Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 137/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 47451 công văn

1

Công văn số 137/CP-QHQT ngày 10/02/2003 của Chính phủ về việc phê duyệt dự án hỗ trợ nâng cao năng lực cho Hội Nông dân Việt Nam

137/CP-QHQT, Công văn 137, Chính phủ CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 137/CP-QHQT V/v phê duyệt dự án hỗ trợ nâng cao năng lực cho Hội Nông dân Việt Nam Hà Nội, ngày 10 tháng 2 năm 2003 Kính gửi: - Bộ Kế

Ban hành: 10/02/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2009

2

Công văn 137/BXD-HĐXD năm 2019 về việc thành lập Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực do Bộ Xây dựng ban hành

137/BXD-HDXD,Công văn 137,Bộ Xây dựng,Ban Quản lý Dự án,Thành lập Ban Quản lý Dự án,Thành lập ban quản lý,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 137/BXD-HĐXD V/v kiến nghị của Công ty

Ban hành: 16/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2019

3

Công văn 137/TTg-NN năm 2019 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

137/TTg-NN,Công văn 137 2019,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển mục đích sử dụng đất,Chuyển mục đích sử dụng đất lúa,Thực hiện dự án,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 137

Ban hành: 01/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 26/02/2019

Cập nhật: 13/02/2019

4

Công văn 137/TCGDNN-BQL năm 2018 về hướng dẫn xây dựng Dự án đầu tư ngành, nghề trọng điểm đến 2020 do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ban hành

137/TCGDNN-BQL,Công văn 137 2018,Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp,Đào tạo nghề trọng điểm ,Đầu tư nghề trọng điểm ,Nghề trọng điểm,Đầu tư,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỔNG CỤC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 19/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2018

5

Công văn 137/BHXH-TCKT năm 2018 về chấn chỉnh công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua hệ thống bưu điện do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

137/BHXH-TCKT,Công văn 137 2018,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Hướng dẫn chi trả lương hưu,Chi trả lương hưu,Bưu điện,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 15/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2018

6

Công văn 137/TWPCTT năm 2015 hướng dẫn công tác trực ban phòng, chống thiên tai do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai ban hành

137/TWPCTT,Công văn 137 2015,Ban Chỉ đạo Trung ương phòng ,Trực ban phòng chống lụt bão,Công tác phòng chống thiên tai ,Phòng chống thiên tai ,Tài nguyên - Môi trường BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2018

7

Công văn 137-CV/BTGTW năm 2016 đính chính khẩu hiệu số 4 tại Hướng dẫn 169-HD/BTGTW về tuyên truyền bầu cử do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành

137-CV/BTGTW,Công văn 137-CV,Ban Tuyên giáo Trung ương,Đính chính khẩu hiệu tuyên truyền bầu cử,Khẩu hiệu tuyên truyền bầu cử,Hướng dẫn tuyên truyền bầu cử ,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN TUYÊN GIÁO ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ---------------

Ban hành: 14/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2016

8

Công văn 137/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

137/TCT-CS,Công văn 137 2016,Tổng cục Thuế,Chính sách thuế,Kê khai khấu trừ thuế ,Thuế giá trị gia tăng,Thành lập công ty,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 12/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2017

9

Công văn 137/TCHQ-TXNK năm 2016 về mã số HS mặt hàng Levofloxacin Hemihydrate do Tổng cục Hải quan ban hành

137/TCHQ-TXNK,Công văn 137 2016,Tổng cục Hải quan,Mã số HS,Áp mã số HS,Ấn định mã số HS ,Mã số HS trên C/O ,xác định mã số HS ,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 07/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2016

10

Công văn 137/BXD-KTXD năm 2015 điều chỉnh giá hợp đồng thi công do Bộ Xây dựng ban hành

137/BXD-KTXD,Công văn 137 2015,Bộ Xây dựng,Điều chỉnh đơn giá hợp đồng ,Điều chỉnh giá hợp đồng,Giá hợp đồng xây dựng,Đơn giá hợp đồng,điều chỉnh giá hợp đồng thi công xây dựng,điều chỉnh giá hợp đồng thi công XD,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 26/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2015

