Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1379/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 128276 văn bản

101

Quyết định 571/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai

571/QD-UBND,Quyết định 571 2021,Tỉnh Gia Lai,Bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Gia Lai,Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Gia Lai,Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Gia Lai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2021

102

Quyết định 3467/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa

3467/QD-UBND,Quyết định 3467 2021,Tỉnh Thanh Hóa,Quy hoạch sử dụng đất huyện Bá Thước tỉnh Thanh Hóa,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Bá Thước,Kế hoạch sử dụng đất huyện Bá Thước tỉnh Thanh Hóa,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 07/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2021

103

Quyết định 4103/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội

4103/QD-UBND,Quyết định 4103 2021,Thành phố Hà Nội,Giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa,Giải quyết thủ tục hành chính Sở Văn hóa,Giải quyết thủ tục hành chính thành phố Hà Nội,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 07/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2021

104

Quyết định 2128/QĐ-UBND năm 2021 về Danh mục cơ sở dữ liệu của tỉnh Hưng Yên

2128/QD-UBND,Quyết định 2128 2021,Tỉnh Hưng Yên,Cơ sở dữ liệu của tỉnh Hưng Yên,Danh mục cơ sở dữ liệu của tỉnh Hưng Yên,Ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu của tỉnh Hưng Yên,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 07/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2021

105

Quyết định 2157/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt hình thức, nội dung, cơ cấu điểm phỏng vấn và cách xác định người đạt điểm phỏng vấn tiếp nhận vào làm công chức do tỉnh Sơn La ban hành

2157/QD-UBND,Quyết định 2157 2021,Tỉnh Sơn La,Hình thức phỏng vấn tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Sơn La,Cơ cấu điểm phỏng vấn tiếp nhận vào làm công chức Sơn La,Xác định người đạt điểm phỏng vấn tiếp nhận vào làm công chức,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 07/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2021

106

Quyết định 1830/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang

1830/QD-UBND,Quyết định 1830 2021,Tỉnh Hà Giang,Quản lý cụm công nghiệp tỉnh Hà Giang,Quy chế quản lý cụm công nghiệp tỉnh Hà Giang,Ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp Hà Giang,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 07/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2021

107

Quyết định 4098/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số thành phố Hà Nội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

4098/QD-UBND,Quyết định 4098 2021,Thành phố Hà Nội,Phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số thành phố Hà Nội,Chương trình Chuyển đổi số thành phố Hà Nội đến 2025,Chuyển đổi số thành phố Hà Nội định hướng đến 2030,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 06/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2021

108

Quyết định 4097/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố Hà Nội - xây dựng theo Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0

4097/QD-UBND,Quyết định 4097 2021,Thành phố Hà Nội,Phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử Hà Nội,Kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố Hà Nội,Kiến trúc Chính quyền điện tử Hà Nội phiên bản 2.0,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 06/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2021

109

Quyết định 2202/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

2202/QD-UBND,Quyết định 2202 2021,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Thủ tục phòng chống thiên tai của Ủy ban các xã Huế,Thủ tục phòng chống thiên tai của Ủy ban thị trấn Huế,Danh mục thủ tục hành chính về thiên tai Thừa Thiên Huế,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------

Ban hành: 06/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2021

110

Quyết định 2203/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

2203/QD-UBND,Quyết định 2203 2021,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Giải quyết thủ tục của Ủy ban xã phường tỉnh Thừa Thiên Huế,Thủ tục phòng chống thiên tai của Ủy ban các xã Huế,Thủ tục phòng chống thiên tai của Ủy ban thị trấn Huế,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------

Ban hành: 06/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2021

111

Kế hoạch 267/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

267/KH-UBND,Tỉnh Đồng Tháp,Trợ giúp xã hội cho trẻ em tự kỷ tỉnh Đồng Tháp,Trợ giúp xã hội cho người tâm thần tỉnh Đồng Tháp,Trợ giúp cho người rối nhiễu tâm trí tỉnh Đồng Tháp,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2021

