Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1379/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 128353 văn bản

201

Quyết định 2326/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

2326/QD-UBND,Quyết định 2326 2021,Tỉnh Quảng Trị,Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Gio Linh,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tỉnh Quảng Trị 2021,Kế hoạch sử dụng đất huyện Gio Linh tỉnh Quảng Trị,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 31/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2021

202

Quyết định 2164/QĐ-UBND năm 2021 bãi bỏ Quyết định 18/2010/QĐ-UBND quy định giá thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước chưa được cải tạo, sửa chữa lại để làm trụ sở, hoạt động sản xuất và kinh doanh dịch vụ do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

2164/QD-UBND,Quyết định 2164 2021,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Bãi bỏ Quyết định 18/2010/QĐ-UBND tỉnh Thừa Thiên Huế,Giá thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước chưa được cải tạo Huế,Giá thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước chưa sửa chữa lại Huế,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------

Ban hành: 31/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2021

203

Quyết định 3392/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Phương án bảo tồn và phát triển bền vững Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, giai đoạn 2021-2030 do tỉnh Thanh Hóa ban hành

3392/QD-UBND,Quyết định 3392 2021,Tỉnh Thanh Hóa,Phương án bảo tồn Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông,Bảo tồn Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông tỉnh Thanh Hóa,Phát triển bền vững Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 31/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2021

204

Quyết định 3382/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Nhà ở, Kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa

3382/QD-UBND,Quyết định 3382 2021,Tỉnh Thanh Hóa,Công bố thủ tục của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa,Thủ tục về Nhà ở của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa,Thủ tục Kinh doanh bất động sản của Sở Xây dựng Thanh Hóa,Bất động sản,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG

Ban hành: 31/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2021

205

Kế hoạch 4556/KH-UBND năm 2021 triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

4556/KH-UBND,Tỉnh Ninh Thuận,Đề án Xây dựng xã hội học tập tỉnh Ninh Thuận,Xây dựng xã hội học tập tỉnh Ninh Thuận 2021 2030,Thực hiện Đề án Xây dựng xã hội học tập tỉnh Ninh Thuận,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2021

206

Kế hoạch 200/KH-UBND năm 2021 về tổ chức thực hiện công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

200/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Thu gom chất thải trong phòng chống dịch COVID 19 Hà Nội,Vận chuyển chất thải trong phòng chống COVID 19 Hà Nội,Xử lý chất thải trong phòng chống dịch COVID 19 Hà Nội,Tài nguyên - Môi trường,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 31/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2021

207

Kế hoạch 201/KH-UBND năm 2021 về tổ chức khai giảng năm học mới 2021-2022 của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

201/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Tổ chức khai giảng năm học mới 2021 2022 Hà Nội,Tổ chức khai giảng năm học mới ngành Giáo dục Hà Nội,Tổ chức khai giảng của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 31/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2021

208

Kế hoạch 183/KH-UBND năm 2021 triển khai Quyết định 524/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn thành phố Cần Thơ

183/KH-UBND,Thành phố Cần Thơ,Triển khai Quyết định 524/QĐ-TTg thành phố Cần Thơ,Đề án Trồng một tỷ cây xanh thành phố Cần Thơ,Trồng một tỷ cây xanh Cần Thơ giai đoạn 2021 2025,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 31/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2021

209

Kế hoạch 181/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2025 do thành phố Cần Thơ ban hành

181/KH-UBND,Thành phố Cần Thơ,Nâng cao nhận thức cộng đồng về thiên tai Cần Thơ,Nâng cao nhận thức và Quản lý rủi ro thiên tai Cần Thơ,Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng Cần Thơ,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 31/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2021

210

Quyết định 3617/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giám định tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định

3617/QD-UBND,Quyết định 3617 2021,Tỉnh Bình Định,Công bố thủ tục của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định,Công bố thủ tục Giám định tư pháp Sở Tư pháp Bình Định,Thủ tục Giám định tư pháp của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định,Dịch vụ pháp lý,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 31/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2021

211

Quyết định 2804/QĐ-UBND năm 2021 về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2030

2804/QD-UBND,Quyết định 2804 2021,Tỉnh Quảng Bình,Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Bình,Phát triển nhà ở tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 2030,Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Bình 2021 2030,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 31/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2021

212

Kế hoạch 10552/KH-UBND năm 2021 về phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

10552/KH-UBND,Tỉnh Đồng Nai,Giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật,Giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định tỉnh Đồng Nai,Phòng ngừa trẻ em lao động trái quy định của pháp luật,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 31/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2021

213

Quyết định 2324/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

2324/QD-UBND,Quyết định 2324 2021,Tỉnh Quảng Trị,Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất của thị xã Quảng Trị,Kế hoạch sử dụng đất của thị xã Quảng Trị tỉnh Quảng Trị,Quy hoạch sử dụng đất của thị xã Quảng Trị tỉnh Quảng Trị,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 31/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2021

214

Quyết định 3390/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

3390/QD-UBND,Quyết định 3390 2021,Tỉnh Thanh Hóa,Quy hoạch sử dụng đất thị xã Bỉm Sơn tỉnh Thanh Hóa,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất thị xã Bỉm Sơn,Kế hoạch sử dụng đất thị xã Bỉm Sơn tỉnh Thanh Hóa,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 31/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2021

215

Kế hoạch 182/KH-UBND năm 2021 về đầu tư công năm 2022 thành phố Cần Thơ

182/KH-UBND,Thành phố Cần Thơ,Triển khai đầu tư công thành phố Cần Thơ,Kế hoạch đầu tư công thành phố Cần Thơ năm 2022,Đầu tư công thành phố Cần Thơ,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2021

216

Quyết định 2416/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực văn hóa, du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Đắk Lắk

2416/QD-UBND,Quyết định 2416 2021,Tỉnh Đắk Lắk,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa,Công bố thủ tục hành chính Sở Văn hoá,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Đắk Lắk,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 31/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2021

217

Kế hoạch 604/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022-2027” do tỉnh Đắk Nông ban hành

604/KH-UBND,Tỉnh Đắk Nông,Tăng cường phổ biến pháp luật trong cơ sở nghề nghiệp,Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Đắk Nông,Giáo dục pháp luật trong cơ sở nghề nghiệp Đắk Nông,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 31/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2021

218

Quyết định 2541/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án “Xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”

2541/QD-UBND,Quyết định 2541 2021,Tỉnh Hải Dương,Xử lý chất thải rắn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021 2025,Đề án Xử lý chất thải rắn tỉnh Hải Dương,Phê duyệt Đề án Xử lý chất thải rắn tỉnh Hải Dương,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 31/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2021

219

Quyết định 2316/QĐ-UBND năm 2021 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Vĩnh Long

2316/QD-UBND,Quyết định 2316 2021,Tỉnh Vĩnh Long,Điều lệ của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Vĩnh Long,Điều lệ tổ chức của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Vĩnh Long,Điều lệ hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Vĩnh Long,Đầu tư,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 31/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2021

220

Quyết định 2415/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk

2415/QD-UBND,Quyết định 2415 2021,Tỉnh Đắk Lắk,Công bố thủ tục hành chính của Sở Nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk,Công bố thủ tục sửa đổi của Sở Nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk,Danh mục thủ tục mới của Sở Nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 31/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.2.4
server250