 2007,Tỉnh Phú Yên,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1379/2007/QĐ-UBND Tuy Hòa, ngày 03

Ban hành: 03/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2013

20

Nghị quyết 15q/NQ-HĐND năm 2010 về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

15q/NQ-HDND,Nghị quyết 15q 2010,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Chương trình xây dựng nghị quyết,Nghị quyết tỉnh Thừa Thiên Huế ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.84.188