Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1375/QĐ-TLĐ "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 139292 văn bản

1

Quyết định 1375/QĐ-TLĐ năm 2007 Quy định về nội dung và phạm vi thu - chi ngân sách công đoàn cơ sở do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do- Hạnh phúc ******* Số : 1375/QĐ-TLĐ Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG VÀ PHẠM VI THU - CHI

Ban hành: 16/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2007

2

Quyết định 1375/QĐ-TLĐ năm 2006 về Quy định tuyển sinh và đào tạo cán bộ công đoàn hệ đại học chính quy tập trung do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1375/QĐ-TLĐ Ngày 01 tháng 9 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TUYỂN

Ban hành: 01/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2012

3

Quyết định 582/QĐ-TLĐ năm 2009 sửa đổi Quy định về tuyển sinh và đào tạo cán bộ công đoàn hệ đại học chính qui tập trung kèm theo Quyết định 1375/QĐ-TLĐ do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUI TẬP TRUNG, BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1375/QĐ-TLĐ NGÀY 1/9/2006 CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐVN. - Căn cứ Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam; - Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005 và Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui của Bộ Giáo dục và đào tạo;

Ban hành: 19/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2009

4

Quyết định 1375/QĐ-UBND năm 2017 về công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình dưới hình thức “Bản sao y bản chính” theo Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do tỉnh Hòa Bình ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1375/QĐ-UBND Hòa Bình, ngày 31 tháng 07 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI

Ban hành: 31/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2017

5

Quyết định 1375/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xử lý sạt lở mái đê phía sông đê tả sông Vạc, xã Khánh Vân, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1375/QĐ-UBND Ninh Bình, ngày 20 tháng 10 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ

Ban hành: 20/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2016

6

Quyết định 1375/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1375/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH

Ban hành: 05/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2016

7

Quyết định 1375/QĐ-UBND phê duyệt dự án trồng rừng thay thế năm 2016 và chăm sóc rừng trồng các năm của Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà do tỉnh Lâm Đồng ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1375/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 28 tháng 06 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN TRỒNG RỪNG THAY

Ban hành: 28/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2016

8

Quyết định 1375/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới và hủy bỏ, bãi bỏ trong lĩnh vực: Bồi thường nhà nước; Phổ biến giáo dục pháp luật; Hòa giải cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1375/QĐ-UBND Phú Yên, ngày 22 tháng 6 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH V/V CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI

Ban hành: 22/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2016

9

Quyết định 1375/QĐ-UBND năm 2016 hiệu chỉnh số liệu chỉ tiêu sử dụng đất của quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư đường dự án CSEDP, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1375/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 21 tháng 04 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH HIỆU CHỈNH SỐ LIỆU CHỈ TIÊU SỬ

Ban hành: 21/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2016

10

Quyết định 1375/QĐ-UBND năm 2015 về Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Ngãi

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1375/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 08 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ

Ban hành: 12/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2015

11

Quyết định 1375/QĐ-UBND năm 2014 về Danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trực tuyến qua mạng Internet ở mức độ 3 do tỉnh Khánh Hòa ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1375/QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày 04 tháng 6 năm 2014   QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC

Ban hành: 04/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2014

12

Quyết định 1375/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Kế hoạch đấu thầu gói thầu: Mua sắm bộ máy sắc ký I on Phục vụ công tác do tỉnh Bắc Giang ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1375/QĐ-UBND Bắc Giang, ngày 03 tháng 09 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

Ban hành: 03/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2013

13

Quyết định 1375/QĐ-UBND năm 2013 về áp dụng phần mềm một cửa điện tử trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hậu Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1375/QĐ-UBND Hậu Giang, ngày 21 tháng 08 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ ÁP DỤNG PHẦN MỀM

Ban hành: 21/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2013

14

Quyết định 1375/QĐ-BHXH năm 2012 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đào tạo nghiệp vụ Bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1375/QĐ-BHXH Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

Ban hành: 15/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2014

15

Quyết định 1375/QĐ-BTC năm 2012 đính chính Thông tư 67/2012/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1375/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 67/2012/TT-BTC NGÀY

Ban hành: 31/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2012

16

Quyết định 1375/QĐ-UBND năm 2011 về việc thành lập trụ sở tiếp công dân tỉnh Thừa Thiên Huế

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1375/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 05 tháng 7 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRỤ SỞ

Ban hành: 05/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2013

17

Quyết định 2106/QĐ-TLĐ năm 2017 về Quy chế Khen thưởng của tổ chức Công đoàn do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2106/QĐ-TLĐ Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ KHEN

Ban hành: 28/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2018

18

Quyết định 1780/QĐ-TLĐ năm 2017 về Quy định nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2018 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1780/QĐ-TLĐ Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ NGUYÊN TẮC

Ban hành: 26/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2018

19

Quyết định 1375/QĐ-TTg năm 2008 về việc phân loại đơn vị hành chính đối với tỉnh Hà Tĩnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1375/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI TỈNH HÀ TĨNH

Ban hành: 26/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2008

20

Quyết định 493/QĐ-TLĐ năm 2017 về Quy định thẩm quyền và thủ tục xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------- Số: 493/QĐ-TLĐ Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH THẨM QUYỀN

Ban hành: 09/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status