Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1379/Q��-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 13254 văn bản

1

Quyết định 1379/QĐ-TTg bổ sung kinh phí thường xuyên thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1379/QD-TTg,Quyết định 1379 2021,Thủ tướng Chính phủ,Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới,Kinh phí Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới,Bổ sung kinh phí Chương trình xây dựng nông thôn mới,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 02/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2021

2

Quyết định 1379/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định đến năm 2040 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1379/QD-TTg,Quyết định 1379 2018,Thủ tướng Chính phủ,Quy hoạch chung xây dựng,Khu kinh tế,Xây dựng Khu kinh tế,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1379/QĐ-TTg

Ban hành: 18/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2018

3

Quyết định 1379/QĐ-TTg về Chương trình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1379/QD-TTg,Quyết định 1379 2016,Thủ tướng Chính phủ,Thực hiện công tác thi hành án,Phòng chống vi phạm pháp luật,Chống tội phạm ,Vi phạm pháp luật,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2016

4

Quyết định 1379/QĐ-TTg năm 2013 về phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề các tỉnh vùng trung du, miền núi phía Bắc và các huyện phía Tây tỉnh Thanh Hóa, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1379/QD-TTg,Quyết định 1379 2013,Thủ tướng Chính phủ,Lao động - Tiền lương,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1379/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 12

Ban hành: 12/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2013

5

Quyết định 1379/QĐ-TTg năm 2011 công nhận xã an toàn khu thuộc tỉnh Thái Nguyên và phê duyệt Đề án định hướng đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng căn cứ cách mạng tỉnh Thái Nguyên đến năm 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1379/QD-TTg,Quyết định 1379 2011,Thủ tướng Chính phủ,Xã An toàn khu ,Tỉnh Thái Nguyên,Thời kỳ kháng chiến chống Pháp,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 12/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2011

6

Quyết định 1379/QĐ-TTg năm 2008 về việc phân loại đơn vị hành chính đối với tỉnh Vĩnh Phúc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1379/QD-TTg,Quyết định 1379 2008,Thủ tướng Chính phủ,Phân loại đơn vị hành chính,Tỉnh Vĩnh Phúc,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1379/QĐ-TTg Hà Nội,

Ban hành: 26/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2008

7

Quyết định 1379/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Quyết định 161/QĐ-TTg về thực hiện mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

1379/QD-UBND,Quyết định 1379 2021,Tỉnh Điện Biên,Thực hiện Quyết định 161/QĐ-TTg tỉnh Điện Biên,Thực hiện mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa ASEAN Điện Biên,Mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN tỉnh Điện Biên,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 03/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2021

8

Kế hoạch 1379/KH-UBND năm 2021 thực hiện "Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính" trên địa bàn tỉnh Lai Châu

1379/KH-UBND,Tỉnh Lai Châu,Đổi mới cơ chế một cửa giải quyết thủ tục tỉnh Lai Châu,Đổi mới cơ chế giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Lai Châu,Cơ chế một cửa liên thông giải quyết thủ tục tỉnh Lai Châu,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 21/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2021

9

Quyết định 1379/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án sản xuất, chế biến lâm sản bền vững đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tỉnh Đồng Nai

1379/QD-UBND,Quyết định 1379 2021,Tỉnh Đồng Nai,Phê duyệt Đề án sản xuất lâm sản bền vững tỉnh Đồng Nai,Phê duyệt Đề án chế biến lâm sản bền vững tỉnh Đồng Nai,Đề án sản xuất chế biến lâm sản bền vững tỉnh Đồng Nai ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 26/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2021

10

Quyết định 1379/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

1379/QD-UBND,Quyết định 1379 2020,Tỉnh Hà Giang,Công bố thủ tục ngành Nông nghiệp tỉnh Hà Giang,Danh mục thủ tục ngành Nông nghiệp tỉnh Hà Giang,Công bố thủ tục hành chính ngành Nông nghiệp Hà Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 10/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2021

11

Quyết định 1379/QĐ-UBND năm 2020 Quy chế phối hợp về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

1379/QD-UBND,Quyết định 1379 2020,Tỉnh Đồng Nai,Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài,Nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài Đồng Nai,Phối hợp về giải quyết việc nuôi con nuôi Đồng Nai,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 05/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2020

12

Quyết định 1379/QĐ-BTP về Kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư năm 2019 của Bộ Tư pháp

1379/QD-BTP,Quyết định 1379 2019,Bộ Tư pháp,Thủ tục hành chính,Quản lý dân cư,Đơn giản hóa giấy tờ ,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1379/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 17

Ban hành: 17/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2019

13

Nghị quyết 15q/NQ-HĐND năm 2010 về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

15q/NQ-HDND,Nghị quyết 15q 2010,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Chương trình xây dựng nghị quyết,Nghị quyết tỉnh Thừa Thiên Huế ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2013

14

Chương trình hành động 1379/CTr-BYT năm 2017 triển khai thực hiện Đề án Xây dựng và Phát triển mạng lưới y tế cơ sở theo Quyết định 2348/QĐ-TTg (giai đoạn 2018-2020) do Bộ Y tế ban hành

1379/CTr-BYT,Bộ Y tế,Đề án,Y tế cơ sở,Mạng lưới y tế cơ sở,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1379/CTr-BYT Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2017

Ban hành: 19/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2018

15

Quyết định 1379/QĐ-UBND năm 2017 công bố sửa đổi thủ tục hành chính lĩnh vực Hàng hải thuộc chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau

1379/QD-UBND,Quyết định 1379 2017,Tỉnh Cà Mau,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1379/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 10 tháng 8

Ban hành: 10/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2017

16

Quyết định 1379/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị Khu vực Hồ Tây và phụ cận (A6), tỷ lệ 1/2000 (phần quy hoạch sử dụng đất) - Tại ô quy hoạch ký hiệu 07-CCDT1 và một phần ô quy hoạch ký hiệu 07-LX2 do thành phố Hà Nội ban hành

1379/QD-UBND,Quyết định 1379 2017,Thành phố Hà Nội,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1379/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2017

Ban hành: 23/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2017

17

Quyết định 1379/QĐ-UBND năm 2016 về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo tuyến đường cứu hộ, cứu nạn ngoại đê Hồi Thuần, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

1379/QD-UBND,Quyết định 1379 2016,Tỉnh Ninh Bình,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1379/QĐ-UBND Ninh Bình, ngày 21 tháng 10 năm 2016

Ban hành: 21/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2016

18

Quyết định 1379/QĐ-UBND năm 2016 về phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn do tỉnh Lâm Đồng ban hành

1379/QD-UBND,Quyết định 1379 2016,Tỉnh Lâm Đồng,Tài chính nhà nước,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1379/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 29 tháng 6 năm 2016

Ban hành: 29/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2016

19

Quyết định 1379/QĐ-UBND năm 2016 bãi bỏ văn bản do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

1379/QD-UBND,Quyết định 1379 2016,Thành phố Hồ Chí Minh,Bãi bỏ văn bản,Bãi bỏ văn bản quy phạm,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2016

20

Quyết định 1379/QĐ-UBND năm 2015 Kế hoạch hành động thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Công thương phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

1379/QD-UBND,Quyết định 1379 2015,Tỉnh Bắc Kạn,Thương mại,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1379/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 10 tháng 9 năm

Ban hành: 10/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.254.246
server250