112

Công điện 20/CĐ-UBND năm 2021 về tăng tốc kiểm soát tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

20/CD-UBND,Công điện 20 2021,Thành phố Hà Nội,Tăng tốc kiểm soát tình hình dịch bệnh Covid 19 Hà Nội,Kiểm soát tình hình dịch Covid 19 để phát triển kinh tế Hà Nội,Kiểm soát dịch Covid 19 để thúc đẩy phát triển xã hội Hà Nội,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 06/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2021

113

Quyết định 1355/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng, quy hoạch xây dựng, quản lý chất lượng công trình và hạ tầng kỹ thuật thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

1355/QD-UBND,Quyết định 1355 2021,Tỉnh Quảng Ngãi,Thủ tục hoạt động xây dựng của Ủy ban huyện Quảng Ngãi,Thủ tục quy hoạch xây dựng của Ủy ban huyện Quảng Ngãi,Thủ tục quản lý công trình của Ủy ban huyện tỉnh Quảng Ngãi,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI -------

Ban hành: 06/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2021

114

Quyết định 2996/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế phối hợp liên ngành phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

2996/QD-UBND,Quyết định 2996 2021,Tỉnh Quảng Ninh,Phối hợp phòng chống bạo lực trên cơ sở giới Quảng Ninh,Quy chế phối hợp phòng chống bạo lực tỉnh Quảng Ninh,Phòng chống xâm hại trẻ em tỉnh Quảng Ninh,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 06/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2021

115

Quyết định 2151/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực phòng, chống thiên tai tại cấp xã thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La

2151/QD-UBND,Quyết định 2151 2021,Tỉnh Sơn La,Giải quyết thủ tục hành chính phòng chống thiên tai,Giải quyết thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp,Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Sơn La,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 06/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2021

116

Kế hoạch 270/KH-UBND năm 2021 triển khai Chương trình Quốc gia Phát triển công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

270/KH-UBND,Tỉnh Đồng Tháp,Phát triển công nghệ cao tỉnh Đồng Tháp 2021 2025,Chương trình Phát triển công nghệ cao tỉnh Đồng Tháp,Triển khai Phát triển công nghệ cao tỉnh Đồng Tháp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2021

117

Kế hoạch 268/KH-UBND năm 2021 về phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

268/KH-UBND,Tỉnh Đồng Tháp,Phòng ngừa trẻ em lao động trái quy định tỉnh Đồng Tháp,Giảm thiểu trẻ em lao động trái pháp luật tỉnh Đồng Tháp,Trẻ em lao động trái quy định của pháp luật tỉnh Đồng Tháp,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 06/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2021

118

Quyết định 1318/QĐ-UBND năm 2021 quy định về tiêu chí đánh giá, xếp loại công tác dân vận của các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

1318/QD-UBND,Quyết định 1318 2021,Tỉnh Đồng Tháp,Tiêu chí đánh giá công tác dân vận tỉnh Đồng Tháp,Xếp loại công tác dân vận tỉnh Đồng Tháp,Công tác dân vận của đơn vị sự nghiệp công lập Đồng Tháp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 06/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2021

119

Quyết định 2362/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt sửa đổi quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

2362/QD-UBND,Quyết định 2362 2021,Tỉnh Quảng Trị,Giải quyết thủ tục của Sở Lao động tỉnh Quảng Trị,Thủ tục hỗ trợ lao động của Sở Lao động tỉnh Quảng Trị,Thủ tục hỗ trợ do COVID 19 của Sở Lao động tỉnh Quảng Trị,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ -------

Ban hành: 06/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2021

120

Quyết định 2361/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Cấp điện trung áp theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương thực hiện trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin Một cửa điện tử của tỉnh Quảng Trị

2361/QD-UBND,Quyết định 2361 2021,Tỉnh Quảng Trị,Giải quyết thủ tục của Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị,Giải quyết thủ tục Cấp điện của Sở Công Thương Quảng Trị,Thủ tục Cấp điện trung áp của Sở Công Thương Quảng Trị,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 06/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.197.23
server250