Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1379/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 128202 văn bản

161

Kế hoạch 201/KH-UBND năm 2021 về tổ chức khai giảng năm học mới 2021-2022 của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

201/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Tổ chức khai giảng năm học mới 2021 2022 Hà Nội,Tổ chức khai giảng năm học mới ngành Giáo dục Hà Nội,Tổ chức khai giảng của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 31/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2021

162

Kế hoạch 10552/KH-UBND năm 2021 về phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

10552/KH-UBND,Tỉnh Đồng Nai,Giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật,Giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định tỉnh Đồng Nai,Phòng ngừa trẻ em lao động trái quy định của pháp luật,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 31/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2021

163

Quyết định 2324/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

2324/QD-UBND,Quyết định 2324 2021,Tỉnh Quảng Trị,Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất của thị xã Quảng Trị,Kế hoạch sử dụng đất của thị xã Quảng Trị tỉnh Quảng Trị,Quy hoạch sử dụng đất của thị xã Quảng Trị tỉnh Quảng Trị,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 31/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2021

164

Quyết định 3390/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

3390/QD-UBND,Quyết định 3390 2021,Tỉnh Thanh Hóa,Quy hoạch sử dụng đất thị xã Bỉm Sơn tỉnh Thanh Hóa,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất thị xã Bỉm Sơn,Kế hoạch sử dụng đất thị xã Bỉm Sơn tỉnh Thanh Hóa,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 31/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2021

165

Kế hoạch 182/KH-UBND năm 2021 về đầu tư công năm 2022 thành phố Cần Thơ

182/KH-UBND,Thành phố Cần Thơ,Triển khai đầu tư công thành phố Cần Thơ,Kế hoạch đầu tư công thành phố Cần Thơ năm 2022,Đầu tư công thành phố Cần Thơ,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2021

166

Quyết định 2415/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk

2415/QD-UBND,Quyết định 2415 2021,Tỉnh Đắk Lắk,Công bố thủ tục hành chính của Sở Nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk,Công bố thủ tục sửa đổi của Sở Nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk,Danh mục thủ tục mới của Sở Nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 31/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2021

167

Quyết định 2416/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực văn hóa, du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Đắk Lắk

2416/QD-UBND,Quyết định 2416 2021,Tỉnh Đắk Lắk,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa,Công bố thủ tục hành chính Sở Văn hoá,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Đắk Lắk,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 31/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2021

168

Kế hoạch 604/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022-2027” do tỉnh Đắk Nông ban hành

604/KH-UBND,Tỉnh Đắk Nông,Tăng cường phổ biến pháp luật trong cơ sở nghề nghiệp,Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Đắk Nông,Giáo dục pháp luật trong cơ sở nghề nghiệp Đắk Nông,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 31/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2021

169

Quyết định 1348/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học để làm căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

thức khen thưởng. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1379/QĐ-UBND ngày 15/9/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh Quảng Ngãi để xét duyệt công nhận sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu cấp tỉnh khi xét tặng

Ban hành: 31/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2021

170

Quyết định 1350/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các sở, ban ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

1350/QD-UBND,Quyết định 1350 2021,Tỉnh Quảng Ngãi,Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Quảng Ngãi,Chỉ số cải cách hành chính của các sở cấp tỉnh Quảng Ngãi,Chỉ số cải cách hành chính của Ủy ban huyện tỉnh Quảng Ngãi,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 31/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2021

171

Kế hoạch 5753/KH-UBND năm 2021 về thẩm định Đề án vị trí việc làm (khối tổ chức hành chính) của các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Quảng Nam

5753/KH-UBND,Tỉnh Quảng Nam,Thẩm định Đề án vị trí việc làm khối tổ chức hành chính,Đề án vị trí việc làm khối tổ chức hành chính tỉnh Quảng Nam,Vị trí việc làm khối tổ chức hành chính của Ủy ban các huyện,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 31/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2021

172

Kế hoạch 5749/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án Tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2030

5749/KH-UBND,Tỉnh Quảng Nam,Quản lý chuyên ngành thú y các cấp tỉnh Quảng Nam,Tăng cường quản lý chuyên ngành thú y tỉnh Quảng Nam,Tăng cường năng lực cơ quan quản lý thú y tỉnh Quảng Nam ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2021

173

Quyết định 2173/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên nước, Địa chất và khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế

2173/QD-UBND,Quyết định 2173 2021,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Công bố thủ tục Tài nguyên nước của Ủy ban tỉnh Huế,Công bố thủ tục Địa chất của Chủ tịch Ủy ban Thừa Thiên Huế,Công bố thủ tục khoáng sản của Ủy ban tỉnh Thừa Thiên Huế,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------

Ban hành: 31/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2021

174

Quyết định 2325/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị

2325/QD-UBND,Quyết định 2325 2021,Tỉnh Quảng Trị,Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Đakrông,Quy hoạch sử dụng đất huyện Đakrông tỉnh Quảng Trị,Kế hoạch sử dụng đất của huyện Đakrông tỉnh Quảng Trị,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 31/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2021

175

Quyết định 2317/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang

2317/QD-UBND,Quyết định 2317 2021,Tỉnh Tiền Giang,Thủ tục hành chính của ngành Giáo dục tỉnh Tiền Giang,Công bố thủ tục của ngành Giáo dục tỉnh Tiền Giang,Danh mục thủ tục của ngành Giáo dục tỉnh Tiền Giang,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 31/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2021

176

Quyết định 2326/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

2326/QD-UBND,Quyết định 2326 2021,Tỉnh Quảng Trị,Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Gio Linh,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tỉnh Quảng Trị 2021,Kế hoạch sử dụng đất huyện Gio Linh tỉnh Quảng Trị,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 31/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2021

177

Quyết định 2164/QĐ-UBND năm 2021 bãi bỏ Quyết định 18/2010/QĐ-UBND quy định giá thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước chưa được cải tạo, sửa chữa lại để làm trụ sở, hoạt động sản xuất và kinh doanh dịch vụ do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

2164/QD-UBND,Quyết định 2164 2021,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Bãi bỏ Quyết định 18/2010/QĐ-UBND tỉnh Thừa Thiên Huế,Giá thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước chưa được cải tạo Huế,Giá thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước chưa sửa chữa lại Huế,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------

Ban hành: 31/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2021

178

Quyết định 3392/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Phương án bảo tồn và phát triển bền vững Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, giai đoạn 2021-2030 do tỉnh Thanh Hóa ban hành

3392/QD-UBND,Quyết định 3392 2021,Tỉnh Thanh Hóa,Phương án bảo tồn Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông,Bảo tồn Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông tỉnh Thanh Hóa,Phát triển bền vững Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 31/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2021

179

Quyết định 3395/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa

3395/QD-UBND,Quyết định 3395 2021,Tỉnh Thanh Hóa,Quy hoạch sử dụng đất huyện Quan Sơn tỉnh Thanh Hóa,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Quan Sơn,Kế hoạch sử dụng đất huyện Quan Sơn tỉnh Thanh Hóa,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 31/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2021

180

Kế hoạch 183/KH-UBND năm 2021 triển khai Quyết định 524/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn thành phố Cần Thơ

183/KH-UBND,Thành phố Cần Thơ,Triển khai Quyết định 524/QĐ-TTg thành phố Cần Thơ,Đề án Trồng một tỷ cây xanh thành phố Cần Thơ,Trồng một tỷ cây xanh Cần Thơ giai đoạn 2021 2025,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 31/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.203.87
server250