Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1369/QĐ-BHXH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 131678 văn bản

1

Quyết định 1369/QĐ-BHXH năm 2012 công bố thủ tục hành chính thay thế thuộc thẩm quyền của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1369/QĐ-BHXH Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ THUỘC THẨM

Ban hành: 12/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2012

2

Quyết định 1369/QĐ-TCHQ năm 2016 về công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1369/QĐ-TCHQ Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN HOẠT ĐỘNG ĐẠI

Ban hành: 11/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2016

3

Quyết định 1369/QĐ-CT năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực công thương tỉnh Vĩnh Phúc

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1369/QĐ-CT Vĩnh Phúc, ngày 15 tháng 04 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ban hành: 15/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2016

4

Quyết định 1369/QĐ-BCT năm 2014 phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ Công thương

BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1369/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRONG LÃNH ĐẠO BỘ BỘ

Ban hành: 19/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2014

5

Quyết định 1369/QĐ-BTTTT năm 2013 thừa nhận phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1369/QĐ-BTTTT Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THỪA NHẬN PHÒNG ĐO

Ban hành: 28/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2013

6

Quyết định 1369/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt quyết toán dự án Tăng cường cơ sở vật chất và tiềm lực văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ năm 2009 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1369/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 28 tháng 8 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG CƠ SỞ VẬT

Ban hành: 28/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2013

7

Quyết định 1369/QĐ-TTg năm 2013 về Danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tư pháp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1369/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG

Ban hành: 09/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2013

8

Quyết định 1369/QĐ-UBND năm 2011 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 18/2011/NQ-HĐND thông qua Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2012 - 2020"

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1369/QĐ-UBND Lai Châu, ngày 10 tháng 11 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC

Ban hành: 10/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2015

9

Quyết định 1369/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt Kế hoạch triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2011-2020 do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1369/QĐ-UBND Hải Phòng, ngày 05 tháng 9 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

Ban hành: 05/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2012

10

Quyết định 1369/QĐ-TTg năm 2010 phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2004-2011 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1369/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH

Ban hành: 06/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2010

11

Quyết định 1369/QĐ-UBND năm 2010 phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1369/QĐ-UBND Đà Lạt, ngày 25 tháng 06 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ

Ban hành: 25/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2014

12

Quyết định 1369/QĐ-TTg năm 2008 về việc phân loại đơn vị hành chính đối với tỉnh Kon Tum do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 1369/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI TỈNH KON TUM

Ban hành: 25/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2008

13

Quyết định 1369/QĐ-TTg năm 2007 thành lập trường Đại học Quốc tế Bắc Hà do Thủ tướng chính phủ ban hành.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** Số : 1369/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 10  tháng 10 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ BẮC HÀ THỦ

Ban hành: 10/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2007

14

Thông báo 3473/TB-BHXH năm 2015 thực hiện niêm yết công khai thủ tục hành chính do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

một cửa. Rà soát các TTHC đã niêm yết với quy định mới để tổ chức niêm yết các TTHC đúng quy định. Lưu ý: - Đối với cấp BHXH quận, huyện gỡ bỏ: + 06 TTHC thuộc lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, 16 TTHC thuộc lĩnh vực Chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội đã được công bố tại Quyết định số 1369/QĐ-BHXH ngày 12/10/2012 thay

Ban hành: 27/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2015

15

Kế hoạch 1275/KH-BHXH rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2013 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011) và chi trả các chế độ BHXH, BHYT (Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012 và Quyết định số 1764/QĐ-BHXH ngày 24/12/2012). b) Rà soát 115 TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 1369/QĐ-BHXH ngày 12/10/2012. II. NỘI DUNG RÀ SOÁT 1. Rà soát các TTHC theo các tiêu chí sau: a) Đơn giản, dễ hiểu và dễ thực hiện;

Ban hành: 04/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2013

16

Quyết định 1369/QĐ-BYT năm 1997 về việc giao trách nhiệm kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với thực phẩm nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 1369/BYT-QĐ Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 1997 QUYẾT ĐỊNH “VỀ VIỆC GIAO TRÁCH NHIỆM KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG ĐỐI VỚI THỰC PHẨM

Ban hành: 17/07/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2009

17

Quyết định 1369/2001/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Bờ Y - huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1369/2001/QĐ-TTG Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG KHU

Ban hành: 18/10/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

18

Quyết định 946/QĐ-BHXH Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 946/QĐ-BHXH Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH THỰC HÀNH

Ban hành: 19/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2017

19

Quyết định 838/QĐ-BHXH năm 2017 Quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 838/QĐ-BHXH Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ

Ban hành: 29/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2017

20

Quyết định 824/QĐ-BHXH năm 2017 Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 824/QĐ-BHXH Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ

Ban hành: 25/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

TVPL:
DMCA.com Protection Status