11

Công văn 137/XNK-TMQT thu hồi mã số tạm nhập tái xuất thực phẩm đông lạnh của doanh nghiệp do Cục xuất nhập khẩu ban hành

137/XNK-TMQT,Công văn 137 2013,Cục Xuất nhập khẩu,Thực phẩm đông lạnh ,Thu hồi mã số xuất nhập khẩu ,mã số tạm nhập tái xuất ,Hàng thực phẩm đông lạnh ,Tạm nhập tái xuất thực phẩm đông lạnh,Doanh nghiệp,Xuất nhập khẩu BỘ CÔNG THƯƠNG CỤC XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 07/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2013

12

Công văn 1258/BYT-TCDS năm 2018 về tổng kết Chiến lược Dân số Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011-2020 do Bộ Y tế ban hành

Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21- NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới, Bộ Y tế trân trọng đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan Trung ương các tổ chức chính trị

Ban hành: 09/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2018

13

Công văn 137/GSQL-TH xác minh chữ ký trên C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

137/GSQL-TH,Công văn 137,Cục Giám sát quản lý về hải qu,Xác minh chữ ký trên C/O mẫu E,Xác minh chữ ký trên C/O ,C/O mẫu E,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 01/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2013

14

Công văn 137/UBND-VX báo cáo thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế do tỉnh Bắc Giang ban hành

Số: 137/UBND-VX V/v Báo cáo thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT Bắc Giang, ngày 18 tháng 01 năm 2013 Kính gửi: Sở Y tế Thực hiện Công văn số 284/VPCP-V.III ngày 09/01/2013 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 551/NQ-UBTVQH13 về hoạt động giám sát; Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Ban hành: 18/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2013

15

Công văn 137/BNV-ĐT năm 2013 hướng dẫn sử dụng tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính do Bộ Nội vụ ban hành

137/BNV-DT,Công văn 137 2013,Bộ Nội vụ,bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính, tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 137/BNV-ĐT V/v hướng dẫn

Ban hành: 13/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2014

16

Công văn 137/BCT-XNK thực hiện quy định trong FTAs do Bộ Công thương ban hành

137/BCT-XNK,Công văn 137 2013,Bộ Công thương,Thực hiện Hiệp định thương mại tự do ,Thực hiện Hiệp định FTAs,Hiệp định FTAs,Hiệp định thương mại tự do,Thương mại BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 07/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2013

17

Công văn 137/BXD-KTXD định mức dự toán sử dụng phương tiện nổi phục vụ công tác khoan khảo sát trên biển do Bộ Xây dựng ban hành

137/BXD-KTXD,Công văn 137,Bộ Xây dựng,Định mức dự toán,Sử dụng phương tiện nổi,Công tác khoan khảo sát trên biển ,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 137/BXD-KTXD V/v: định mức dự toán

Ban hành: 27/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2012

18

Công văn 137/TXNK-QLN xác nhận nợ thuế do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

137/TXNK-QLN,Công văn 137,Cục thuế xuất nhập khẩu,Xác nhận nợ thuế,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 137/TXNK-QLN V/v Xác nhận nợ

Ban hành: 14/02/2012

Cập nhật: 23/03/2012

19

Công văn 137/BXD-KTXD về nghiệm thu, thanh toán hạng mục chung do Bộ Xây dựng ban hành

137/BXD-KTXD,Công văn 137,Bộ Xây dựng,Xây dựng- Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 137/BXD-KTXD V/v: nghiệm thu, thanh toán hạng mục chung. Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2011

Ban hành: 22/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2011

20

Công văn 137/BXD-KHCN về trả lời công văn 25/WW9/TB-TTTV&TNVLXD do Bộ Xây dựng ban hành

137/BXD-KHCN,Công văn 137 2011,Bộ Xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 137/BXD-KHCN V/v: Trả lời công văn số 25/WW9/TB-TTTV&TNVLXD ngày 20 tháng 03 năm 2011

Ban hành: 04/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.55.175